הקדמה:

תושב ישראל שאינו עובד כלל ואין לו הכנסות, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בסך 170 ש"ח לחודש (נכון ל-2017)
אישה שאינה עובדת (עקרת בית) אשר נשואה למבוטח תושב ישראל או ידועה בציבור שלו, פטורה מחובה זו
חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח הלאומי על מנת לא לצבור חובות מול המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תושב ישראל שאינו עובד ואין לו כל הכנסות, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עצמו.

 • סכום דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עומד על סך של 170 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2017).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • מי שאינו עובד חייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי.

שלבי ההליך

שיעור דמי הביטוח הלאומי

 • סך דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא 170 ש"ח לחודש, החל משנת 2017, (168 ש"ח בשנת 2016, 166 ש"ח לפני כן).
  • הבסיס לתשלום דמי הביטוח הלאומי הוא 15% מהשכר הממוצע- 1,451 ש"ח, נכון לשנת 2017 (1,420 ש"ח נכון לשנת 2016, 1,389 ש"ח ב 2015)
  • החל ב- 01.07.2002, שיעור דמי הביטוח הלאומי הוא 4.61% מהבסיס וערכו 67 ש"ח בשנת 2017 (65 ש"ח בשנת 2016, 63 ש"ח בשנת 2015)
  • תשלום מזערי לביטוח בריאות לחודש הוא 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014 ותקף גם לשנים 2017-2015).


חשוב לדעת

 • פיגור בתשלום עשוי לפגוע זכאות לקצבאות ובזכויות אחרות שלהן זכאי המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי.
 • אישה הנשואה למבוטח תושב ישראל או ידועה בציבור שלו ואשר אין לה הכנסות כעצמאית או כשכירה, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • עובד שכיר, אשר נעדר מעבודתו עקב שביתה ולא מקבל שכר בימי ההיעדרות, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור ימי השביתה וזאת עד למכסה מקסימלית של שני חודשים קלנדריים מלאים. אם השביתה נפרשת על שלושה חודשים קלנדריים מלאים או יותר, עליו לשלם בעצמו עבור על חודש קלנדרי מלא החל מהחודש השלישי, כמי שלא עובד באותו חודש. למידע נוסף ראו:

מקורות