שורה 17: שורה 17:
 
* בני הזוג יכולים להצהיר על חלקו של כל אחד בהכנסות מהעסק, ולשלם את דמי הביטוח כל אחד לפי חלקו, בתנאי שהחלק של כל אחד מבני הזוג יהיה בין 1/3 ל-2/3  מן ההכנסה הכוללת. במקרה כזה, דמי הביטוח של כל אחד מבני הזוג ישולמו לפי ההצהרה על חלוקת ההכנסה.  
 
* בני הזוג יכולים להצהיר על חלקו של כל אחד בהכנסות מהעסק, ולשלם את דמי הביטוח כל אחד לפי חלקו, בתנאי שהחלק של כל אחד מבני הזוג יהיה בין 1/3 ל-2/3  מן ההכנסה הכוללת. במקרה כזה, דמי הביטוח של כל אחד מבני הזוג ישולמו לפי ההצהרה על חלוקת ההכנסה.  
  
{{דוגמה | דוגמאות לחלוקה אפשרית של ההכנסות בין בני הזוג:
+
{{דוגמה |  
 +
 
 +
 
 +
דוגמאות לחלוקה אפשרית של ההכנסות בין בני הזוג:
 
              
 
              
 
* הכנסת האישה - 65% מההכנסה הכללית
 
* הכנסת האישה - 65% מההכנסה הכללית
שורה 30: שורה 33:
 
* הכנסת הבעל - 50% מההכנסה הכללית}}
 
* הכנסת הבעל - 50% מההכנסה הכללית}}
 
   
 
   
 +
* אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יכול בעל ההכנסה הזאת לזקוף לחלקו אלא 1/3 מהכנסות העסק המשותף.
 
* בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה בניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 2/3  (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.
 
* בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה בניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 2/3  (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.
  
שורה 40: שורה 44:
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
  -->
 
  -->
* בני זוג עצמאיים העובדים בעסק משותף  
+
* בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף  
 
{{הערת עריכה | הערה = לבדוק האם חל גם על ידועים בציבור + עדיף לקשר דרך ערך כללי לגבי ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי| חתימה = [[משתמש:עידית צימרמן|עידית צימרמן]] 16:20, 31 ביולי 2012 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = לבדוק האם חל גם על ידועים בציבור + עדיף לקשר דרך ערך כללי לגבי ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי| חתימה = [[משתמש:עידית צימרמן|עידית צימרמן]] 16:20, 31 ביולי 2012 (IDT) }}
 
* חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:
 
* חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:

גרסה מ־16:12, 3 באפריל 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי בנפרד
תשלום דמי הביטוח הלאומי יעשה בהתאם לחלק המוצהר של בן הזוג בהכנסות מהעסק
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף צריכים להיות רשומים שניהם במוסד לביטוח לאומי כעובדים עצמאיים, וכל אחד מהם ישלם דמי ביטוח לאומי עבור עצמו.
 • בני הזוג יכולים להצהיר על חלקו של כל אחד בהכנסות מהעסק, ולשלם את דמי הביטוח כל אחד לפי חלקו, בתנאי שהחלק של כל אחד מבני הזוג יהיה בין 1/3 ל-2/3 מן ההכנסה הכוללת. במקרה כזה, דמי הביטוח של כל אחד מבני הזוג ישולמו לפי ההצהרה על חלוקת ההכנסה.
דוגמה
דוגמאות לחלוקה אפשרית של ההכנסות בין בני הזוג:
 • הכנסת האישה - 65% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 35% מההכנסה הכללית


 • הכנסת האישה - 35% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 65% מהכנסה הכללית


 • הכנסת האישה - 50% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 50% מההכנסה הכללית
 • אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יכול בעל ההכנסה הזאת לזקוף לחלקו אלא 1/3 מהכנסות העסק המשותף.
 • בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה בניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 2/3 (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף
הערת עריכה
לבדוק האם חל גם על ידועים בציבור + עדיף לקשר דרך ערך כללי לגבי ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי
הערה מאת עידית צימרמן 16:20, 31 ביולי 2012 (IDT)
 • חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:
 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע במשק (4,154 ש"ח נכון ל 1.1.2011)
 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע במשק (1,246 ש"ח נכון ל 1.1.2011)
 • עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
 • חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.

עובדים עצמאיים הפטורים מחובת תשלום דמי ביטוח לאומי

 • פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד מי שנמנים עם אחד מאלה:
 • עובד עצמאי שעדיין לא מלאו לו 18 שנה.
 • מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
 • עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה של 100% ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
 • עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות יציבה של 75% לפחות ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.
 • עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75%, שנה לפחות.

למי ואיך פונים

 • על בני הזוג להירשם במוסד לביטוח לאומי, בסניף שבמקום מגוריהם או בסניף הקרוב ביותר אם אין סניף של המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריהם.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק. את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתחת העסק.

שלבי ההליך

 • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי נעשית ע"י מלוי והגשת טופס דין וחשבון רב שנתי
 • לאחר שלב פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, יישלח לעובד בדואר פנקס, שבו 12 שוברי-תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחר צאת השבת או החג. אפשר לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד תשלומים טלפוני.
 • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 • על עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • בני הזוג יצהירו, כל אחד בנפרד, על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת, וכאמור, הם יכולים גם להצהיר על אופן חלוקת ההכנסות מהעסק בין בני הזוג.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי ההכנסה המשוערת, או על–פי השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.
 • עם קבלת השומה הסופית של ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייבים בני הזוג, ומיידע אותם בדבר הפרשים - הן לזכותם של והן לחובתם - אם יש הפרשים כאלה.(למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל גמלה חוסמת).
 • עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,171 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)) ישולמו % 6.72 דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 דמי ביטוח בריאות.
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישולמו % 11.23 דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 דמי ביטוח בריאות.
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח לעצמאים לחץ כאן.
 • להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאיים, באתר המוסד לביטוח לאומי, לחץ כאן.


חשוב לדעת


תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

אתר המוסד לביטוח לאומי

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי