הקדמה:

עובדי בניין ושיפוצים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק, זכאים לדמי הבראה בהתאם למספר שנות עבודתם בישראל בענף הבניין או השיפוצים
ערך יום הבראה עומד על 378 ש"ח ליום
לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם


עובד בניין ועובד שיפוצים זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים שנת עבודה אצל המעסיק.

 • לאחר שהשלים העובד שנת עבודה אצל המעסיק, הוא זכאי לתשלום דמי הבראה רטרואקטיבית, החל מיום עבודתו הראשון.
 • תשלום דמי ההבראה אינו מותנה בכך שהעובד שהה בפועל בנופש או בבית הבראה.
 • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים, היקף משרתו של העובד ומשך העסקתו באותה שנה.
 • וותק העובד מחושב בהתאם למספר שנות עבודתו בישראל בענף הבניין או השיפוצים, לפי העניין .
 • גובה דמי הבראה ליום מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, במסגרת צו הרחבה.
הערת עריכה
האם לקשר לערך הכללי של דמי הבראה
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:09, 4 בנובמבר 2019 (IST)

מי זכאי?

 • כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי, וכל עובד המבצע עבודות שיפוצים באתר בנייה בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים, שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק.

מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק בענף הבנייה או השיפוצים

 • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים , לפי העניין .
שנות ותק של העובד בענף הבניין או השיפוצים מספר ימי הבראה
1-2 שנים 6 ימים
3-4 שנים 8 ימים
5-10 שנים 9 ימים
11-15 שנים 10 ימים
16-19 שנים 11 ימים
20 שנה ויותר 12 ימים
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב - 01.07.2016 אצל מעסיק בענף הבנייה .
 • לאחר 2 שנים התפטר העובד ממעסיקו הראשון והחל לעבוד ביום 01.07.2018 אצל מעסיק אחר בענף הבנייה.
 • בחודש יולי 2018 שילם המעסיק דמי הבראה לעובדיו, אך העובד טרם השלים שנת עבודה אצל המעסיק, ולכן לא היה זכאי לדמי הבראה.
 • ב 01.07.2019 , זכאי העובד לדמי הבראה, בהתאם ל 3 שנות הוותק שיש לו בענף הבנייה ובסה"כ ל-8 ימי הבראה
.
שימו לב
דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים
.

גובה דמי ההבראה

 • גובה דמי ההבראה 'בענף הבניין והשיפוצים הוא בהתאם לגובה דמי ההבראה במגזר הפרטי והוא עומד על 378 ש"ח ליום.
דוגמה
 • עובד, כאמור בדוגמה למעלה, הזכאי ל -8 ימי הבראה, זכאי לדמי הבראה בסך 3,024 ש"ח = 378 ‏X‏ 8 ימים
 • לשיעורי דמי ההבראה בשנים הקודמות.
 • חישוב דמי הבראה חלקיים

  • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
  דוגמה
  עובד בניין העל ותק של שנתיים וחצי בענף הבנייה, העובד בחצי משרה -
  • בשנה הראשונה זכאי העובד לדמי הבראה עבור 3 ימים (6 ימים X‏ 50% משרה).
  • בשנה השנייה זכאי העובד לדמי הבראה עבור 3 ימים (6 ימים X‏ 50% משרה).
  • עבור חצי השנה השלישית זכאי העובד לדמי הבראה עבור 2 ימים (8 ימים X‏ 50% משרה X‏ 1/2 שנה).
  • סה"כ זכאי העובד ל 8 ימי הבראה עבור כל תקופת עבודתו

  חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים

  הערת עריכה
  האם להציג את המידע בנושא זה או להפנות לנושא זה בערך הכללי של דמי הבראה, כדי שרק מי שזה רלוונטי לו ייכנסה ויראה מידע זה?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 14:43, 3 באוקטובר 2019 (IDT)
  • כאשר מדובר בעובד שעתי (ששכרו משולם על בסיס מספר השעות שעבד בפועל), אשר עובד מספר שעות שבועיות קבוע, יחושב היקף המשרה באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות שהעובד עובד, לרבות שעות היעדרות בתשלום, ב-42.
  • גובה דמי ההבראה שלהם זכאי עובד שעתי יחושב באופן הבא:
  מספר שעות העבודה השבועיות של העובד X מספר ימי הבראה שהוא זכאי לו לפי הוותק X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.
  דוגמה
  • עובד בניין עם ותק של 11 שנים בענף הבנייה, עובד 18 שעות בשבוע.
  • בהתאם לוותק, זכאי העובד ל-10 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
  • תשלום ליום הבראה הוא 378 ש"ח.
  • חישוב דמי ההבראה: 1,620 ש"ח = 42 / ‏ 18 ‏X‏ 378 ‏X‏ 10 ימים.
  • כאשר מדובר בעובד שעתי (ששכרו משולם על בסיס מספר השעות שעבד בפועל), אשר עובד מספר שעות חודשיות קבוע חישוב היקף המשרה של העובד יכול להיעשות גם על-פי מספר השעות החודשיות של העובד חלקי 182.
   • אם היקף שעות העבודה של עובד שעתי אינו קבוע בכל חודש, ניתן לחשב את מספר השעות החודשיות הממוצע שלו בחודש על-ידי חלוקה ב-12 של סך כל השעות שעבד באותה שנה.
  דוגמה
  • עובד בניין שעתי , בעל וותק של 3 שנים בענף הבנייה, עבד במהלך השנה האחרונה בהיקף שעות משתנה:
   • 60 שעות בכל חודש במשך 4 חודשים
   • 90 שעות בכל חודש במשך 3 חודשים
   • 120 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
  • ממוצע השעות החודשיות שעבד באותה שנה: 92.5 = 12 / (120 X‏ 5 + 90 X‏ 3 + 60 X‏ 4)
  • בהתאם לוותק, הזכאי העובד ל-8 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
  • תשלום ליום הבראה הוא 378 ש"ח.
  • דמי ההבראה שהעובד זכאי להם בשנה זו:
  1,536.92 ש"ח = 182 / ‏ 92.5 ‏ X ‏ 378 ‏ X ‏ 8 ימים.
  • בקביעת מספר שעות העבודה של העובד לצורך קביעת היקף משרתו יש לקחת בחשבון חופשות שהעובד זכאי לשכר בגינן, כגון: ימי חג בתשלום, ימי מחלה שעבורם זכאי העובד לדמי מחלה או ימי חופשה שעבורם זכאי העובד לדמי חופשה.
  דוגמה
  • עובד עבד במשך חודש 174 שעות בפועל בלבד.
  • העובד נעדר 8 שעות במהלך החודש עקב מחלה שבגינה היה זכאי לדמי מחלה.
  • לצורך קביעת היקף משרתו ייחשב העובד כאילו עבד 182 שעות בחודש, כלומר מישרה מלאה.
 • למידע נוסף ראו: חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות.
 • תהליך מימוש הזכות

  • דמי ההבראה ישולמו בתשלום שנתי יחיד וכתוספת לאחת המשכורות.
  • דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני - ספטמבר), אך ניתן להוסיף את דמי ההבראה למשכורת של חודש אחר במהלך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי.
  • עובד בניין או שיפוצים שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת.
  דוגמה
  עובד החל לעבוד בענף הבנייה ב-01.01.2020, במקום עבודה שדמי ההבראה משולמים בו בחודש יולי.
  • מכיוון שביולי 2020 טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל העובד דמי הבראה לראשונה ביולי 2021, כאשר התשלום יכלול הן את דמי ההבראה עבור שנת עבודתו הראשונה והן את דמי ההבראה עבור חצי משנת העבודה השנייה (ינואר- יוני 2021):
   • עבור השנה הראשונה שעבד הוא יקבל 6 ימי הבראה.
   • עבור השנה השנייה הוא זכאי ל-6 ימי הבראה, אולם מכיוון שפועל, נכון ליולי 2021 הוא השלים רק חצי מתוך השנה השנייה לעבודתו, ולכן הוא יקבל במועד זה דמי הבראה עבור 3 ימים בלבד בגין שנת עבודתו השנייה.
  • סה"כ יקבל העובד ביולי 2021 תשלום עבור 9 ימי הבראה (6 עבור השנה הראשונה ו-3 על חצי מהשנה השנייה): 3,402 ש"ח = 378 ש"ח X‏ 9.
  • ביולי 2022 (לאחר שהעובד ישלים וותק של 2.5 שנים בענף) ישולמו לעובד דמי הבראה עבור חצי מהשנה השנייה לעבודתו ( 3 ימים) וחצי משנת עבודתו השלישית (4 ימים), סה"כ 7 ימים.

  הפרת החובה של המעסיק

  הערת עריכה
  בסעיף 40 לצו כתוב: תשלום דמי הבראה במשכורות חודשים יולי-ספטמבר בכל שנה, או איזה מהם" מה הכוונה שניתן לשלם את דמי ההבראה באחד מהחודשים יולי-ספטמבר בלבד, או שניתן לחלק את דמי ההבראה ולשלמם בשלושה חלקים במהלך חודשים אלה?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:59, 22 בספטמבר 2019 (IDT)


  צבירת זכויות להבראה במהלך היעדרויות

  פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

  • עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) יכול לתבוע בדיעבד דמי הבראה רטרואקטיבית, וזאת כל עוד לא עברו 7 שנים מהמועד שבו היה אמור לקבל את דמי ההבראה. הדבר נכון הן במקרה שהעובד כבר סיים את עבודתו (פוטר, התפטר או פרש לפנסיה) והן במקרה שהוא עדיין ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה.
  • עם זאת, עובד שסיים את העסקתו לפני יום ה- 10.07.2016, יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות בלבד.
  • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.

  דמי הבראה בשנים קודמות

  שנה מגזר פרטי
  2017 378 ש"ח
  2016 378 ש"ח
  2015
  2014 378 ש"ח
  2013 374 ש"ח
  2012 371 ש"ח
  2011 365 ש"ח
  2010 351 ש"ח
  2009 340 ש"ח
  2008 331 ש"ח
  2007 318 ש"ח
  2006 318 ש"ח
  2005 307 ש"ח

  חשוב לדעת

  • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו :תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
  • עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים המגיעים לו, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב.
  • עובד שזכאי לדמי הבראה אך סיים את העסקתו לפני המועד שבו משלם המעסיק את דמי ההבראה, זכאי לקבל את דמי ההבראה במשכורתו האחרונה.
  • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.

  ארגוני סיוע

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  גורמי ממשל

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  חקיקה ונהלים