תבנית:הליך/תחילת טור ימני

מתנדבים בשירות לאומי מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
התשלום מבוצע על ידי הגוף אצלו מבוצע השירות הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שמשרת בשירות לאומי בהתנדבות, שלא בשכר, וקיבל דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון, תשי"ט 1959.
  • כמשרת בשירות לאומי נחשב מי שעונה על כל התנאים האלה:
  • משרת בשירות הלאומי בהתנדבות;
  • הופנה לשירות לאומי על-ידי גוף שאושר על-ידי שר העבודה והרווחה;
  • התחייב לשירות של 12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי.

למי ואיך פונים

  • התשלום מבוצע על ידי הגוף אצלו מבוצע השירות הלאומי.

שלבי ההליך

  • הרישום בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמגיע מאגודות ההתנדבות.
  • אגודות ההתנדבות מעבירות למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים.
  • על מבוטח שחוייב לשלם דמי ביטוח לאומי כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות הלאומי, להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהאגודה על תקופת השירות, והחוב יבוטל.

חשוב לדעת

  • המתנדב בשירות לאומי עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:


הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי