{תבנית:הליך/תחילת טור ימני

עובדים שכירים בחופשה ללא תשלום מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
בחודשיים הראשונים של החופשה התשלום נעשה על ידי המעסיק, והחל בחודש השלישי על העובד לשלם את דמי הביטוח הלאומי בעצמו
לתשלום מקוון של דמי ביטוח לאומי באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי לחץ כאן
למידע נוסף על תשלום דמי ביטוח לאומי לעובד בחופשה ללא תשלום באתר המוסד לביטוח לאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • עובדים שכירים חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי גם בתקופת שהייתם בחופשה ללא תשלום.
 • דמי הביטוח הלאומי משמשים, בין היתר, כתנאי לזכאות לחלק מהקצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי במצבים שונים בחיי האזרחים.
 • אצל עובדים שכירים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, תשלום דמי ביטוח לאומי נעשה על ידי המעסיק, בחודשיים הראשונים של החופשה, ולאחר מכן על ידי העובד באופן עצמאי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • שוהה בחופשה ללא תשלום יותר מחודשיים קלנדרים (מ-1בחודש עד 31 בחודש) רצופים.
 • החופשה היא בהסכמת המעסיק.
 • בתקופת החופשה העובד לא עובד כשכיר ולא כעצמאי.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • בשני החודשים הראשונים של החופשה, המעסיק חייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עבור העובד/ת.
 • החל בחודש השלישי על העובד/ת לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמו/בעצמה.
 • הכוונה לחודשים מלאים, שבהם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום. כאשר העובד עובד אפילו יום עבודה אחד בחודש, ישולמו דמי ביטוח בעד יום העבודה בלבד.
 • ניתן לשלם את דמי הביטוח הלאומי באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי (לתשומת הלב, אתר התשלומים נתמך רק בדפדפן מסוג explorer).
 • לדרכים נוספות לתשלום דמי הביטוח ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

שיעור התשלום

 • עובד בחופשה ללא תשלום אשר אין לו הכנסה ישלם דמי ביטוח בסכום של 162 ש"ח (נכון ל- 01.01.2013):
 • הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הוא 15% מהשכר ממוצע ( 1,324 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)). שיעור דמי הביטוח הלאומי מהבסיס הוא % 4.61 (החל ב- 01.07.2002) וערכו 61 ש"ח (החל ב- 01.01.2013).
 • בנוסף התשלום כולל תשלום מזערי לביטוח בריאות לחודש בסך של 101 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
 • עובד בחופשה ללא תשלום אשר יש לו הכנסה ישלם 4.61% מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) - 5,297 ש"ח (נכון ל- 01.01.2013) ו 7% מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח(שיעור מלא) - 42,435 ש"ח (נכון ל- 01.01.2013).
 • לתשלום מקוון של דמי ביטוח לאומי באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי לחץ כאן

חשוב לדעת

 • עובד בחופשה ללא תשלום (למעט אישה נשואה לבן זוג מבוטח) שהוא באותו זמן גם תלמיד במוסד להשכלה גבוהה או תלמיד בישיבה, ישלם את דמי הביטוח לפי בסיס של תלמיד ולא לפי הבסיס של עובד בחופשה ללא תשלום.
 • עובד בחופשה ללא תשלום עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

 • להרחבה על שיעור דמי הביטוח הלאומי למי שאינם עובדים לחץ כאן.

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי