(←‏שיעור דמי הביטוח הלאומי: הוספת דוגמא של שמרטפית)
שורה 50: שורה 50:
 
:: העוזרת הינה בת 35.
 
:: העוזרת הינה בת 35.
 
:: גובה דמי הביטוח שעל המשפחה לשלם לביטוח לאומי בחודש בו עבדה העוזרת 25 שעות הינו 91 ש"ח (7.25% ממשכורת חודשית של 1250 ש"ח). 12.5 ש"ח מהסכום ינוכו משכר העוזרת.
 
:: גובה דמי הביטוח שעל המשפחה לשלם לביטוח לאומי בחודש בו עבדה העוזרת 25 שעות הינו 91 ש"ח (7.25% ממשכורת חודשית של 1250 ש"ח). 12.5 ש"ח מהסכום ינוכו משכר העוזרת.
 +
}}
 +
{{דוגמה | משפחה המעסיקה בביתה שמרטפית בת 17 פעמיים בשבוע למשך 3 שעות כל פעם (סה"כ 6 שעות בשבוע).
 +
:: השמרטפית מועסקת בממוצע 27 שעות בחודש.
 +
:: השכר לשעה של השמרטפית הינו 25 ש"ח.
 +
:: גובה דמי הביטוח שעל המשפחה לשלם לביטוח לאומי בחודש בו עבדה השמרטפית 27 שעות הינו 13.5 ש"ח (2% ממשכורת חודשית של 675 ש"ח).
 
}}
 
}}
  

גרסה מ־16:02, 19 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

מי שמעסיק עובד/ת משק בית חייב להירשם כמעסיק ולשלם עבור העובד/ת דמי ביטוח לאומי
לא ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי לעובד/ת ללא מסירת פרטי העובד/ת
חובת הרישום והתשלום חלה גם על מי שמעסיק תושב חוץ (עובד זר) במשק ביתו
לתשלום מקוון של דמי ביטוח לאומי באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן
לפרטים נוספים בנושא גבייה ממעסיקים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • מי שמעסיק עובד במשק בית מחויב להירשם כמעסיק בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו, בתוך שבועיים מן היום שהחל להעסיק את העובד. על המעסיק לדווח באופן שוטף על עבודתו של העובד ולשלם בעדו את דמי הביטוח הלאומי.
 • לא ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי לעובד ללא מסירת פרטי העובד.
 • מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק 4,414 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) , כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום בנוסף לקנסות והפרשי הצמדה. לפרטים ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.
 • אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח. כמו כן אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק או בעבודות ניקיון בבניין משותף.
 • בהגדרה זו נכללים גם מי שעוסקים בטיפול בילדים, מבוגרים, קשישים או סיעודיים. כמו כן נכללים נהג פרטי, שומר ומי שמועסק בצורה משותפת על ידי קבוצת הורים בשמירה על ילדים (גם אם ההעסקה מחוץ לבית). לרשימה המלאה של סוגי העבודות הנכללות במשק בית לחץ כאן.
 • ככלל, מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.
 • מעסיק של עובד במשק בית נחשב מי שמעסיק עובד הנחשב כעובד במשק בית, והקשר ביניהם נמשך יותר מ–6 ימים, גם אם העובד לא עבד ברציפות בפרק הזמן הזה.
 • חובת הרישום והתשלום חלה גם על מי שמעסיק תושב חוץ (עובד זר) במשק ביתו.

מי אינו נכלל בהגדרת עובד במשק בית

 • הוראה פרטית, בין אם היא נעשית בבית התלמיד ובין אם היא נעשית בבית המורה, אינה נכללת בהגדרת עבודה במשק בית.

שיעור דמי הביטוח הלאומי

 • שיעור דמי הביטוח לעובד מגיל 18 עד גיל פרישה הינו 7.25% מהשכר (6.25% על חשבון המעסיק, 1% על חשבון העובד)
 • שיעור דמי הביטוח לעובד מתחת לגיל 18 הינו 2% מהשכר.
 • שיעור דמי הביטוח לעובד מגיל פרישה ועד לזכאותו לקצבת זיקנה הינו 6.25% מהשכר (5.25% על חשבון המעסיק, 1% על חשבון העובד).
 • שיעור דמי הביטוח לעובר הזכאי לקצבת זיקנה הינו 2% מהשכר.
 • שיעור דמי הביטוח לעובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ הינו 2% מהשכר.
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח והסכומים לעובד במשק בית באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן.
דוגמה
משפחה המעסיקה בביתה מטפלת סעודית על מנת לטפל בסב המשפחה בן ה 90.
המטפלת מועסקת כ - 40 שעות בחודש על חשבון המשפחה (יתר השעות ממומנות על ידי הביטוח הלאומי).
השכר לשעה של המטפלת הינו 40 ש"ח.
המטפלת הינה בת 63, זכאית לקצבת זיקנה.
גובה דמי הביטוח שעל המשפחה לשלם לביטוח לאומי הינו 32 ש"ח לחודש (2% ממשכורת חודשית של 1600 ש"ח) .
דוגמה
משפחה המעסיקה בביתה עוזרת בית פעם בשבוע למשך 5 שעות.
העוזרת מועסקת בין 20 ל 25 שעות בחודש.
השכר לשעה של העוזרת הינו 50 ש"ח.
העוזרת הינה בת 35.
גובה דמי הביטוח שעל המשפחה לשלם לביטוח לאומי בחודש בו עבדה העוזרת 25 שעות הינו 91 ש"ח (7.25% ממשכורת חודשית של 1250 ש"ח). 12.5 ש"ח מהסכום ינוכו משכר העוזרת.
דוגמה
משפחה המעסיקה בביתה שמרטפית בת 17 פעמיים בשבוע למשך 3 שעות כל פעם (סה"כ 6 שעות בשבוע).
השמרטפית מועסקת בממוצע 27 שעות בחודש.
השכר לשעה של השמרטפית הינו 25 ש"ח.
גובה דמי הביטוח שעל המשפחה לשלם לביטוח לאומי בחודש בו עבדה השמרטפית 27 שעות הינו 13.5 ש"ח (2% ממשכורת חודשית של 675 ש"ח).

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי הביטוח בעדו ארבע פעמים בשנה במועדים האלה:
 • ב-20 באפריל - בעד חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח
 • ב-20 ביולי - בעד חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח
 • ב-20 אוקטובר בעד חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח
 • ב-20 ינואר בעד חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח
 • בתחילת כל שנה ישלח המוסד לביטוח לאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום - אך אפשר לדווח ולשלם גם בטופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית באתר שירות התשלומים של ביטוח לאומי (לתשומת הלב, אתר התשלומים תומך רק בדפדפן מסוג explorer).
 • על פי החוק חייב המעסיק לרשום בכל שובר של דיווח ותשלום את כל הפרטים של העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. דיווח שמועבר לביטוח הלאומי בלי פרטי העובד ייחשב כאילו לא הוגש.
 • בנוסף, חלה חובה לפרט בכל דיווח:
  • סוג העבודה
  • מספר שעות ההעסקה
  • מספר ימי ההעסקה
  • שכר עבור כל אחד מהחודשים המפורטים בדוח.
  • באילו ימים בשבוע מתבצעת העבודה.
 • לכל דיווח יש לצרף את חתימת המעסיק לצד ההצהרה על נכונות נתוני הדיווח.
 • אם חדל המעסיק להעסיק את העובד, עליו להודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיקו.
 • אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו - עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו, בתקופה שבעדה מוגש הדוח. יש לדווח על כל עובד בשובר נפרד. בפנקס יש שובר רזרבי לדיווח עבור עובד נוסף לרבעון אחד.
 • תשלום המעסיק כולל את חלקו של העובד בדמי הביטוח, כלומר על המעסיק לנכות את חלקו של העובד בדמי הביטוח משכר העובד.

חשוב לדעת

 • עובד/ת במשק בית עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבאות הבאות:


 • ועדי בתים אינם יכולים לדווח ולשלם באתר שירות התשלומים הממשלתי עבור עובדיהם.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי