(חשוב לדעת)
שורה 60: שורה 60:
 
:*[[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]]
 
:*[[נפגע פעולת איבה| נפגעי פעולות איבה]]
 
:*[[אסירי ציון והרוגי מלכות|אסירי ציון]]
 
:*[[אסירי ציון והרוגי מלכות|אסירי ציון]]
 +
:*[[הגשת תביעה לגמלת סיעוד|גמלת סיעוד]]
 
:* תשלום ליילוד שאמו נפטרה בלידה
 
:* תשלום ליילוד שאמו נפטרה בלידה
  

גרסה מ־14:27, 17 באפריל 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תלמידי ישיבה מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעצמם
סך הכל דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עומדים על 121 ש"ח (החל ב 01.01.13)
לפרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

  • תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות באופן עצמאי.
  • דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עומדים על סך של 121 ש"ח (החל ב 01.01.13).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • תושב ישראל הרשום כתלמיד במוסד תורני.

למי ואיך פונים

שיעור דמי הביטוח

  • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש: 121 ש"ח (החל ב- 01.01.2013):
  • הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הוא 5% מהשכר הממוצע (441 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)). שיעור דמי הביטוח הלאומי מהבסיס הוא % 4.61 (החל ב- 01.01.1995) וערכו 20.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
  • בנוסף התשלום כולל תשלום מזערי לביטוח בריאות בסך של 101.00 ש"ח לחודש (החל ב- 01.01.2013) .


שלבי ההליך

  • כדי להירשם בביטוח הלאומי כתלמיד ישיבה יש להמציא לביטוח הלאומי אישור על הלימודים חתום על-ידי הישיבה. האישור חייב לכלול את פרטי התלמיד ואת שנת הלימודים.
  • לאחר קבלת האישור בביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי ישלח לתלמיד הישיבה, בתוך 3 שבועות, פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח יש לשלם מדי רבעון.
  • לפירוט הדרכים לתשלום דמי הביטוח ראו כאן.

חשוב לדעת

  • תלמיד ישיבה עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי