שורה 24: שורה 24:
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
  -->
 
  -->
* תושב ישראל היוצא לשהות ממושכת בחו"ל  
+
* [[קביעת תושבות במוסד לביטוח לאומי|תושב ישראל]] היוצא לשהות ממושכת בחו"ל  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
* לפני היציאה מהארץ, יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/insurance_forms/Pages/6101%20-%20%20דין%20וחשבון%20רב%20שנתי.aspx טופס 6101 - דין וחשבון רב שנתי], ולשלוח אותו [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים בישראל].  
+
* לפני היציאה מהארץ, יש למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T6101.pdf טופס 6101 - דין וחשבון רב שנתי], ולשלוח אותו [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים בישראל].  
* אפשרות חלופית היא להגיע אל הסניף ולדווח על הנסיעה הקרובה. פקידי הביטוח הלאומי יעניקו הסבר מקיף על הזכויות והחובות מול המוסד לביטוח לאומי בעת השהות בחו"ל, וידאגו להסדרת ענייני תשלום דמי הביטוח הלאומי. בפנייה לסניף יש להשאיר כתובת מדויקת בארץ אליה אפשר לפנות בענייניו של התושב החוזר, ולהעביר אליה את הוראות התשלום.  
+
* אפשרות חלופית היא להגיע אל הסניף ולדווח על הנסיעה הקרובה.  
 +
* יש להשאיר כתובת מדויקת בארץ אליה אפשר לפנות בענייניו של המבוטח, ולהעביר אליה את הוראות התשלום.  
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
===כמה משלמים?===
+
===שעור התשלום ===
* אם לתושב יש הכנסות החייבות בדמי ביטוח, דמי הביטוח ישולמו על פי ההכנסות.  
+
* אם למבוטח יש הכנסות החייבות בדמי ביטוח, דמי הביטוח ישולמו על פי ההכנסות.  
* אם לתושב אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח, הוא יחויב בתשלום תשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מינימאליים, פעם בשלושה חודשים, כפי שמשלם מי [[דמי ביטוח לאומי למי שלא עובד| שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי בארץ ושאין לו הכנסות]].
+
* אם למבוטח אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח, הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מינימאליים, פעם בשלושה חודשים, כפי שמשלם מי [[דמי ביטוח לאומי למי שלא עובד| שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי בארץ ושאין לו הכנסות]].
* אם התושב הוא פנסיונר, תושב ישראל, הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה בחו"ל  -  ימשיך משלם הפנסיה לנכות את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהפנסיה של התושב, גם בזמן שהייתו בחו"ל.  
+
* אם המבוטח הוא פנסיונר, תושב ישראל, הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה בחו"ל  -  ימשיך משלם הפנסיה לנכות את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהפנסיה של המבוטח, גם בזמן שהייתו בחו"ל.  
 
===אופן התשלום===
 
===אופן התשלום===
 
* את דמי הביטוח הלאומי ניתן לשלם באתר התשלומים, באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק או באמצעות מיופה-כוח מטעמו של התושב השוהה בחו"ל.  
 
* את דמי הביטוח הלאומי ניתן לשלם באתר התשלומים, באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק או באמצעות מיופה-כוח מטעמו של התושב השוהה בחו"ל.  
שורה 48: שורה 49:
 
* תושב ישראל השוהה בחו"ל תקופה ממושכת, או שהיגר למדינה אחרת והפסיק בפועל להיות תושב ישראל, צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחו במוסד לביטוח לאומי, שכן חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה רק על מי שהנו תושב ישראל.  
 
* תושב ישראל השוהה בחו"ל תקופה ממושכת, או שהיגר למדינה אחרת והפסיק בפועל להיות תושב ישראל, צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחו במוסד לביטוח לאומי, שכן חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה רק על מי שהנו תושב ישראל.  
 
* פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר קנסות והצמדה, ועלול לפגוע בזכויות התושב השוהה בחו"ל, ובזכויות בני משפחתו לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.  
 
* פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר קנסות והצמדה, ועלול לפגוע בזכויות התושב השוהה בחו"ל, ובזכויות בני משפחתו לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.  
:* כך, תושב ישראל השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, והוא מפגר בתשלום דמי הביטוח תקופה של 12 חודשים לפחות, '''תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה מרבית של עד 6 חודשים'''.   
+
:* תושב ישראל השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, והוא מפגר בתשלום דמי הביטוח תקופה של 12 חודשים לפחות, '''תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה מרבית של עד 6 חודשים'''.   
 
:* לפירוט אודות אופן החישוב של תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים - [http://www.btl.gov.il/Insurance/Living_abroad/Pages/chishuvTkufatHamtana.aspx לחץ כאן].  
 
:* לפירוט אודות אופן החישוב של תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים - [http://www.btl.gov.il/Insurance/Living_abroad/Pages/chishuvTkufatHamtana.aspx לחץ כאן].  
 
:* הסדרת החוב אינה מבטלת את תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים, אבל אפשר לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד. לפרטים נוספים - [[ תושב ישראל השוהה בחו"ל - תשלום מיוחד לפדיון תקופת ההמתנה|  לחץ כאן]].  
 
:* הסדרת החוב אינה מבטלת את תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים, אבל אפשר לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד. לפרטים נוספים - [[ תושב ישראל השוהה בחו"ל - תשלום מיוחד לפדיון תקופת ההמתנה|  לחץ כאן]].  
שורה 80: שורה 81:
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T6101.pdf טופס דין וחשבון רב שנתי - טופס 6101]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  

גרסה מ־08:40, 20 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל
פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל עלול לשלול את זכאותו של התושב לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים
גובה התשלום בתקופת השהות בחו"ל תלוי בקיומן של הכנסות בישראל לתושב בתקופת שהותו בחו"ל
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל היוצא לשהות ממושכת בחו"ל

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

שעור התשלום

 • אם למבוטח יש הכנסות החייבות בדמי ביטוח, דמי הביטוח ישולמו על פי ההכנסות.
 • אם למבוטח אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח, הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מינימאליים, פעם בשלושה חודשים, כפי שמשלם מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי בארץ ושאין לו הכנסות.
 • אם המבוטח הוא פנסיונר, תושב ישראל, הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה בחו"ל - ימשיך משלם הפנסיה לנכות את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהפנסיה של המבוטח, גם בזמן שהייתו בחו"ל.

אופן התשלום

 • את דמי הביטוח הלאומי ניתן לשלם באתר התשלומים, באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק או באמצעות מיופה-כוח מטעמו של התושב השוהה בחו"ל.
 • לפירוט לגבי אופן התשלום של דמי הביטוח הלאומי לחץ כאן.

חשוב לדעת

 • תושב ישראל השוהה בחו"ל תקופה ממושכת, או שהיגר למדינה אחרת והפסיק בפועל להיות תושב ישראל, צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחו במוסד לביטוח לאומי, שכן חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה רק על מי שהנו תושב ישראל.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר קנסות והצמדה, ועלול לפגוע בזכויות התושב השוהה בחו"ל, ובזכויות בני משפחתו לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.
 • תושב ישראל השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, והוא מפגר בתשלום דמי הביטוח תקופה של 12 חודשים לפחות, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה מרבית של עד 6 חודשים.
 • לפירוט אודות אופן החישוב של תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים - לחץ כאן.
 • הסדרת החוב אינה מבטלת את תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים, אבל אפשר לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד. לפרטים נוספים - לחץ כאן.


הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי