תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב ישראל שיש לו הכנסות שלא מעבודה (למשל משכירות או מריבית על השקעות), חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • תושב ישראל שיש לו הכנסות שלא מעבודה (למשל משכירות או מריבית על השקעות), חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי, ישירות למוסד לביטוח לאומי.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שיש לו הכנסות שמקורן אינן מעבודה.

למי ואיך פונים

 • מי שיש לו הכנסות שלא מעבודה חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי, ישירות למוסד לביטוח לאומי.

שיעורי דמי הביטוח

 • שיעור של % 9.61 (החל ב- 01.01.2006) על ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח נכון ל 01.01.2013):
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור  % 4.61 (החל ב- 01.01.1995)
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • שיעור של % 12.00 (החל ב- 01.01.2008) על ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח - 42,435 ש"ח (נכון ל 01.01.2013):
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור  % 7.00 (החל ב- 01.01.2008)
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • לטבלת שיעורי וסכומי דמי ביטוח לבעלי הכנסה שאינה מעבודה לחץ כאן.

שלבי ההליך

עיסוקים מעורבים

 • בעל הכנסה שאינה מעבודה עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים:
 • מקבל פנסיה בעל הכנסה שאינה מעבודה
 • עובד עצמאי בעל הכנסה שאינה מעבודה ומקבל פנסיה
 • עובד שכיר בעל הכנסה שאינה מעבודה ומקבל פנסיה
 • במקרים אילו יחולו כללים שונים לגבי שיעור תשלום דמי הביטוח. לפרטים ראו דמי ביטוח בעיסוקים מעורבים

ערעור

חשוב לדעת

 • בעל הכנסה שלא מעבודה עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר הביטוח הלאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי