תבנית:הליך/תחילת טור ימני

חברי קיבוץ חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
תשלום דמי הביטוח הלאומי לחברי קיבוץ נעשה על ידי הקיבוץ


תבנית:הליך/סיום הקדמה חברי קיבוץ חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי על מנת להיות זכאים לקצבאות השונות המוענקות על ידי המדינה. התשלום נעשה באופן אוטומטי על ידי הקיבוץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • תושב ישראל העובד בקיבוץ והוא חבר בקיבוץ או מועמד לחברות בקיבוץ.

למי ואיך פונים

  • חובת תשלום דמי הביטוח חלה על הקיבוץ.

שלבי ההליך

  • הרישום בביטוח הלאומי כחבר קיבוץ נעשה באופן אוטומטי בעקבות דיווח שמעבירים הקיבוצים.

חשוב לדעת

  • במקרה בו חבר קיבוץ חויב בטעות לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה היה חבר קיבוץ, עליו להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מהקיבוץ שבו יירשם התאריך שבו התחיל להיות חבר בקיבוץ והתאריך שבו סיים את חברותך, אם היא הסתיימה, וכן מספר תיק הניכויים של הקיבוץ. לאחר המצאת האישור יבוטל החוב.
  • חבר קיבוץ עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר המוסד לביטוח לאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי