(←‏שלבי ההליך: הוספת מידע לגבי אפשרות לתיקון גובה המקדמות לביטוח לאומי)
שורה 44: שורה 44:
 
* עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על–ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על–פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.
 
* עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על–ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על–פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.
  
'''בקשה לתיקון גובה המקדמות'''
 
  
מבוטח עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:
 
* את הבקשה יש להגיש על גבי [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t672.pdf טופס בקשה לתיקון מקדמות]
 
*ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה
 
*יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
 
:*נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
 
:*שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה  בשיעור של 10% לפחות.
 
:*שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות
 
לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.
 
:*קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה - לדוגמא אישור רפואי על ירידה בכושר העבודה , אישור רו"ח על הכנסה צפויה משוערת בצרוף דו"ח הכנסות והוצאות.
 
  
 
==אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם==
 
==אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם==
שורה 66: שורה 56:
 
* לטבלת שיעורי דמי ביטוח לעצמאים [http://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/לעצמאים.aspx ראו כאן].  
 
* לטבלת שיעורי דמי ביטוח לעצמאים [http://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/לעצמאים.aspx ראו כאן].  
 
* להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאיים, באתר המוסד לביטוח לאומי, [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/hishov.dmey.bituach.aspx ראו כאן].  
 
* להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאיים, באתר המוסד לביטוח לאומי, [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/hishov.dmey.bituach.aspx ראו כאן].  
 +
 +
'''בקשה לתיקון גובה המקדמות'''
 +
 +
עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:
 +
* את הבקשה יש להגיש על גבי [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t672.pdf טופס בקשה לתיקון מקדמות].
 +
*ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה.
 +
*יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
 +
:*נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
 +
:*שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה  בשיעור של 10% לפחות.
 +
:*שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.
 +
:*קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה - לדוגמא אישור רפואי על ירידה בכושר העבודה , אישור רו"ח על הכנסה צפויה משוערת בצרוף דו"ח הכנסות והוצאות.
  
 
<!--  
 
<!--  
שורה 129: שורה 130:
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T6101.pdf דין וחשבון רב שנתי]-לפתיחת תיק גבייה במוסד לביטוח לאומי ולהודעה על שינויים
 
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T6101.pdf דין וחשבון רב שנתי]-לפתיחת תיק גבייה במוסד לביטוח לאומי ולהודעה על שינויים
| 2 =  
+
| 2 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t672.pdf טופס בקשה לתיקון מקדמות]
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->

גרסה מ־15:25, 25 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

עובד עצמאי מחויב על פי חוק להירשם במוסד לביטוח לאומי ולדווח על עבודתו כעצמאי
הרישום במוסד לביטוח לאומי מקנה זכאות לגמלאות העלולות להישלל במידה והעובד לא נרשם כעוסק עצמאי ולא שילם את דמי הביטוח


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:
 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע
 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע
 • עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
 • חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.

עובדים עצמאיים הפטורים מחובת תשלום דמי ביטוח לאומי

 • פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד מי שנמנים עם אחד מאלה:

למי ואיך פונים

 • יש להירשם בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לאיתור הסניף הקרוב.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק.
 • את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתיחת העסק.

שלבי ההליך

 • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי נעשית ע"י מילוי והגשת טופס דין וחשבון רב שנתי.
 • לאחר שלב פתיחת התיק, יישלח לעובד בדואר פנקס, שבו 12 שוברי תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב- 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה- 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחריו.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד התשלומים הטלפוני.
 • אפשרות נוספת לתשלום היא באמצעות הטלפון הנייד, לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 • עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על–ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על–פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.


אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • העובד מצהיר על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי הכנסה זו או על–פי השומה האחרונה, הנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.
 • עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו - אם ישנם הפרשים כאלו. (למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל גמלה חוסמת).
 • עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ישולמו % 6.72 דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 דמי ביטוח בריאות.
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישולמו % 11.23 דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 דמי ביטוח בריאות.
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח לעצמאים ראו כאן.
 • להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאיים, באתר המוסד לביטוח לאומי, ראו כאן.

בקשה לתיקון גובה המקדמות

עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:

 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות.
 • ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
 • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
 • שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
 • שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.
 • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה - לדוגמא אישור רפואי על ירידה בכושר העבודה , אישור רו"ח על הכנסה צפויה משוערת בצרוף דו"ח הכנסות והוצאות.


חשוב לדעת

 • גובה התשלום החודשי למוסד לביטוח לאומי נקבע בהתאם לגובה הרווחים מהעסק.
 • גובה דמי הביטוח המינימליים המחושבים על סמך רווחים בגובה 25% מהשכר הממוצע וזאת אף אם רווחי העובד נמוכים מסכום זה. לטבלת הכנסה מיזערית ומירבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה לשיעור מופחת ראו כאן.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד.
 • עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות מהמוסד לביטוח לאומי:
אמהות
קצבת ילדים
מזונות
שאירים
בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה
תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה
פגיעה בעבודה
מילואים
נפגעי גזזת
נפגעי עירוי דם (איידס)
נפגעי תאונות דרכים
נכות, קצבת שירותים מיוחדים, ניידות
פגיעה בזמן התנדבות
קצבת זיקנה
הבטחת הכנסה
נפגעי פעולות איבה.מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי