שורה 15: שורה 15:
  
 
* על משלם הפנסיה לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מפנסיה המשולמת במסגרת [[פרישה מוקדמת]] - כלומר, לפני [[גיל פרישה מהעבודה]] לפי חוק.  
 
* על משלם הפנסיה לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מפנסיה המשולמת במסגרת [[פרישה מוקדמת]] - כלומר, לפני [[גיל פרישה מהעבודה]] לפי חוק.  
* אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, ומקבלת פנסיה מוקדמת, מעמדה הינו כשל עקרת בית והכנסותיה מפנסיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.
+
* מבוטח שהגיע לגיל הזכאות ל[[קצבת זיקנה]] פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלו.
 +
 
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
<!--  
 
<!--  
שורה 27: שורה 28:
 
* הרישום בביטוח הלאומי כמקבל פנסיה נעשה באמצעות מידע שמעביר המעסיק או משלם הפנסיה.
 
* הרישום בביטוח הלאומי כמקבל פנסיה נעשה באמצעות מידע שמעביר המעסיק או משלם הפנסיה.
 
* בנוסף, מקבל הפנסיה יכו להמציא בעצמו ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו] את המסמכים הבאים: אישור הגורם המשלם את הפנסיה, טופס 106 ממשלם הפנסיה, תלושי פנסיה ממשלם הפנסיה.
 
* בנוסף, מקבל הפנסיה יכו להמציא בעצמו ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו] את המסמכים הבאים: אישור הגורם המשלם את הפנסיה, טופס 106 ממשלם הפנסיה, תלושי פנסיה ממשלם הפנסיה.
 
 
<!--
 
<!--
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
שורה 67: שורה 67:
 
::*[[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]]
 
::*[[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]]
 
::*[[נפגעי גזזת]]
 
::*[[נפגעי גזזת]]
::*[http://www.btl.gov.il/benefits/AIDS_Victim/Pages/default.aspx נפגעי עירוי דם (איידס)]
+
::*[קצבה חודשית לחולה שנדבק באיידס מעירוי דם|נפגעי עירוי דם (איידס)]
 
::*[[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם| נפגעי תאונות]]
 
::*[[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם| נפגעי תאונות]]
 
::*[[קצבת נכות כללית|נכות]]
 
::*[[קצבת נכות כללית|נכות]]

גרסה מ־16:20, 24 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

גמלאי שמקבל פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה
הניכוי נעשה על ידי משלם הפנסיה (המעסיק)
למידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • על משלם הפנסיה לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מפנסיה המשולמת במסגרת פרישה מוקדמת - כלומר, לפני גיל פרישה מהעבודה לפי חוק.
 • מבוטח שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שעדיין לא הגיע לגיל פרישה ויש לו הכנסה מפנסיה מוקדמת.

למי ואיך פונים

 • הרישום בביטוח הלאומי כמקבל פנסיה נעשה באמצעות מידע שמעביר המעסיק או משלם הפנסיה.
 • בנוסף, מקבל הפנסיה יכו להמציא בעצמו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו את המסמכים הבאים: אישור הגורם המשלם את הפנסיה, טופס 106 ממשלם הפנסיה, תלושי פנסיה ממשלם הפנסיה.

שיעור התשלום

 • על חלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע-
 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10
 • על חלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע -
 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00
 • דמי הביטוח המשולמים ינוכו במלואם מחלקו של העובד בלבד.
 • עד ל- 31.1.04 היה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח על בסיס הכנסה של מחצית הפנסיה בלבד.
 • החל מתאריך 1.2.04 מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהכנסת הפנסיה במלואה.
 • למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח והסכומים המשולמים ראו באתר הביטוח הלאומי.

עיסוקים מעורבים

 • מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים. במקרים אלה יחולו כללים שונים, לפי המפורט בקישורים הבאים:
 • מקבל פנסיה ועובד שכיר
 • מקבל פנסיה ועובד כעצמאי
 • מקבל פנסיה ובעל הכנסה שלא מעבודה

ערעור

חשוב לדעת

 • אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, ומקבלת פנסיה מוקדמת מעמדה הינו כשל עקרת בית והכנסותיה מפנסיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.
 • מקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי