תבנית:הליך/תחילת טור ימני

עובד עצמאי מחויב על פי חוק להירשם במוסד לביטוח לאומי, ולדווח על עבודתו כעצמאי.
הרישום במוסד לביטוח לאומי מקנה זכאות לגמלאות העלולות להישלל במידה והעובד לא נרשם כעוסק עצמאי ולא שילם את דמי הביטוח.
תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע במשק (4,154 ש"ח נכון ל 1.1.2011)
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע במשק (1,246 ש"ח נכון ל 1.1.2011)

חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.

למי ואיך פונים

יש להירשם במוסד לביטוח לאומי, בסניף שבמקום מגורייך או בסניף הקרוב ביותר אם אין סניף של המוסד לביטוח לאומי במקום מגורייך. אם העסק שוכן במקום אחר יש להירשם במקום שבו נמצא העסק. את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתחת העסק.

שלבי ההליך

  • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי נעשית ע"י מלוי והגשת טופס דין וחשבון רב שנתי
  • לאחר שלב פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, יישלח לעובד בדואר פנקס, שבו 12 שוברי-תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחר צאת השבת או החג. אפשר לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד תשלומים טלפוני.
  • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
  • על עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').

חשוב לדעת

  • גובה התשלום החודשי למוסד לביטוח לאומי נקבע בהתאם לגובה הרווחים מהעסק.
  • גובה דמי הביטוח המינימאליים המחושבים על סמך רווחים בגובה 25% מן השכר הממוצע במשק (2,077 ש"ח נכון ל 1.1.2011) וזאת אף אם רווחי העובד נמוכים מסכום זה.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

אתר המוסד לביטוח לאומי

מקורות

מידע מתוך המדיך המשפטי להקמת עסק זעיר מאת עו"ד גליה פיט, המשפט בשירות הקהילה, אוניברסיטת ת"א.

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי