(חשוב לדעת)
שורה 65: שורה 65:
 
* אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, ומקבלת פנסיה מוקדמת נחשבת כעקרת בית, והכנסותיה מפנסיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.
 
* אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, ומקבלת פנסיה מוקדמת נחשבת כעקרת בית, והכנסותיה מפנסיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.
 
* עד ל-31.01.2004 היה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח על בסיס הכנסה של מחצית הפנסיה בלבד. החל מתאריך 01.02.2004 מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהכנסת הפנסיה במלואה.
 
* עד ל-31.01.2004 היה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח על בסיס הכנסה של מחצית הפנסיה בלבד. החל מתאריך 01.02.2004 מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהכנסת הפנסיה במלואה.
* מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת אשר הינו בעל עיסוקים נוספים (למשל עובד שכיר או כעצמאי או בעל הכנסה שלא מעבודה - כל זאת בנוסף ובמקביל לקבלת הפנסיה) מוגדר בכעל עיסוקים מעורבים. במקרים אילו יחולו כללים שונים לגבי שיעור תשלום דמי הביטוח. לפרטים ראו [[דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים]]
+
* מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת אשר הינו בעל עיסוקים נוספים (למשל עובד שכיר או כעצמאי או בעל הכנסה שלא מעבודה - כל זאת בנוסף ובמקביל לקבלת הפנסיה) מוגדר בכעל עיסוקים מעורבים. במקרים אילו יחולו כללים שונים לגבי שיעור תשלום דמי הביטוח. לפרטים ראו [[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים]]
  
  

גרסה מ־16:00, 25 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

גמלאי שמקבל פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה
התשלום מועבר ע"י המעסיק משלם הפנסיה, והוא מנכה את התשלום מתוך הפנסיה המשולמת לפנסיונר
במקרים מסויימים המפורטים בערך זה עשוי גמלאי המקבל פנסיה מוקדמת לקבל פטור מתשלומי ביטוח לאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • מי שמקבל פנסיה מוקדמת (לפני גיל פרישה מהעבודה) חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • על משלם הפנסיה לשלם תשלומים אלה עבור הפנסיונר ולנכות אותם מן הפנסיה המשולמת.
 • במקרים מסויימים פטור גמלאי המקבל פנסיה מוקדמת מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלו. במקרים אלה חובת התשלום חלקה על משלם הפנסיה מבלי שהוא יהיה זכאי לנכות את התשלום מהפנסיה של הגמלאי.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להירשם במוסד לביטוח לאומי כמי שמקבל פנסיה מוקדמת. הרישום נעשה באחת מהדרכים הבאות:

שיעור התשלום

 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10
 • על חלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 42,435 ש"ח (נכון ל 01.01.2013) -
 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00
 • דמי הביטוח המשולמים ינוכו במלואם מחלקו של העובד בלבד.
 • למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח והסכומים המשולמים ראו באתר הביטוח הלאומי.


פטורים מתשלום דמי ביטוח

 • מקבלי הפנסיה הבאים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלהם, ולפיכך משלם הפנסיה לא ינכה להם את דמי הביטוח:
 • מבוטח שהגיע לגיל פרישה.
 • אישה נשואה שאינה עובדת, ובעלה מבוטח, גם אם עדיין לא הגיעה לגיל פרישה.
 • מבוטח שפרש לגמלאות ב-2 בחודש ואילך - לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח לאומי מהפנסיה, אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.
 • פנסיית שאירים המשולמת לשאיריו של גמלאי פטורה מניכוי דמי ביטוח בכל מקרה.
 • מקבלי הפנסיה הבאים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, רק אם הציגו למשלם הפנסיה אישור חתום מהמוסד לביטוח לאומי. במקרים אלו משלם הפנסיה לא ינכה להם את דמי הביטוח:


חשוב לדעת

 • אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, ומקבלת פנסיה מוקדמת נחשבת כעקרת בית, והכנסותיה מפנסיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.
 • עד ל-31.01.2004 היה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח על בסיס הכנסה של מחצית הפנסיה בלבד. החל מתאריך 01.02.2004 מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהכנסת הפנסיה במלואה.
 • מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת אשר הינו בעל עיסוקים נוספים (למשל עובד שכיר או כעצמאי או בעל הכנסה שלא מעבודה - כל זאת בנוסף ובמקביל לקבלת הפנסיה) מוגדר בכעל עיסוקים מעורבים. במקרים אילו יחולו כללים שונים לגבי שיעור תשלום דמי הביטוח. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים


מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי