תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב ישראל שהכנסותיו הן אך ורק הכנסות שלא מעבודה (למשל משכירות או מריבית על השקעות), חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי
במקרים שהתושב הוא שכיר, עצמאי או גמלאי יחולו עליו כללים שונים כמפורט בהסבר על חדש:דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • תושב ישראל שהכנסותיו הן אך ורק הכנסות שלא מעבודה (למשל משכירות או מריבית על השקעות), חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שיש לו הכנסות שמקורן אינן מעבודה.

למי ואיך פונים

 • מי שיש לו הכנסות שלא מעבודה חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי, ישירות למוסד לביטוח לאומי.

שיעורי דמי הביטוח

הערת עריכה
מה קורה אם אני שכיר במשכורת 3,500 ש"ח אבל משכיר דירה ב- 7,000 ש"ח?
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 09.06.2013, 17:19 (IDT)
 • שיעור של % 9.61 (החל ב- 01.01.2006) על ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח נכון ל 01.01.2013):
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור  % 4.61 (החל ב- 01.01.1995)
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • שיעור של % 12.00 (החל ב- 01.01.2008) על ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח - 42,435 ש"ח (נכון ל 01.01.2013):
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור  % 7.00 (החל ב- 01.01.2008)
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • לטבלת שיעורי וסכומי דמי ביטוח לבעלי הכנסה שאינה מעבודה לחץ כאן.

שלבי ההליך

עיסוקים מעורבים

 • בעל הכנסה שאינה מעבודה עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים:
 • עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה
 • עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה
 • מקבל פנסיה בעל הכנסה שאינה מעבודה
 • עובד עצמאי בעל הכנסה שאינה מעבודה ומקבל פנסיה
 • עובד שכיר בעל הכנסה שאינה מעבודה ומקבל פנסיה

ערעור

חשוב לדעת

 • בעל הכנסה שלא מעבודה עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

תקדימים משפטיים

אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר הביטוח הלאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי