(עיסוקים מעורבים)
(שיעור התשלום)
שורה 33: שורה 33:
  
 
==שיעור התשלום==
 
==שיעור התשלום==
* על חלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע-  
+
* על חלק הפנסיה שעד 60% מ[[השכר הממוצע]] -  
 
:* סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:  
 
:* סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:  
 
::* דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39  
 
::* דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39  
 
::* דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10  
 
::* דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10  
* על חלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע -  
+
* על חלק הפנסיה שמעל 60% מ[[השכר הממוצע]] -  
 
:* סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
 
:* סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
 
::* דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79  
 
::* דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79  

גרסה מ־08:20, 26 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

גמלאי שמקבל פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה
הניכוי נעשה על ידי משלם הפנסיה (המעסיק)
למידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • על משלם הפנסיה לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מפנסיה המשולמת במסגרת פרישה מוקדמת - כלומר, לפני גיל פרישה מהעבודה לפי חוק.
 • מבוטח שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שעדיין לא הגיע לגיל פרישה ויש לו הכנסה מפנסיה מוקדמת.

למי ואיך פונים

 • הרישום בביטוח הלאומי כמקבל פנסיה נעשה באמצעות מידע שמעביר המעסיק או משלם הפנסיה.
 • בנוסף, מקבל הפנסיה יכו להמציא בעצמו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו את המסמכים הבאים: אישור הגורם המשלם את הפנסיה, טופס 106 ממשלם הפנסיה, תלושי פנסיה ממשלם הפנסיה.

שיעור התשלום

 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10
 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00
 • דמי הביטוח המשולמים ינוכו במלואם מחלקו של העובד בלבד.
 • עד ל- 31.1.04 היה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח על בסיס הכנסה של מחצית הפנסיה בלבד.
 • החל מתאריך 1.2.04 מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהכנסת הפנסיה במלואה.
 • למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח והסכומים המשולמים ראו באתר הביטוח הלאומי.

עיסוקים מעורבים

 • מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים:
 • מקבל פנסיה ועובד שכיר
 • מקבל פנסיה ועובד כעצמאי
 • מקבל פנסיה ובעל הכנסה שלא מעבודה
 • במקרים אילו יחולו כללים שונים לגבי שיעור תשלום דמי הביטוח. לפרטים ראו דמי ביטוח בעיסוקים מעורבים

חשוב לדעת

 • אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, ומקבלת פנסיה מוקדמת מעמדה הינו כשל עקרת בית והכנסותיה מפנסיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.
 • מקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי