(אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים)
שורה 22: שורה 22:
 
  -->
 
  -->
 
מבוטחים בעלי עיסוקים מעורבים:
 
מבוטחים בעלי עיסוקים מעורבים:
* עובד שכיר וגם עובד עצמאי
+
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20שכיר%20וגם%20עובד%20עצמאי/Pages/default.aspx עובד שכיר וגם עובד עצמאי]
* עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה
+
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20שכיר%20וגם%20עובד%20עצמאי%20ומקבל%20פנסיה/Pages/default.aspx עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה]
 
* עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה
 
* עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה
 
* עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה
 
* עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה
* עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שלא מעבודה
+
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20שכיר%20וגם%20עובד%20עצמאי%20וגם%20בעל%20הכנסות%20שאינן%20מעבודה/Pages/default.aspx עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שלא מעבודה]
 
* עובד שכיר ומקבל פנסיה
 
* עובד שכיר ומקבל פנסיה
* עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה
+
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20עצמאי%20ובעל%20הכנסה%20שלא%20מעבודה/Pages/default.aspx עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה]
* עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה ומקבל פנסיה
+
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20עצמאי%20בעל%20הכנסה%20שלא%20מעבודה%20והכנסה%20מפנסיה/Pages/default.aspx עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה ומקבל פנסיה]
 
* מקבל פנסיה מוקדמת ועובד כעצמאי
 
* מקבל פנסיה מוקדמת ועובד כעצמאי
 
* מקבל פנסיה ובעל הכנסה שלא מעבודה
 
* מקבל פנסיה ובעל הכנסה שלא מעבודה

גרסה מ־15:47, 19 במאי 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני


תבנית:הליך/סיום הקדמה

  • תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.
  • סוגי מעמד עיקריים: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים על מנת להיכלל במעמד.
  • קיימים מבוטחים שנופלים ליותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אילו מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מבוטחים בעלי עיסוקים מעורבים:

למי ואיך פונים

  • תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עיסוק המבוטח כשכיר נעשה על ידי המעסיק, מתוך השכר.
  • במקרה של מקבל פנסיה, משלם הפנסיה מנכה את דמי הביטוח הלאומי מהפנסיה.
  • במקרה והעיסוקים המעורבים כוללים עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה יש לפנות ישירות לביטוח לאומי.
  • על מנת למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח במקרה של שכיר ומקבל פנסיה יש לבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי.

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי