תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב חוזר בן 18 ומעלה, שהוכר כתושב ישראל (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית) חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח
התשלום מחושב בהתאם להכנסותיו של התושב החוזר מעבודה ושלא מעבודה, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו.


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • מי שעבר להתגורר בחו"ל, והפסיק להיות תושב ישראל, וחזר לארץ, כדי להתגורר בה, צריך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על בואו. פקיד הביטוח הלאומי יבדוק ויחליט אם יש להכיר בתושב החוזר כתושב ישראל.
 • תושב חוזר יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.
 • כדי לקבל את השירותים הרפואיים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יצטרך התושב החוזר לחכות תקופת המתנה של כמה חודשים, אולם קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה. לפרטים ראו הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמוגדר כתושב חוזר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

למי ואיך פונים

 • אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה
 • אישור על הבאת מכולה
 • אישור עח רישום ילדים במערכת החינוך בארץ
 • אישור יל שכירת /קניית דירה
 • חוזה עבודה
 • אישור על פתיחת חשבון בנק
 • כל מסמך נוסף המוכיח כי מרכז חייב של התושב החוזר הוא בישראל.

​​לעתים נדרש פרק זמן מסויים עד שפקיד הביטוח הלאומי מחליט אם להכיר בך כתושב ישראל.

 • מי שהוכר על ידיישראל. המשרד לקליטת עלייה כ"תושב חוזר במסלול זכאות 5 ומעלה" (למי ששהה בחו"ל 5 שנים שנים ויותר) או כקטין חוזר או כאזרח עולה - יוכל כבר בביקור במשרד הקליטה למלא ולהגיש בקשה לביטוח הלאומי להכיר בו כתושב, להירשם לקופת חולים שיבחרו בה, וכן למלא ולהגיש תביעה לקצבת ילדים, אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים.

שעור דמי הביטוח

 • דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מחושבים בהתאם להכנסותיו מעבודה ושלא מעבודה של התושב החוזר, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו:

חשוב לדעת

 • באמצעות טופס בירורים אישיים.
 • באמצעות מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל: 972-8-9369669, השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00 ב-4 שפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.


הרחבות ופרסומים

צעדים ראשונים - אתר משרד הקליטה

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי