שורה 15: שורה 15:
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
תושב ישראל המצוי בהכשרה מקצועית מחויב בתשלום [[דמי ביטוח לאומי]].  
 
תושב ישראל המצוי בהכשרה מקצועית מחויב בתשלום [[דמי ביטוח לאומי]].  
הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח בעד ענף נפגעי עבודה וענף אמהות בלבד, ואילו המצוי בהכשרה חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי.  
+
הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח בעד ענף [[מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה|נפגעי עבודה]] ו[[ביטוח אמהות|ענף אמהות]] בלבד, ואילו המצוי בהכשרה חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי.  
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 26: שורה 26:
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
* הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח בעד ענף נפגעי עבודה וענף אמהות בלבד, ואילו המצוי בהכשרה '''חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעד ענפי הביטוח האחרים''' וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי.  
+
* הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח בעד ענף נפגעי עבודה וענף אמהות בלבד, ואילו המצוי בהכשרה '''חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות''' לביטוח הלאומי.  
  
 
== שיעור דמי הביטוח ==
 
== שיעור דמי הביטוח ==
שורה 44: שורה 44:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* כדי להיות מבוטח לעניין [[פגיעה בעבודה]], על מי שנמצא בהכשרה המקצועית לענות על התנאים שנקבעו ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_049.htm תקנות].
+
* על מנת להיות מבוטח בעת הכשרה מקצועית בביטוח [[מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה|נפגעי עבודה]] ו/או ב[[ביטוח אמהות]], ההכשרה המקצועית צריכה להיות מאושרת לעניין תשלום דמי ביטוח על-פי תקנות הביטוח הלאומי. התקנות מונות שורה של קריטריונים הכוללים בין היתר: היקף ההכשרה בשבוע, תקופת ההכשרה, סוג המוסד שנותן את ההכשרה.  
* כדי להיות מבוטחת בתקופת ההכשרה המקצועית לעניין [[דמי לידה]], על האישה הנמצאת בהכשרה המקצועית לענות על התנאים שנקבעו [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_023.htm בתקנות].  
 
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
* מי שנמצא בהכשרה מקצועית עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:
 
* מי שנמצא בהכשרה מקצועית עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

גרסה מ־13:28, 24 באפריל 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב ישראל המצוי במסגרת של הכשרה מקצועית, מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי
התשלום מבוצע בחלקו על ידי נותן ההכשרה המקצועית, ובחלקו על ידי עובר ההכשרה
מי שמצוי בהכשרה מקצועית אך במקביל הוא שכיר, עצמאי או בעל הכנסה שלא מעבודה, ישלם דמי ביטוח לאומי לפי מעמדו


תבנית:הליך/סיום הקדמה תושב ישראל המצוי בהכשרה מקצועית מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי. הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח בעד ענף נפגעי עבודה וענף אמהות בלבד, ואילו המצוי בהכשרה חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח בעד ענף נפגעי עבודה וענף אמהות בלבד, ואילו המצוי בהכשרה חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי.

שיעור דמי הביטוח

שלבי ההליך

  • הרישום בביטוח הלאומי הוא אוטומטי, באמצעות מידע שנותן ההכשרה המקצועית מעביר לביטוח הלאומי. במקרים שהמידע אינו מגיע לביטוח הלאומי, מסיבה כלשהי, ניתן להציא לביטוח הלאומי אישור מנותן ההכשרה, ובו פרטי העובד ותקופת ההכשרה (מתאריך עד תאריך).
  • לאחר קבלת הדיווח בביטוח הלאומי, ובתוך 3 שבועות, הביטוח הלאומי שולח פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח יש לשלם מדי רבעון.
הערת עריכה
לבדוק את האמור לעיל מול ביטוח לאומי, לא מופיע באתר. האמור לקוח מהמקרה של מבוטח שאינו עובד
הערה מאת קרן הורוביץ
  • לפירוט הדרכים לתשלום דמי הביטוח ראו כאן.

חשוב לדעת

  • על מנת להיות מבוטח בעת הכשרה מקצועית בביטוח נפגעי עבודה ו/או בביטוח אמהות, ההכשרה המקצועית צריכה להיות מאושרת לעניין תשלום דמי ביטוח על-פי תקנות הביטוח הלאומי. התקנות מונות שורה של קריטריונים הכוללים בין היתר: היקף ההכשרה בשבוע, תקופת ההכשרה, סוג המוסד שנותן את ההכשרה.
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

הרחבות ופרסומים

חוקים ותקנות

מקורות

המוסד לביטוח לאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי