תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תלמידי ישיבה מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעצמם
סך הכל דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עומדים על 121 ש"ח (החל ב 01.01.13)
לפרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

  • תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות באופן עצמאי.
  • דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עומדים על סך של 121 ש"ח (החל ב 01.01.13).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • תושב ישראל הרשום כתלמיד במוסד תורני.

למי ואיך פונים

שיעור דמי הביטוח

  • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש: 121 ש"ח (החל ב- 01.01.2013):
  • הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הוא 5% מהשכר הממוצע (441 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)). שיעור דמי הביטוח הלאומי מהבסיס הוא % 4.61 (החל ב- 01.01.1995) וערכו 20.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
  • בנוסף התשלום כולל תשלום מזערי לביטוח בריאות בסך של 101.00 ש"ח לחודש (החל ב- 01.01.2013) .


שלבי ההליך

  • כדי להירשם בביטוח הלאומי כתלמיד ישיבה יש להמציא לביטוח הלאומי אישור על הלימודים חתום על-ידי הישיבה. האישור חייב לכלול את פרטי התלמיד ואת שנת הלימודים.
  • לאחר קבלת האישור בביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי ישלח לתלמיד הישיבה, בתוך 3 שבועות, פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח יש לשלם מדי רבעון.
  • לפירוט הדרכים לתשלום דמי הביטוח ראו כאן.

ערעור

חשוב לדעת

  • תלמיד ישיבה עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

ילדים, קצבת זקנה, מילואים, נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, קצבת זקנה, פגיעה בזמן התנדבות, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), אסירי ציון, נפגעי פעולות איבה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, שאירים, תשלום ליילוד שאמו נפטרה בזמן הלידה.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי