(יצירת דף עם התוכן "{{הליך/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להלי...")
 
 
(75 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להליך. -->
+
| מידע  =  
 +
למבוטחים בעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית בנוסף להיותם עצמאים (כגון: עצמאי ושכיר, או עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת), קיימים כללים מיוחדים לקביעת שיעור דמי הביטוח הלאומי
 +
| מידע2 = דמי הביטוח לבעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/עיסוקים-מעורבים.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T6101.pdf  דין וחשבון רב שנתי]
 +
| 2 = [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T6101@btl.gov.il '''טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון''']
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
|  [[תשלומים לביטוח לאומי]]
 +
| [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]
 +
| [[עובדים עצמאים]]
 +
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.
 +
* סוגי מעמד עיקריים: [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר#אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים|עובד שכיר]], [[עובד עצמאי (לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי)|עובד עצמאי]], מי שאינו עובד ויש לו [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה#אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים|הכנסות שלא מעבודה]], או שהוא [[דמי ביטוח לאומי למי שלא עובד#אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים|ללא הכנסות]]. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים על מנת להיכלל במעמד.
 +
* קיימים מבוטחים שנופלים ליותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אילו מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".
 +
* דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים:
 +
** [[#עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי|לחישוב דמי הביטוח הלאומי לעצמאי שהוא גם שכיר]]
 +
** [[#עובד שכיר שהוא גם עצמאי וגם מקבל פנסיה|לחישוב דמי הביטוח הלאומי לעצמאי שעובד גם כשכיר ומקבל פנסיה]]
 +
**[[#עובד שכיר שהוא גם עצמאי ויש לו הכנסות שלא מעבודה|לחישוב דמי הביטוח הלאומי לעצמאי שהוא גם שכיר ושיש לו גם הכנסות שאינן מעבודה]]
 +
**[[#עצמאי המקבל גם פנסיה מוקדמת|לחשוב דמי הביטוח הלאומי לעצמאי המקבל גם פנסיה מוקדמת]]
 +
**[[#עצמאי שיש לו הכנסה שלא מעבודה|לחישוב דמי הביטוח הלאומי לעצמאי שיש לו הכנסה שלא מעבודה]]
 +
**[[#עצמאי המקבל פנסיה מוקדמת ויש לו הכנסה שלא מעבודה|לחישוב דמי הביטוח הלאומי לעצמאי המקבל פנסיה מוקדמת ויש לו הכנסה שלא מעבודה]]
 +
 
 +
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 +
* [[עובד עצמאי (לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי)|עצמאי]] שיש לו הכנסה ממקורות נוספים.
 +
 
 +
==אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם==
 +
===עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי===
 +
* כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] לחודש ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 +
* אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]], לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 +
* בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
 +
{{דוגמה|* עובד משתכר כשכיר 8,000 ש"ח, ובנוסף משתכר כעצמאי 12,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ש"ח.
 +
* בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת. למידע על שיעורי הניכויים ראו [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר]].
 +
* בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחוייב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]] לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 8,000 ש"ח), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-8,001 ש"ח ועד 20,000 ש"ח.
 +
* היות שכל הכנסתו כעצמאי מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מ[[השכר הממוצע]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}), היא תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).}}
 +
 
 +
{{דוגמה|* עובד משתכר כשכיר 4,000 ש"ח, ובנוסף משתכר כעצמאי 16,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ש"ח.
 +
* בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת.
 +
** מכיוון שכל הכנסתו כשכיר נמוכה מ-60% מ[[השכר הממוצע]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}), הרי שכל הכנסתו כשכיר תחויב ב[[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר]] בשיעור מופחת וסך כל [[ניכויים משכר העובד|הניכוי משכר העובד]], עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור 3.50% - מתוכם דמי ביטוח לאומי בשיעור 0.40% ודמי ביטוח בריאות בשיעור 3.10%.
 +
* בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]] לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 4,000 ש"ח), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-4,001 ש"ח ועד 20,000 ש"ח.
 +
** החלק של הכנסתו כעצמאי (שמתווסף על הכנסתו כשכיר) שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח) יחויב בשיעור מופחת: 5.97% (מתוכם 2.87% דמי ביטוח לאומי, ו-3.10% דמי ביטוח בריאות). כלומר {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 - 4001 | עיגול=0}} ש"ח הראשונים מתוך הכנסתו כעצמאי (החל מ-4,001 ש"ח ועד {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח) יחויב בשיעור המופחת.
 +
** יתרת הכנסתו כעצמאי בסך {{ חשב ועצב| 16000- ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 - 4001) | עיגול=0}} ש"ח (סה"כ הכנסתו כעצמאי, 16,000 ש"ח, פחות {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 - 4001 | עיגול=0}} ש"ח שחויבו בשיעור המופחת) תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 16.23% 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).}}
 +
 
 +
===עובד שכיר שהוא גם עצמאי וגם מקבל פנסיה===
 +
* כעובד שכיר יחויב המבוטח על שכרו עד לגובה [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] לחודש לתשלום דמי ביטוח ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* כעובד עצמאי יחויב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר. (ראו בדוגמאות הקודמות).
 +
* הכנסותיו מפנסיה יחויבו באופן הבא:
 +
** אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי עולות על [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}), הכנסותיו מפנסיה לא יחויבו בתשלום דמי ביטוח.
 +
** אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המירבית, הרי שכמקבל פנסיה יחויב על הפנסיה עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעובד שכיר וכעובד עצמאי.
 +
{{דוגמה| * בדוגמאות הקודמות הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ש"ח, כלומר, הן אינן עולות על [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
** '''אם בנוסף לשתי ההכנסות הללו מקבל העובד גם פנסיה מוקדמת בגובה 10,000 ש"ח:'''
 +
***  הכנסתו מפנסיה תחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)]] לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ש"ח ועד 30,000 ש"ח.
 +
*** היות שהכנסתו מפנסיה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מ[[השכר הממוצע]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח), היא תחויב ב[[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)|דמי ביטוח לאומי לפנסיה]] על פי השיעור המירבי: 11.79% - מתוכם 6.79% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
 +
** ''' אם גובה הפנסיה המוקדמת שלו היא 25,000 ש"ח (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):'''
 +
*** הכנסתו מפנסיה תחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)]] לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ש"ח ועד 45,000 ש"ח.
 +
*** גם במקרה זה תחויב ההכנסה מפנסיה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]]  ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-{{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 +1 | עיגול=0}} ש"ח ועד 45,000 ש"ח) לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי. }}
  
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
===עובד שכיר שהוא גם עצמאי ויש לו הכנסות שלא מעבודה===
 +
* כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] לחודש ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא מעבודה לא תחויבנה בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 +
* אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]], לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 +
* אם סך הכנסותיו כעצמאי וכשכיר יחד עולות על ההכנסה המירבית, הכנסתו שלא מעבודה לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 +
* אם סך הכנסותיו כשכיר וכעצמאי יחד נמוכות מההכנסה המירבית, הכנסתו שלא-מעבודה תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר הפחתת 25% מ[[השכר הממוצע]] (הפחתת {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}) ולאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כשכיר והכנסתו כעצמאי.
 +
* בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
 +
{{דוגמה|1=
 +
* בדוגמאות הקודמות הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ש"ח, כלומר, הן אינן עולות על  [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
** '''אם בנוסף לשתי הכנסותיו אלה, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח:'''
 +
*** יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מ[[השכר הממוצע]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך {{ חשב ועצב| 10000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0) }} ש"ח ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} - 10,000).
 +
*** הכנסה זו מתווספת על ההכנסות האחרות של העובד בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה]] כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד {{ חשב ועצב| 30000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח.
 +
*** היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח), היא תחויב ב[[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה|דמי ביטוח לאומי]] על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
 +
*** גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה {{ חשב ועצב| (10000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25)*0.12 | עיגול=0)}} ש"ח ({{ חשב ועצב| 10000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} X{{כ}} 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.
 +
** ''' אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ש"ח (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):'''
 +
*** יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך {{ חשב ועצב| 30000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח (30,000- {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}}).
 +
*** הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה]] לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד {{ חשב ועצב| 50000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח.
 +
*** גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-{{ חשב ועצב| 1+{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח ועד {{ חשב ועצב| 50000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 +
*** סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 - 20000 | עיגול=0}} ש"ח ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}}-20,000).
 +
***גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה  {{ חשב ועצב| ({{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 - 20000)*0.12 | עיגול=0}} ש"ח ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 - 20000 | עיגול=0}} ש"ח X{{כ}} 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.}}
  
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
===עצמאי המקבל גם פנסיה מוקדמת===
 +
* הכנסותיו כעובד עצמאי יחוייבו בדמי ביטוח עד לגובה [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] לחודש ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה לא תחויב בדמי ביטוח לאומי.
 +
* אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה עד 31.01.2004 תחויב בדמי ביטוח על בסיס מחצית הפנסיה. החל ב-01.02.2004 תחויב מלוא הכנסת הפנסיה, וזאת לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי. למידע על שיעור דמי ביטוח לאומי למקבלי פנסיה מוקדמת ראו [[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)]].
 +
* בתקופה שמ-01.07.2002 ועד 30.06.2003 יחויב על בסיס מחצית הכנסתו מפנסיה ללא הגבלה של ההכנסה המירבית.
 +
* '''למידע נוסף ולדוגמאות מספריות [[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים#עצמאי המקבל גם פנסיה מוקדמת|לחצו כאן]].
  
 +
===עצמאי שיש לו הכנסה שלא מעבודה===
 +
* כעובד עצמאי יחויב המבוטח לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] לחודש ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסותיו האחרות לא יחויבו בתשלום לביטוח לאומי.
 +
* אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, יהיה עליו לשלם בגין הכנסתו שלא-מעבודה דמי ביטוח עד גובה ההכנסה המקסימלית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}), ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד עצמאי.
 +
* בכל מקרה לא יחויב המבוטח עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
 +
{{דוגמה|1=
 +
* עובד עצמאי משתכר 20,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח - {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח).
 +
** '''אם בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח:'''
 +
*** יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מ[[השכר הממוצע]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך {{ חשב ועצב| 10000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח (10,000- {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}}).
 +
*** הכנסה זו מתווספת על ההכנסות האחרות של העובד בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה]] כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד {{ חשב ועצב| 30000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח.
 +
*** היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח), היא תחויב ב[[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה|דמי ביטוח לאומי]] על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
 +
*** גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה {{ חשב ועצב| (10000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25)*0.12 | עיגול=0)}} ש"ח ({{ חשב ועצב| 10000 - {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} X{{כ}} 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.
 +
** '''אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ש"ח (בנוסף להכנסתו כעצמאי):'''
 +
*** יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך {{ חשב ועצב| 30000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח (30,000- {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}}).
 +
*** הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה]] לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי (20,000 ש"ח), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד {{ חשב ועצב| 50000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח.
 +
*** גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}}). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-{{ חשב ועצב| 1+{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח ועד {{ חשב ועצב| 50000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 +
*** סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 - 20000 | עיגול=0}} ש"ח ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}}-20,000).
 +
***גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה  {{ חשב ועצב| ({{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 - 20000)*0.12 | עיגול=0}} ש"ח ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 - 20000 | עיגול=0}} ש"ח X{{כ}} 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.}}
  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
===עצמאי המקבל פנסיה מוקדמת ויש לו הכנסה שלא מעבודה===
<!--  
+
* כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה [[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] לחודש ({{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
מהי אוכלוסיית היעד עבורה מיועד ההליך.
+
* מהכנסתו שלא-מעבודה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה  המירבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי.
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
+
* מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.
-->
+
* בכל מקרה המבוטח לא יחויב עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
 +
{{דוגמה|1=
 +
* עובד עצמאי משתכר 20,000 ש"ח (הכנסה הנמוכה מ[[ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי|ההכנסה המירבית]] - {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5 | עיגול=0}} ש"ח, נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח.
 +
* בנוסף הוא מקבל פנסיה מוקדמת בסך 5,000 ש"ח.
 +
* '''הכנסתו כעצמאי''' תחויב כאילו זו הכנסתו היחידה.
 +
* '''הכנסתו שלא מעבודה תחויב באופן הבא:'''
 +
** יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מ[[השכר הממוצע]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך {{ חשב ועצב| 10000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח (10,000- {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}}).
 +
** הכנסה זו מתווספת על הכנסתו כעצמאי בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה]] כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד {{ חשב ועצב| 30000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} ש"ח.
 +
** היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח), היא תחויב ב[[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה|דמי ביטוח לאומי]] על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
 +
** גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה {{ חשב ועצב| (10000 - {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25)*0.12 | עיגול=0}} ש"ח ({{ חשב ועצב| 10000 - ({{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0)}} X{{כ}} 12%).
 +
* '''הכנסתו מפנסיה תחויב כהכנסה שמתווספת על שתי הכנסותיו הקודמות''':
 +
** יש לחייב הכנסה זו ב[[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)|דמי ביטוח לאומי]] כשם שמחייבים הכנסה מפנסיה מ-30,001 עד 35,000 ש"ח.
 +
** מכיוון שמדובר בחלק מההכנסה שעולה על 60% מ[[השכר הממוצע]] ({{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.6 | עיגול=0}} ש"ח), תחויב הכנסה זו על פי [[דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)#שיעור התשלום|שיעורי דמי הביטוח המירביים]] - 11.79% - סה"כ 589.50 ש"ח (5,000 ש"ח X{{כ}} 11.79%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי ובגין הכנסתו שלא מעבודה.}}
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
+
* עובד עצמאי צריך להירשם בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לאיתור הסניף הקרוב].
 +
* אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק.
 +
* '''את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתיחת העסק'''.
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 +
* לפירוט בדבר שלבי פתיחת תיק לעצמאי בביטוח לאומי ראו [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]].
 +
* יש לדווח על העיסוקים הנוספים ומקורות ההכנסה הנוספים בעת פתיחת התיק או כאשר יש שינוי באמצעות [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T6101.pdf טופס דין וחשבון רב שנתי].
 +
* ישנה אפשרות למלא ולשלוח [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T6101@btl.gov.il '''טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון'''].
  
==ערעור==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=ביטוח לאומי - כללי}}</noinclude>
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
 
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
  
== תקדימים משפטיים ==
+
==גורמי ממשל==
<!--
+
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה וקצבאות הביטוח הלאומי}}
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
-->
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20שכיר%20וגם%20עובד%20עצמאי/Pages/default.aspx עובד עצמאי וגם עובד שכיר]
 +
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20שכיר%20וגם%20עובד%20עצמאי%20ומקבל%20פנסיה/Pages/default.aspx עובד עצמאי וגם עובד שכיר ומקבל פנסיה]
 +
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20עצמאי%20ובעל%20הכנסה%20שלא%20מעבודה/Pages/default.aspx עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה]
 +
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/מקבל%20פנסיה%20ועובד%20כעצמאי/Pages/default.aspx עובד עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת]
 +
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/עובד%20עצמאי%20בעל%20הכנסה%20שלא%20מעבודה%20והכנסה%20מפנסיה/Pages/default.aspx עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה ומקבל פנסיה]
 
<!--
 
<!--
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
== תודות ==
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
 
-->
 
-->
 
+
==Metadata==
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| החלף בפורטל האב של ההליך
 
| זכות/הליך הקשורים להליך
 
| ערכים נוספים הקשורים להליך, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
 +
[[קטגוריה:מיסים]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 +
[[קטגוריה:מעסיקים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות עובדים שכירים]]
 +
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 +
[[AR:رسوم التأمين الوطني للعامل المستقل مع مصادر دخل إضافية]]

גרסה אחרונה מ־12:52, 23 באוקטובר 2020

הקדמה:

למבוטחים בעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית בנוסף להיותם עצמאים (כגון: עצמאי ושכיר, או עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת), קיימים כללים מיוחדים לקביעת שיעור דמי הביטוח הלאומי
דמי הביטוח לבעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עצמאי שיש לו הכנסה ממקורות נוספים.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאי, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 • בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • עובד משתכר כשכיר 8,000 ש"ח, ובנוסף משתכר כעצמאי 12,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ש"ח.
 • בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת. למידע על שיעורי הניכויים ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.
 • בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחוייב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 8,000 ש"ח), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-8,001 ש"ח ועד 20,000 ש"ח.
 • היות שכל הכנסתו כעצמאי מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020), היא תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).
דוגמה
 • עובד משתכר כשכיר 4,000 ש"ח, ובנוסף משתכר כעצמאי 16,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית היא 20,000 ש"ח.
 • בגין הכנסתו כשכיר הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רגילים לשכיר כאילו אין לו הכנסה נוספת.
 • בגין הכנסתו כעצמאי הוא יחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (בסך 4,000 ש"ח), כלומר, הכנסתו כעצמאי תחויב בתשלום כשם שמחייבים עצמאי עבור הכנסה שהחל מ-4,001 ש"ח ועד 20,000 ש"ח.
  • החלק של הכנסתו כעצמאי (שמתווסף על הכנסתו כשכיר) שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח) יחויב בשיעור מופחת: 5.97% (מתוכם 2.87% דמי ביטוח לאומי, ו-3.10% דמי ביטוח בריאות). כלומר 2,330 ש"ח הראשונים מתוך הכנסתו כעצמאי (החל מ-4,001 ש"ח ועד 6,331 ש"ח) יחויב בשיעור המופחת.
  • יתרת הכנסתו כעצמאי בסך 13,670 ש"ח (סה"כ הכנסתו כעצמאי, 16,000 ש"ח, פחות 2,330 ש"ח שחויבו בשיעור המופחת) תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 16.23% 17.83% שמתוכם (12.83% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).

עובד שכיר שהוא גם עצמאי וגם מקבל פנסיה

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח על שכרו עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש לתשלום דמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • כעובד עצמאי יחויב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר. (ראו בדוגמאות הקודמות).
 • הכנסותיו מפנסיה יחויבו באופן הבא:
  • אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי עולות על ההכנסה המירבית (44,020 ש"ח, נכון ל-2020), הכנסותיו מפנסיה לא יחויבו בתשלום דמי ביטוח.
  • אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המירבית, הרי שכמקבל פנסיה יחויב על הפנסיה עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעובד שכיר וכעובד עצמאי.
דוגמה
 • בדוגמאות הקודמות הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ש"ח, כלומר, הן אינן עולות על ההכנסה המירבית (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
  • אם בנוסף לשתי ההכנסות הללו מקבל העובד גם פנסיה מוקדמת בגובה 10,000 ש"ח:
   • הכנסתו מפנסיה תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ש"ח ועד 30,000 ש"ח.
   • היות שהכנסתו מפנסיה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי לפנסיה על פי השיעור המירבי: 11.79% - מתוכם 6.79% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • אם גובה הפנסיה המוקדמת שלו היא 25,000 ש"ח (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):
   • הכנסתו מפנסיה תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, הפנסיה תחויב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-20,001 ש"ח ועד 45,000 ש"ח.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה מפנסיה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (44,020 ש"ח). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-44,021 ש"ח ועד 45,000 ש"ח) לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

עובד שכיר שהוא גם עצמאי ויש לו הכנסות שלא מעבודה

 • כעובד שכיר יחויב המבוטח עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא מעבודה לא תחויבנה בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים והכללים לחישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאי, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
 • אם סך הכנסותיו כעצמאי וכשכיר יחד עולות על ההכנסה המירבית, הכנסתו שלא מעבודה לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • אם סך הכנסותיו כשכיר וכעצמאי יחד נמוכות מההכנסה המירבית, הכנסתו שלא-מעבודה תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (הפחתת 2,638 ש"ח, נכון ל-2020) ולאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כשכיר והכנסתו כעצמאי.
 • בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • בדוגמאות הקודמות הכנסותיו של העובד (כולל מעבודתו כשכיר ומעבודתו כעצמאי) מסתכמות ב-20,000 ש"ח, כלומר, הן אינן עולות על ההכנסה המירבית (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
  • אם בנוסף לשתי הכנסותיו אלה, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח:
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,638 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 7,362 ש"ח (2,638 - 10,000).
   • הכנסה זו מתווספת על ההכנסות האחרות של העובד בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 27,362 ש"ח.
   • היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו כשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 9,683 ש"ח (7,362 X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.
  • אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ש"ח (בנוסף להכנסותיו כשכיר וכעצמאי):
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,638 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 27,362 ש"ח (30,000- 2,638).
   • הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי וכשכיר (בסך כולל של 20,000 ש"ח), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 47,362 ש"ח.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (44,020 ש"ח). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-44,021 ש"ח ועד 47,362 ש"ח לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
   • סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום 24,020 ש"ח (44,020-20,000).
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 2,882 ש"ח (24,020 ש"ח X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסותיו כשכיר וכעצמאי.

עצמאי המקבל גם פנסיה מוקדמת

 • הכנסותיו כעובד עצמאי יחוייבו בדמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה לא תחויב בדמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה עד 31.01.2004 תחויב בדמי ביטוח על בסיס מחצית הפנסיה. החל ב-01.02.2004 תחויב מלוא הכנסת הפנסיה, וזאת לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי. למידע על שיעור דמי ביטוח לאומי למקבלי פנסיה מוקדמת ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת).
 • בתקופה שמ-01.07.2002 ועד 30.06.2003 יחויב על בסיס מחצית הכנסתו מפנסיה ללא הגבלה של ההכנסה המירבית.
 • למידע נוסף ולדוגמאות מספריות לחצו כאן.

עצמאי שיש לו הכנסה שלא מעבודה

 • כעובד עצמאי יחויב המבוטח לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסותיו האחרות לא יחויבו בתשלום לביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, יהיה עליו לשלם בגין הכנסתו שלא-מעבודה דמי ביטוח עד גובה ההכנסה המקסימלית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (2,638 ש"ח, נכון ל-2020), ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד עצמאי.
 • בכל מקרה לא יחויב המבוטח עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • עובד עצמאי משתכר 20,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח - 44,020 ש"ח).
  • אם בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח:
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,638 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 7,362 ש"ח (10,000- 2,638).
   • הכנסה זו מתווספת על ההכנסות האחרות של העובד בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 27,362 ש"ח.
   • היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 9,683 ש"ח (7,362 X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.
  • אם סך הכנסתו שלא מעבודה עומד על 30,000 ש"ח (בנוסף להכנסתו כעצמאי):
   • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,638 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 27,362 ש"ח (30,000- 2,638).
   • הכנסה זו תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי (20,000 ש"ח), כלומר, ההכנסה שלא מעבודה תחויב בתשלום כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 47,362 ש"ח.
   • גם במקרה זה תחויב ההכנסה שלא מעבודה בשיעור המירבי (מכיוון שהיא עולה על 60% מהשכר הממוצע), אולם החיוב יחול עד לגובה ההכנסה המירבית (44,020). ההכנסה שמעבר לסכום זה (החל מ-44,021 ש"ח ועד 47,362 ש"ח לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
   • סך ההכנסה שלא מעבודה שתחויב בתשלום 24,020 ש"ח (44,020-20,000).
   • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 2,882 ש"ח (24,020 ש"ח X‏ 12%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי.

עצמאי המקבל פנסיה מוקדמת ויש לו הכנסה שלא מעבודה

 • כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה ההכנסה המירבית לחודש (44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • מהכנסתו שלא-מעבודה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי.
 • מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית, לאחר שנלקחו בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.
 • בכל מקרה המבוטח לא יחויב עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
דוגמה
 • עובד עצמאי משתכר 20,000 ש"ח (הכנסה הנמוכה מההכנסה המירבית - 44,020 ש"ח, נכון ל-2020).
 • בנוסף להכנסתו כעצמאי, יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח.
 • בנוסף הוא מקבל פנסיה מוקדמת בסך 5,000 ש"ח.
 • הכנסתו כעצמאי תחויב כאילו זו הכנסתו היחידה.
 • הכנסתו שלא מעבודה תחויב באופן הבא:
  • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,638 ש"ח) ולהתייחס אליה כאל הכנסה בסך 7,362 ש"ח (10,000- 2,638).
  • הכנסה זו מתווספת על הכנסתו כעצמאי בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 27,362 ש"ח.
  • היות שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 883 ש"ח (7,362 X‏ 12%).
 • הכנסתו מפנסיה תחויב כהכנסה שמתווספת על שתי הכנסותיו הקודמות:
  • יש לחייב הכנסה זו בדמי ביטוח לאומי כשם שמחייבים הכנסה מפנסיה מ-30,001 עד 35,000 ש"ח.
  • מכיוון שמדובר בחלק מההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח), תחויב הכנסה זו על פי שיעורי דמי הביטוח המירביים - 11.79% - סה"כ 589.50 ש"ח (5,000 ש"ח X‏ 11.79%). זאת בנוסף על התשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו כעצמאי ובגין הכנסתו שלא מעבודה.

למי ואיך פונים

 • עובד עצמאי צריך להירשם בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לאיתור הסניף הקרוב.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק.
 • את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתיחת העסק.

שלבי ההליך

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים