מ (למי ואיך פונים)
שורה 8: שורה 8:
  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->[[המוסד לביטוח לאומי]]
+
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->פרטים נוספים ב[http://www.btl.gov.il/Audience/toshavChozer/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
שורה 16: שורה 16:
 
* מי שעבר להתגורר בחו"ל, והפסיק להיות תושב ישראל, וחזר לארץ, כדי להתגורר בה, צריך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על בואו. פקיד הביטוח הלאומי יבדוק ויחליט אם יש להכיר בתושב החוזר כתושב ישראל.
 
* מי שעבר להתגורר בחו"ל, והפסיק להיות תושב ישראל, וחזר לארץ, כדי להתגורר בה, צריך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על בואו. פקיד הביטוח הלאומי יבדוק ויחליט אם יש להכיר בתושב החוזר כתושב ישראל.
 
* [[תושב חוזר]] יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.
 
* [[תושב חוזר]] יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.
* כדי לקבל את השירותים הרפואיים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הוא [[הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות|יצטרך לחכות תקופת המתנה של כמה חודשים]], אולם קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה.
+
* כדי לקבל את השירותים הרפואיים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יצטרך התושב החוזר לחכות תקופת המתנה של כמה חודשים, אולם קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה. לפרטים ראו [[הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות]].
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
* מי שמוגדר כ[[תושב חוזר]] על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 
* מי שמוגדר כ[[תושב חוזר]] על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  
==למי ואיך פונים==
+
== למי ואיך פונים ==
 +
* יש לפנות [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לאחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי] לצורך קביעת [[תושב ישראל|תושבות]] במוסד לביטוח לאומי. בעת הפניה יש למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t628.pdf שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל - טופס 628].
 +
* לצורך הוכחת התושבות מומלץ להצטייד בכל המסמכים הרלוונטיים הנחוצים כגון:
 +
::*​אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה
 +
::*​אישור על הבאת מכולה
 +
::*אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ
 +
​::*אישור על שכירת/ קניית דירה
 +
::*חוזה עבודה
 +
​::*אישור על פתיחת חשבון בנק
 +
​​::*כל מסמך נוסף המוכיח כי מרכז חייב של התושב החוזר הוא בישראל.
 +
* לעתים נדרש פרק זמן מסויים עד שפקיד הביטוח הלאומי מחליט אם להכיר בך כתושב ישראל.
 +
* מי שהוכר על ידי המשרד לקליטת עלייה כ"תושב חוזר במסלול זכאות 5 ומעלה" (למי ששהה בחו"ל 5 שנים שנים ויותר) או כקטין חוזר או כאזרח עולה - יוכל כבר בביקור במשרד הקליטה למלא ולהגיש בקשה לביטוח הלאומי להכיר בו כתושב, להירשם לקופת חולים שיבחרו בה, וכן למלא ולהגיש תביעה לקצבת ילדים, אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים.
 +
 
 +
==שעור דמי הביטוח ==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
* דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מחושבים בהתאם להכנסותיו מעבודה ושלא מעבודה של התושב החוזר, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו:
 
* דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מחושבים בהתאם להכנסותיו מעבודה ושלא מעבודה של התושב החוזר, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו:
שורה 36: שורה 49:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
* על פי הסדר בין [[המשרד לקליטת העלייה]] והביטוח הלאומי, מי שהוכרו על ידי המשרד לקליטת עלייה כ"תושב חוזר במסלול זכאות 5 ומעלה" (למי ששהה בחו"ל 5 שנים שנים ויותר) או כקטין חוזר או כאזרח עולה - יוכלו כבר בביקורם במשרד הקליטה למלא ולהגיש בקשה לביטוח הלאומי להכיר בהם כתושבים, להירשם לקופת חולים שיבחרו בה, וכן למלא ולהגיש תביעה ל[[קצבת ילדים]], אם יש להם ילדים שלא מלאו להם 18 שנים.
 
 
* פרטים על ההסדרים השונים לתושבים החוזרים ניתן למצוא ב[http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/default.aspx אתר משרד הקליטה].
 
* פרטים על ההסדרים השונים לתושבים החוזרים ניתן למצוא ב[http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/default.aspx אתר משרד הקליטה].
* תושב חוזר עשוי להיות זכאי, במקרים המתאימים, לכל הקצבאות האלה:[http://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Pages/default.aspx אמהות], [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/default.aspx ילדים], [[מזונות]], [[קצבת שאירים|שאירים]], [[בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה]], [[תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה]], [[פגיעה בעבודה]], [[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]], [[נפגעי גזזת]], [http://www.btl.gov.il/benefits/AIDS_Victim/Pages/default.aspx נפגעי עירוי דם (איידס)], [[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם| נפגעי תאונות]], [[קצבת נכות כללית|נכות]], [[קצבת שירותים מיוחדים]], [[גמלת ניידות|ניידות]], [[זכאות לתגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו| פגיעה בזמן התנדבות]], [[קצבת זיקנה]], [[הבטחת הכנסה]], [[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]], [[אסירי ציון והרוגי מלכות|אסירי ציון]].
+
* תושב חוזר עשוי להיות זכאי, במקרים המתאימים, לכל הקצבאות האלה: [[ביטוח אמהות]], [[קצבת ילדים]], [[מזונות]], [[קצבת שאירים|שאירים]], [[בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה]], [[תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה]], [[פגיעה בעבודה]], [[תשלום עבור שירות מילואים|מילואים]], [[נפגעי גזזת]], [[קצבה חודשית לחולה שנדבק באיידס מעירוי דם| נפגעי עירוי דם (איידס)]], [[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם| נפגעי תאונות]], [[קצבת נכות כללית|נכות]], [[קצבת שירותים מיוחדים]], [[גמלת ניידות|ניידות]], [[זכאות לתגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו| פגיעה בזמן התנדבות]], [[קצבת זיקנה]], [[הבטחת הכנסה]], [[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]], [[אסירי ציון והרוגי מלכות|אסירי ציון]].
* תושב חוזר עם הגעתו אינו זכאי לקצבאות הניתנות כפיצוי על אבדן הכנסה מעבודה: [[דמי לידה]], שמירת הריון, [[דמי אבטלה]], [[פיצויים לעובדים במקרה של פירוק| פשיטת רגל של המעסיק]]. '''רק לאחר שיצבור תקופות עבודה כנדרש, הוא עשוי להיות זכאי לקצבאות האלה'''.
+
* תושב חוזר עם הגעתו אינו זכאי לקצבאות הניתנות כפיצוי על אבדן הכנסה מעבודה: [[דמי לידה]], [[גמלה לשמירת הריון]], [[דמי אבטלה]], [[פיצויים לעובדים במקרה של פירוק| פשיטת רגל של המעסיק]]. '''רק לאחר שיצבור תקופות עבודה כנדרש, הוא עשוי להיות זכאי לקצבאות האלה'''.
 
* יצירת קשר עם המוסד לביטוח לאומי לבירורים בנושא תושבים חוזרים:  
 
* יצירת קשר עם המוסד לביטוח לאומי לבירורים בנושא תושבים חוזרים:  
 
:* באמצעות [https://www.btl.gov.il/SystemFiles/Dialog_Matefet.aspx?path=https://www.btl.gov.il/SystemFiles/Forms/Contact_Us.aspx&lang=he-il&rtype=1 טופס בירורים אישיים].  
 
:* באמצעות [https://www.btl.gov.il/SystemFiles/Dialog_Matefet.aspx?path=https://www.btl.gov.il/SystemFiles/Forms/Contact_Us.aspx&lang=he-il&rtype=1 טופס בירורים אישיים].  
שורה 48: שורה 60:
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
<!--
+
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
<!--* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
-->
 
+
[http://www.moia.gov.il/Hebrew/ReturningResidents/Pages/FirstSteps.aspx צעדים ראשונים - אתר משרד הקליטה]
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
<!--
 
<!--
שורה 66: שורה 78:
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
| [[ניכויים משכר העובד]]
 
 
| [[תושבים חוזרים]]
 
| [[תושבים חוזרים]]
 
| [[הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות]]
 
| [[הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות]]
 +
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t628.pdf שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל - טופס 628]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  

גרסה מ־15:04, 8 באפריל 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב חוזר בן 18 ומעלה, שהוכר כתושב ישראל (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית) חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח
התשלום מחושב בהתאם להכנסותיו של התושב החוזר מעבודה ושלא מעבודה, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו.


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • מי שעבר להתגורר בחו"ל, והפסיק להיות תושב ישראל, וחזר לארץ, כדי להתגורר בה, צריך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על בואו. פקיד הביטוח הלאומי יבדוק ויחליט אם יש להכיר בתושב החוזר כתושב ישראל.
 • תושב חוזר יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.
 • כדי לקבל את השירותים הרפואיים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יצטרך התושב החוזר לחכות תקופת המתנה של כמה חודשים, אולם קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה. לפרטים ראו הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמוגדר כתושב חוזר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

למי ואיך פונים

 • ​אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה
 • ​אישור על הבאת מכולה
 • אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ

​::*אישור על שכירת/ קניית דירה

 • חוזה עבודה

​::*אישור על פתיחת חשבון בנק ​​::*כל מסמך נוסף המוכיח כי מרכז חייב של התושב החוזר הוא בישראל.

 • לעתים נדרש פרק זמן מסויים עד שפקיד הביטוח הלאומי מחליט אם להכיר בך כתושב ישראל.
 • מי שהוכר על ידי המשרד לקליטת עלייה כ"תושב חוזר במסלול זכאות 5 ומעלה" (למי ששהה בחו"ל 5 שנים שנים ויותר) או כקטין חוזר או כאזרח עולה - יוכל כבר בביקור במשרד הקליטה למלא ולהגיש בקשה לביטוח הלאומי להכיר בו כתושב, להירשם לקופת חולים שיבחרו בה, וכן למלא ולהגיש תביעה לקצבת ילדים, אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים.

שעור דמי הביטוח

 • דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מחושבים בהתאם להכנסותיו מעבודה ושלא מעבודה של התושב החוזר, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו:

חשוב לדעת

 • באמצעות טופס בירורים אישיים.
 • באמצעות מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל: 972-8-9369669, השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00 ב-4 שפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.


הרחבות ופרסומים

צעדים ראשונים - אתר משרד הקליטה

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי