תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אסירים ועצירים חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
החובה לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת על האסיר/עציר עצמו או על המדינה, תלוי בתקופת המאסר וגובה ההכנסות


תבנית:הליך/סיום הקדמה אסירים ועצירים מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי. התשלום מבוצע בהתאם לתקופת המאסר: בתקופת מאסר של פחות משנה החובה לתשלום מוטלת על האסיר/עציר עצמו, בכפוף לגובה הכנסותיו, ובמאסר של למעלה משנה, התשלום מוטל על המדינה, בלי קשר להכנסותיו של האסיר/עציר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • תושב ישראל שנמצא במאסר או מעצר.

למי ואיך פונים

  • ככלל, הרישום בביטוח הלאומי כאסיר או עציר נעשה באופן אוטומטי, באמצעות מידע שמעביר שירות בתי הסוהר לביטוח הלאומי. במקרים שהמידע אינו מגיע, מסיבה כלשהי, יש להמציא אישור משירות בתי הסוהר הכולל את פרטי האסיר ותקופת המאסר.

שלבי ההליך

  • כאשר תקופת המאסר פחותה משנה: אם לאסיר/עציר יש הכנסות העולות על המינימום שנקבע בחוק (5% מהשכר הממוצע) – האסיר/עציר חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עצמו. אם אין לו הכנסות כלל או שיש לו הכנסות נמוכות מהמינימום שנקבע בחוק – הוא יהיה פטור מלשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
  • לתשלום דמי הביטוח הלאומי ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.
  • כאשר תקופת המאסר עולה על שנה: אוצר המדינה משלם את דמי הביטוח הלאומי בעד האסיר, בלי קשר להכנסותיו.

חשוב לדעת

  • אסיר/עציר עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

מקורות

אתר המוסד לביטוח לאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי