שורה 35: שורה 35:
 
* אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יכול בעל ההכנסה הזאת לזקוף לחלקו אלא 1/3 מהכנסות העסק המשותף.
 
* אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יכול בעל ההכנסה הזאת לזקוף לחלקו אלא 1/3 מהכנסות העסק המשותף.
 
* בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה בניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 2/3  (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.
 
* בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה בניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 2/3  (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.
 
 
 
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 46: שורה 43:
 
* בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף  
 
* בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף  
 
{{הערת עריכה | הערה = לבדוק האם חל גם על ידועים בציבור + עדיף לקשר דרך ערך כללי לגבי ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי| חתימה = [[משתמש:עידית צימרמן|עידית צימרמן]] 16:20, 31 ביולי 2012 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = לבדוק האם חל גם על ידועים בציבור + עדיף לקשר דרך ערך כללי לגבי ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי| חתימה = [[משתמש:עידית צימרמן|עידית צימרמן]] 16:20, 31 ביולי 2012 (IDT) }}
* חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:
+
* לפרטים לגבי הגדרת "עובד עצמאי" בחוק הביטוח הלאומי ראו [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]].
:*מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
 
:*מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע במשק (4,154 ש"ח נכון ל 1.1.2011)
 
:*מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע במשק (1,246 ש"ח נכון ל 1.1.2011)
 
* עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
 
* חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.
 
 
 
==עובדים עצמאיים הפטורים מחובת תשלום דמי ביטוח לאומי==
 
*פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד מי שנמנים עם אחד מאלה:
 
:* עובד עצמאי שעדיין לא מלאו לו 18 שנה.
 
:* מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
 
:* עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה של  100% ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
 
:* עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות יציבה של 75% לפחות ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.
 
:* עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75%, שנה לפחות.
 
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 67: שורה 51:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
+
{{הטמעת כותרת|דמי ביטוח לאומי לעצמאי#שלבי ההליך}}
*פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי נעשית ע"י מלוי והגשת [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T6101.pdf טופס דין וחשבון רב שנתי]
 
*לאחר שלב פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, יישלח לעובד בדואר פנקס, שבו 12 שוברי-תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחר צאת השבת או החג. אפשר לבצע את התשלום באמצעות [https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogonanonymous.asp אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי] או [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94.aspx מוקד תשלומים טלפוני].
 
*אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 
*על עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T6101.pdf טופס דין וחשבון רב שנתי]. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 
  
 
==אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם==
 
==אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם==
שורה 100: שורה 80:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
* ההכנסה המינימלית לבני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף היא 15% מהשכר הממוצע לכל אחד מבני הזוג. השכר הממוצע הוא 8,619 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)
+
* ההכנסה המינימלית לבני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף היא 15% מ[[השכר הממוצע]] לכל אחד מבני הזוג.
 
* '''דמי ביטוח לבני זוג העובדים במשק חקלאי''': בני זוג העובדים בעסק חקלאי משותף רשאים להצהיר על חלוקת ההכנסות מהעסק ולשלם כל אחד את דמי הביטוח על–פי חלקו בהכנסה.
 
* '''דמי ביטוח לבני זוג העובדים במשק חקלאי''': בני זוג העובדים בעסק חקלאי משותף רשאים להצהיר על חלוקת ההכנסות מהעסק ולשלם כל אחד את דמי הביטוח על–פי חלקו בהכנסה.
 
* פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל, ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. '''חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד'''.  
 
* פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל, ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. '''חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד'''.  
* עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.הקצבאות הן:[http://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Pages/default.aspx אמהות], [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/default.aspx ילדים], [[מזונות]], [[קצבת שאירים|שאירים]],[[בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה]], [[תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה]], [[פגיעה בעבודה]], [[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]], [[נפגעי גזזת]], [http://www.btl.gov.il/benefits/AIDS_Victim/Pages/default.aspx נפגעי עירוי דם (איידס)], [[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם| נפגעי תאונות]], [[קצבת נכות כללית|נכות]], [[קצבת שירותים מיוחדים]], [[גמלת ניידות|ניידות]], [[זכאות לתגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו| פגיעה בזמן התנדבות]], [[קצבת זיקנה]], [[הבטחת הכנסה]], [[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]].
+
* עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות מהמוסד לביטוח לאומי:
 
+
::[[ביטוח אמהות|אמהות]]
 +
::[[קצבת ילדים]]
 +
::[[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי|מזונות]]
 +
::[[קצבת שאירים|שאירים]]
 +
::[[בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה]]
 +
::[[תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה]]
 +
::[[פגיעה בעבודה]]
 +
:: [[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]]
 +
:: [[נפגעי גזזת]]
 +
:: [[קצבה חודשית לחולה שנדבק באיידס מעירוי דם|נפגעי עירוי דם (איידס)]]
 +
:: [[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם|נפגעי תאונות דרכים]]
 +
:: [[קצבת נכות כללית|נכות]], [[קצבת שירותים מיוחדים]], [[גמלת ניידות|ניידות]]
 +
:: [[זכאות לתגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו| פגיעה בזמן התנדבות]]
 +
:: [[קצבת זיקנה]]
 +
:: [[הבטחת הכנסה]]
 +
:: [[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]].
 +
<!--
 +
== תקדימים משפטיים ==
  
== תקדימים משפטיים ==
 
<!--
 
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->

גרסה מ־12:59, 4 באפריל 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי בנפרד
תשלום דמי הביטוח הלאומי יעשה בהתאם לחלק המוצהר של בן הזוג בהכנסות מהעסק
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף צריכים להיות רשומים שניהם במוסד לביטוח לאומי כעובדים עצמאיים, וכל אחד מהם ישלם דמי ביטוח לאומי עבור עצמו.
 • בני הזוג יכולים להצהיר על חלקו של כל אחד בהכנסות מהעסק, ולשלם את דמי הביטוח כל אחד לפי חלקו, בתנאי שהחלק של כל אחד מבני הזוג יהיה בין 1/3 ל-2/3 מן ההכנסה הכוללת. במקרה כזה, דמי הביטוח של כל אחד מבני הזוג ישולמו לפי ההצהרה על חלוקת ההכנסה.
דוגמה
דוגמאות לחלוקה אפשרית של ההכנסות בין בני הזוג:
 • הכנסת האישה - 65% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 35% מההכנסה הכללית


 • הכנסת האישה - 35% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 65% מהכנסה הכללית


 • הכנסת האישה - 50% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 50% מההכנסה הכללית
 • אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יכול בעל ההכנסה הזאת לזקוף לחלקו אלא 1/3 מהכנסות העסק המשותף.
 • בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה בניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 2/3 (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף
הערת עריכה
לבדוק האם חל גם על ידועים בציבור + עדיף לקשר דרך ערך כללי לגבי ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי
הערה מאת עידית צימרמן 16:20, 31 ביולי 2012 (IDT)

למי ואיך פונים

 • על בני הזוג להירשם במוסד לביטוח לאומי, בסניף שבמקום מגוריהם או בסניף הקרוב ביותר אם אין סניף של המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריהם.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק. את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתחת העסק.

שלבי ההליך

 • יש להירשם ולפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה כעצמאי.
 • כדי לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולהגישו לסניף הקרוב באמצעות הדואר, הפקס או בהגעה לסניף.
 • כמו כן, ישנה אפשרות למלא ולשלוח טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון.
 • לאחר שלב פתיחת התיק, יישלח לעובד בדואר פנקס עם 12 שוברי תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב- 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה- 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחריו.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד התשלומים הטלפוני.
 • אפשרות נוספת לתשלום היא באמצעות הטלפון הנייד, לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • כמו כן ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק.
  • במקרה כזה מועד החיוב החודשי יהיה 22 בחודש ולא 15 בחודש.
  • עצמאי שמשלם באמצעו הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל ב-22 בינואר של השנה הבאה) כהוצאה מוכרת, ויוכל לנכות אותה מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעליו לשלם.
 • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 • עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על-ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על-פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.


אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • בני הזוג יצהירו, כל אחד בנפרד, על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת, וכאמור, הם יכולים גם להצהיר על אופן חלוקת ההכנסות מהעסק בין בני הזוג.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי ההכנסה המשוערת, או על–פי השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.
 • עם קבלת השומה הסופית של ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייבים בני הזוג, ומיידע אותם בדבר הפרשים - הן לזכותם של והן לחובתם - אם יש הפרשים כאלה.(למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל גמלה חוסמת).
 • עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,171 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)) ישולמו % 6.72 דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 דמי ביטוח בריאות.
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישולמו % 11.23 דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 דמי ביטוח בריאות.
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח לעצמאים לחץ כאן.
 • להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאיים, באתר המוסד לביטוח לאומי, לחץ כאן.


חשוב לדעת

 • ההכנסה המינימלית לבני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף היא 15% מהשכר הממוצע לכל אחד מבני הזוג.
 • דמי ביטוח לבני זוג העובדים במשק חקלאי: בני זוג העובדים בעסק חקלאי משותף רשאים להצהיר על חלוקת ההכנסות מהעסק ולשלם כל אחד את דמי הביטוח על–פי חלקו בהכנסה.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל, ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד.
 • עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות מהמוסד לביטוח לאומי:
אמהות
קצבת ילדים
מזונות
שאירים
בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה
תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה
פגיעה בעבודה
מילואים
נפגעי גזזת
נפגעי עירוי דם (איידס)
נפגעי תאונות דרכים
נכות, קצבת שירותים מיוחדים, ניידות
פגיעה בזמן התנדבות
קצבת זיקנה
הבטחת הכנסה
נפגעי פעולות איבה.

הרחבות ופרסומים

אתר המוסד לביטוח לאומי

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי