שורה 35: שורה 35:
  
 
==שיעור דמי הביטוח שעל המעסיק לנכות משכר העובד==
 
==שיעור דמי הביטוח שעל המעסיק לנכות משכר העובד==
* על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע-  
+
* על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע -  
:* סך כל [[ניכויים משכר העובד|הניכוי משכר העובד]], עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.50 (החל ב- 01.01.2006) לפיה החלוקה הבאה:  
+
:* סך כל [[ניכויים משכר העובד|הניכוי משכר העובד]], עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.50 (החל ב- 01.01.2006) לפי החלוקה הבאה:  
 
::* דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.40 (החל ב- 01.01.2006)
 
::* דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.40 (החל ב- 01.01.2006)
 
::* דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10 (החל ב- 01.01.1995)
 
::* דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10 (החל ב- 01.01.1995)

גרסה מ־16:04, 24 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

עובדים שכירים מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
התשלום נעשה על ידי המעסיק, מתוך השכר המשולם לעובד, בתוספת סכום שמוסיף המעסיק
לתשלום מקוון של דמי ביטוח לאומי באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי לחץ כאן
למידע נוסף על תשלום דמי ביטוח לאומי באתר המוסד לביטוח לאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • עובדים שכירים חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי, אשר משמשים, בין היתר, כתנאי לזכאות לחלק מהקצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי במצבים שונים בחיי האזרחים.
 • אצל עובדים שכירים, תשלום דמי ביטוח לאומי נעשה על ידי המעסיק, מתוך השכר המשולם לעובד.
 • מעסיקים חייבים לדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים המועסקים אצלם, עם תחילת העבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • "שכיר" לצורך תשלום דמי הביטוח הלאומי הוא:
 • מי שקיימים בינו לבין מעסיקו יחסי עובד ומעסיק.
 • כאשר מדובר בהעסקת בן משפחה (אחד ההורים, ילד, נכד, אח/ות) לא בוחנים את קיומם של יחסי עובד ומעסיק, אלא בוחנים אם באמת היה צורך בהעסקת בן המשפחה, ואם כשהופסקה העסקתו של בן המשפחה, הועסק עובד אחר במקומו.

למי ואיך פונים

 • תשלום דמי ביטוח לאומי עבור שכירים נעשה על ידי המעסיק, מתוך השכר המשולם לעובד.
 • מעבר לניכוי משכר העובד חלה על המעסיק גם חובת תשלום דמי ביטוח עבור העובד.
 • מעסיקים חייבים לדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים המועסקים אצלם, עם תחילת העבודה.

שיעור דמי הביטוח שעל המעסיק לנכות משכר העובד

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע -
 • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.50 (החל ב- 01.01.2006) לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.40 (החל ב- 01.01.2006)
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10 (החל ב- 01.01.1995)
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע -
 • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 12.00 (החל ב- 01.01.2006), לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 7.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח הכוללת את הסכומים שמנוכים משכר העובד וכן הסכומים שמעביר המעביד באתר המוסד לביטוח לאומי - לחץ כאן
 • למחשבון לחישוב סכום דמי הביטוח הלאומי, באתר המוסד לביטוח לאומי, לחץ כאן.

עיסוקים מעורבים

 • עובד שכיר עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים. במקרים אלה יחולו כללים שונים, לפי המפורט בקישורים הבאים:
 • עובד שכיר וגם עובד עצמאי
 • עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה
 • מקבל פנסיה מוקדמת ועובד שכיר
 • עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה
 • עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה
 • עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שאינן מעבודה

חשוב לדעת

 • מבוטח שלא עבד תקופה מסוימת, ובתקופה זו שילם דמי ביטוח כמי שאינו עובד, ולאחר מכן נעשה עובד שכיר, צריך להודיע על כך בכתב לביטוח הלאומי, כדי שהביטוח הלאומי יפסיק לחייב אותו כלא עובד, מאחר והדיווח על התחלת עבודתו כשכיר מגיע לביטוח הלאומי ממס הכנסה רק כעבור זמן מסוים, וכדי להימנע מחיוב כפול בדמי הביטוח הלאומי.
 • במקרה בו עובד חויב בדמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה עבד כשכיר, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אחד מהמסמכים הבאים, על מנת לבטל את החוב למוסד לביטוח לאומי:
 • תלושי שכר לתקופה שחויב בעדה כ"לא עובד";
 • אישור מעסיק בציון תקופות ההעסקה;
 • טופס 106 לכל שנה

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי