שורה 65: שורה 65:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
* מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק 4,310 ש"ח (החל ב- 01.01.2012), כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום. כמו כן יחויב המעסיק בתוספת קנסות והפרשי הצמדה.
+
* מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק 4,414 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום. כמו כן יחויב המעסיק בתוספת קנסות והפרשי הצמדה.
 
* אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח. כמו כן אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 
* אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח. כמו כן אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
* עובד/ת במשק בית עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבאות הבאות:[http://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Pages/default.aspx אמהות], [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/default.aspx ילדים], [[מזונות]], [[קצבת שאירים|שאירים]], [[בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה]], [[תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה]], [[פגיעה בעבודה]], [[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]], [[נפגעי גזזת]], [http://www.btl.gov.il/benefits/AIDS_Victim/Pages/default.aspx נפגעי עירוי דם (איידס)], [[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם| נפגעי תאונות]], [[קצבת נכות כללית|נכות]], [[קצבת שירותים מיוחדים]], [[גמלת ניידות|ניידות]], [[זכאות לתגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו| פגיעה בזמן התנדבות]], [[קצבת זיקנה]], [[הבטחת הכנסה]], [[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]], [[דמי אבטלה]], [[פיצויים לעובדים במקרה של פירוק| פשיטת רגל של המעסיק]].  
+
* עובד/ת במשק בית עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבאות הבאות:
 +
::*[http://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Pages/default.aspx ביטוח אמהות]
 +
::*[[קצבת ילדים]]
 +
::*[[מזונות]]
 +
::*[[קצבת שאירים|שאירים]]
 +
::*[[בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה]]
 +
::*[[תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה]]
 +
::*[[פגיעה בעבודה]]
 +
::*[[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]]
 +
::*[[נפגעי גזזת]]
 +
::*[http://www.btl.gov.il/benefits/AIDS_Victim/Pages/default.aspx נפגעי עירוי דם (איידס)]
 +
::*[[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם| נפגעי תאונות]]
 +
::*[[קצבת נכות כללית|נכות]]
 +
::*[[קצבת שירותים מיוחדים]]
 +
::*[[גמלת ניידות|ניידות]]
 +
::*[[זכאות לתגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו| פגיעה בזמן התנדבות]]
 +
::*[[קצבת זיקנה]]
 +
::*[[הבטחת הכנסה]]
 +
::*[[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]]
 +
::*[[דמי אבטלה]]
 +
::*[[פיצויים לעובדים במקרה של פירוק| פשיטת רגל של המעסיק]].  
 +
 
 
* ועדי בתים '''אינם''' יכולים לדווח ולשלם באתר שירות התשלומים הממשלתי עבור עובדיהם.  
 
* ועדי בתים '''אינם''' יכולים לדווח ולשלם באתר שירות התשלומים הממשלתי עבור עובדיהם.  
  
שורה 84: שורה 105:
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/House_keeper/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==
שורה 110: שורה 131:
 
[[קטגוריה:מעסיקים]]
 
[[קטגוריה:מעסיקים]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה מ־16:15, 11 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

מי שמעסיק עובד/ת משק בית חייב להירשם כמעסיק ולשלם עבור העובד/ת דמי ביטוח לאומי
לתשלום מקוון של דמי ביטוח לאומי באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי לחץ כאן
לפרטים נוספים בנושא גבייה ממעסיקים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה מי שמעסיק עובד במשק בית מחויב להירשם כמעסיק בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו, בתוך שבועיים מן היום שהחל להעסיק את העובד. על המעסיק לדווח באופן שוטף על עבודתו של העובד ולשלם בעדו את דמי הביטוח הלאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק או בעבודות ניקיון בבניין משותף.
 • בהגדרה זו נכללים גם מי שעוסקים בטיפול בילדים, מבוגרים, קשישים או סיעודיים. לרשימה המלאה של סוגי העבודות הנכללות במשק בית לחץ כאן.
 • ככלל, מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.
 • מעסיק של עובד במשק בית נחשב מי שמעסיק עובד הנחשב כעובד במשק בית, והקשר ביניהם נמשך יותר מ–6 ימים, גם אם העובד לא עבד ברציפות בפרק הזמן הזה.

שיעור דמי הביטוח הלאומי

 • שיעור דמי הביטוח לעובד מתחת לגיל 18 הינו 2% מהשכר.
 • שיעור דמי הביטוח לעובד מגיל 18 עד גיל פרישה הינו 7.25% מהשכר (6.25% על חשבון המעסיק, 1% על חשבון העובד)
 • שיעור דמי הביטוח לעובד מגיל פרישה ועד לזכאותו לקצבת זיקנה הינו 6.25% מהשכר (5.25% על חשבון המעסיק, 1% על חשבון העובד).
 • שיעור דמי הביטוח לעובר הזכאי לקצבת זיקנה הינו 2% מהשכר.
 • שיעור דמי הביטוח לעובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ הינו 2% מהשכר.
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח והסכומים לעובד במשק בית באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי הביטוח בעדו ארבע פעמים בשנה במועדים האלה:
 • ב-20 באפריל - בעד חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח
 • ב-20 ביולי - בעד חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח
 • ב-20 אוקטובר בעד חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח
 • ב-20 ינואר בעד חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח
 • בתחילת כל שנה ישלח המוסד לביטוח לאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום - אך אפשר לדווח ולשלם גם בטופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית באתר שירות התשלומים של ביטוח לאומי (לתשומת הלב, אתר התשלומים תומך רק בדפדפן מסוג explorer).
 • על פי החוק חייב המעסיק לרשום בכל שובר של דיווח ותשלום את כל הפרטים של העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. דיווח שמועבר לביטוח הלאומי בלי פרטי העובד ייחשב כאילו לא הוגש.
 • בנוסף, חלה חובה לפרט בכל דיווח:
  • סוג העבודה
  • מספר שעות ההעסקה
  • מספר ימי ההעסקה ושכר עבור כל אחד מהחודשים המפורטים בדוח. כמו
  • באילו ימים מתבצעת העבודה.
 • לכל דיווח יש לצרף את חתימת המעסיק לצד ההצהרה על נכונות נתוני הדיווח.
 • אם חדל המעסיק להעסיק את העובד, עליו להודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיקו.
 • אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו - עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו, בתקופה שבעדה מוגש הדוח. יש לדווח על כל עובד בשובר נפרד. בפנקס יש שובר רזרבי לדיווח עבור עובד נוסף לרבעון אחד.


חשוב לדעת

 • מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק 4,414 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום. כמו כן יחויב המעסיק בתוספת קנסות והפרשי הצמדה.
 • אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח. כמו כן אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • עובד/ת במשק בית עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבאות הבאות:
 • ועדי בתים אינם יכולים לדווח ולשלם באתר שירות התשלומים הממשלתי עבור עובדיהם.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי