(מי זכאי?)
(מי זכאי?)
שורה 32: שורה 32:
 
*** היא [[תושב ישראל|תושבת ישראל]] המועסקת בחו"ל על-ידי תושב ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל.
 
*** היא [[תושב ישראל|תושבת ישראל]] המועסקת בחו"ל על-ידי תושב ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל.
 
*** היא אזרחית ישראלית המועסקת בנציגות ממשלתית של ישראל בחו"ל במעמד ארעי ואין לה בן זוג שהוא אזרח חוץ או מועסק על-ידי תושב חוץ.
 
*** היא אזרחית ישראלית המועסקת בנציגות ממשלתית של ישראל בחו"ל במעמד ארעי ואין לה בן זוג שהוא אזרח חוץ או מועסק על-ידי תושב חוץ.
** מלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (ראו פרטים [[#אישה שנמצאת בהכשרה מקצועית|בהמשך]]), בתנאי שעבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון.
+
** מלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (ראו פרטים [[#עובדת שנמצאת בהכשרה מקצועית|בהמשך]]), בתנאי שעבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון.
 
**  תשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שקדמה לחופשת הלידה:
 
**  תשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שקדמה לחופשת הלידה:
 
***דמי לידה מלאים על פי החוק  (15 שבועות) ישולמו לעובדת ששילמה או שולמו עבורה  דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה:
 
***דמי לידה מלאים על פי החוק  (15 שבועות) ישולמו לעובדת ששילמה או שולמו עבורה  דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה:

גרסה מ־11:32, 11 ביולי 2017

הקדמה:

עובדת שכירה או עצמאית שיצאה לחופשת לידה זכאית לתשלום דמי לידה, המחליפים את שכרה הרגיל בתקופת החופשה (ראו פרטים נוספים על חופשת לידה לעובדות שכירות)
גברים החולקים עם נשותיהם את חופשת הלידה זכאים גם הם לתשלום דמי לידה בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

דמי לידה משולמים כגמלה מחליפת שכר לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה ("תקופת לידה והורות"), במטרה לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שבו היא אינה עובדת.

מי זכאי?

 • עובדת לקראת לידה ולאחריה המבוטחת בביטוח הלאומי, היתה מבוטחת בביטוח לאומי לפחות במשך התקופות המפורטות בטבלה שבהמשך, ועונה על אחד מאלה:
  • היא עובדת כעצמאית או כשכירה המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל, למשל עובדת זרה)
  • עובדת שכירה המועסקת בחו"ל תהיה זכאית במקרים הבאים:
   • היא תושבת ישראל המועסקת בחו"ל על-ידי תושב ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל.
   • היא אזרחית ישראלית המועסקת בנציגות ממשלתית של ישראל בחו"ל במעמד ארעי ואין לה בן זוג שהוא אזרח חוץ או מועסק על-ידי תושב חוץ.
  • מלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (ראו פרטים בהמשך), בתנאי שעבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון.
  • תשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שקדמה לחופשת הלידה:
   • דמי לידה מלאים על פי החוק (15 שבועות) ישולמו לעובדת ששילמה או שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה:
   • דמי לידה חלקיים על פי החוק (8 שבועות) ישולמו לעובדת ששילמה או שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה:
 • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של הריון. לכן יולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להריון ולד מת, או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית לדמי לידה.
 • ניתן לבדוק את הזכאות באמצעות מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי.

בן זוג של היולדת

 • בן הזוג של היולדת החולק במקומה את חופשת הלידה (ניתן לחלוק את חופשת הלידה עם בן הזוג החל מהשבוע ה-7 לחופשת הלידה) בתנאי שבן הזוג שילם או שילמו עבורו דמי ביטוח לאומי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום שיצא לחופשת לידה:
  • אם הלידה התרחשה לפני 20.04.2017, בן הזוג יהיה זכאי לקבל דמי לידה רק בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 21 יום. (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
  • אם הלידה התרחשה ביום 20.04.2017 או במועד מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים. למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת.
 • בן הזוג של יולדת אשר ילדה ביום 02.04.2017 או מאוחר יותר, ואשר יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו, בתנאי שבת הזוג הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם לפי החוק - במקרה זה יהיה בן הזוג זכאי לדמי לידה, אם שילם או שילמו עבורו דמי ביטוח לאומי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום שיצא לחופשת לידה.

בני זוג מאותו מין

 • במקרה של זוג נשים - היולדת זכאית לדמי הלידה אם יצאה לחופשת לידה והיתה מבוטחת בביטוח לאומי. בת זוגה של היולדת יכולה לחלוק איתה את חופשת הלידה בהתאם לתנאים הדרושים לזכאותם של גברים (ראו לעיל).
 • במקרה של זוג גברים - ישולמו דמי הלידה לאב הביולוגי שיצא לחופשת לידה, ובתנאי שהיה מבוטח בביטוח לאומי (ובהנחה שהיולדת אינה זכאית לדמי הלידה).
 • למידע נוסף ראו דמי לידה לבני זוג מאותו מין.

הורים מיועדים בהליך פונדקאות

הורים מאמצים

הורים אומנים

תקופת תשלום דמי הלידה

 • תקופת תשלום דמי הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי.
 • בלידות שאירעו מיום 01.01.2017 ואילך, תקופת תשלום דמי הלידה הוארכה בשבוע (התשלום עבור השבוע הנוסף יועבר החל מיום 01.06.2017 ואילך).
תקופת תשלום דמי הלידה התקופה ששולמו דמי ביטוח לאומי
15 שבועות

(14 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017)

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
8 שבועות

(7 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017)

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.

שיעור דמי הלידה

 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובד/ת, ועד לסכום המקסימלי של 1,485.83 ש"ח ליום, נכון לשנת 2021. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד/ת שכיר/ה, בהתאם לתיקון מס' 183 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הלידה ייעשה באופן הבא:
  • אם הלידה התרחשה לפני ה-01.03.2017, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90 (עד לתקרה שנקבעה).
  • אם הלידה התרחשה מיום 01.03.2017 ואילך, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90, או על-פי מלוא ההכנסה ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
  • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובד/ת.
 • לעובד/ת עצמאי/ת, בהתאם לתיקון מס' 176 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הלידה ייעשה באופן הבא:
  • לעובד/ת שיצא/ה לחופשה לפני 27.04.2016 מחושבים דמי הלידה ליום בשלב הראשון על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה, לחלק ב–90 (עד לתקרה שנקבעה), וזאת בהתאם למקדמות ששילמ/ה למוסד לביטוח לאומי בשלושת החודשים הללו. לאחר תום שנת המס וכאשר תתקבל שומה סופית יחושבו שוב דמי הלידה בהתאם לגובה השומה.
  • לעובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה החל מה-27.04.2016 ואילך מחושבים דמי הלידה על פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת - לפי הגבוה מביניהן.
 • למי שהם גם עובדים שכירים וגם עובדים עצמאים, ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם, כפי שפורט לעיל, בתנאי שצברו בנפרד תקופת זכאות מעבודתם כעצמאים.
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה, החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.

תהליך מימוש הזכות

תשלום אוטומטי

 • במקרים הבאים (מלבד במקרה של לידת בית) משולמים דמי הלידה אוטומטית, מבלי שהיולדת נדרשת להגיש את התביעה:
  • עובדת עצמאית. דמי הלידה ישולמו ליולדת בשלב ראשון לפי המקדמות, וכאשר תתקבל שומה סופית שלפיה חלו שינויים בהכנסה, יחושבו דמי הלידה שוב בהתאם לגובה השומה.
  • עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, והוא מגיש את התביעה עבורה.
  • מי שקיבלה גמלה לשמירת הריון עד ללידה. דמי הלידה ישולמו באופן אוטומטי לחשבון הבנק של היולדת, בהתאם לנתונים שנרשמו בטופס התביעה לגמלה לשמירת הריון.
  • מי שקיבלה דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה.

הגשת תביעה על-ידי היולדת

 • יולדות שלא עונות על המקרים שצויינו לעיל, צריכות להגיש טופס תביעה לדמי לידה (כולל יולדת שילדה בבית, גם אם היא עובדת עצמאית, או עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, או אם קיבלה גמלה לשמירת הריון עד הלידה).
 • יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער. מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס. הטופס יוגש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.
 • כמו כן, לאחר הלידה בלבד, ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים באופן מקוון.
 • אישורים שיש לצרף לתביעה:
  • במקרים שבהם הלידה התרחשה בחו"ל, יש לצרף לטופס התביעה אישור מבית החולים (שבו התרחשה הלידה) על הלידה.
  • במקרים שבהם הלידה התרחשה בבית (ולא בבית חולים), יש לצרף לטופס התביעה העתק מרישום הילוד במשרד הפנים.
  • עובדת שכירה תבקש מהמעסיק לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי עבודתה ועל שכרה ב-10 החודשים שקדמו להפסקת עבודתה (אם עבדה אצל כמה מעסיקים, תצרף טופס מכל אחד ואחד מהם). אם בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה לא קיבלה העובדת שכר מלא (בגלל מחלה, תאונה, שביתה או מסיבות שאינן תלויות בה), תפרט במכתב מיוחד מתי ומדוע לא קיבלה שכר מלא ותצרף אישורים מתאימים מרופא או מהמעסיק.
  • מי שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שהפסיקה את עבודתה (השכירה או העצמאית), תציג לפני פקיד התביעות אישור ממשרד הבריאות או ממשרד הכלכלה על מקום ההכשרה או השיקום ועל זמן ההכשרה או השיקום.
  • חיילת שעזבה את השירות הצבאי תציג לפני פקיד התביעות פנקס מילואים או תעודת שחרור מצה"ל.
  • עובדות זרות ועובדות בעלות דרכון זר שאין להן תעודת זהות ישראלית יצרפו לתביעה אישור על ניהול חשבון בנק.

מועד התשלום

 • דמי הלידה ישולמו בתשלום חד-פעמי באמצע תקופת חופשת הלידה, לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים (בלידה ראשונה), או לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.
הערת עריכה
על פי מייל מבלהה 4.12.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:22, 4 בדצמבר 2016 (IST)
 • בלידות שאירעו החל מיום 01.01.2017, התשלום עבור השבוע שנוסף לתקופת הזכאות יועבר מיום 01.06.2017 ואילך.

דמי לידה במקרה של הארכת חופשת הלידה

 • יולדת או אם מאמצת זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים עבור זמן ההארכה, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד) -
   • מי שזכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות - זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות לגבי כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. לדוגמה, מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 18 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 21 שבועות.
   • מי שזכאית לדמי לידה עבור 8 שבועות - זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים לגבי כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. לדוגמה, מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 10 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 12 שבועות.
  2. אשפוז של היולדת או של הנולד -
   • במקרה שיולדת זכאית לתשלום דמי לידה והיא או התינוק צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל-15 יום לפחות במהלך חופשת הלידה, היולדת תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז ולקבל דמי לידה עבור התקופה הנוספת.
   • אם גם היולדת וגם התינוק היו מאושפזים במהלך חופשת הלידה לתקופות הקצרות מ- 15 יום, ניתן לצרף את תקופות האשפוז של שניהם, כך שתיתכן השלמה לתקופת זכאות אחת, בתנאי שתקופות האשפוז שלהם אינן חופפות.
   • לפרטים נוספים, ראו הארכת חופשת לידה בשל אשפוז של היולדת או של התינוק.

פיצול תשלום דמי לידה במקרה של פיצול חופשת לידה

 • במקרים שבהם היולדת או הוולד שלה צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה, ל-15 ימים לכל הפחות, רשאית היולדת לפצל את חופשת הלידה באופן הבא:
  • לאחר 3 שבועות לפחות מיום הלידה תוכל היולדת לשוב לעבודתה (כלומר על היולדת לשהות בחופשת לידה לפחות שלושה שבועות מיום הלידה);
  • לאחר השחרור מבית החולים (של הילד או היולדת), תוכל היולדת להמשיך את יתרת חופשת הלידה.
 • עם שובה של היולדת לעבודתה (בתום 3 שבועות לפחות מיום הלידה), ייפסק תשלום דמי הלידה, ויתרת דמי הלידה תשולם עם חידוש חופשת הלידה.
 • על היולדת למלא טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה.
 • את הטופס יש להגיש רק לאחר הגשת תביעה לדמי לידה.
 • לטופס התביעה יש לצרף אישור מבית החולים, שיירשמו בו הפרטים של היולדת ושל הילד וזמן האשפוז.
 • כמו כן, יש לצרף אישור מן המעסיק על הפיצול של חופשת הלידה. עובדת עצמאית צריכה לצרף הצהרה בכתב.

תשלום הפרשים לדמי לידה

 • במקרים הבאים עובדים שקיבלו דמי לידה עשויים להיות זכאים לקבלת הפרשים:
  • לאחר שקיבלו את דמי הלידה, המעסיק שילם להם תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, או בונוס) המתייחס גם לתקופה שלפיה חושבו דמי הלידה, וסכום התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום.
  • המעסיק שילם להם הפרשי שכר עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום דמי הלידה.
 • על-מנת לקבל את ההפרשים מהמוסד לביטוח לאומי, על העובד לכתוב מכתב בקשה לתשלום ולצרף אליו אישור מהמעסיק (טופס ממוכן) ואת תלוש השכר שמופיע בו התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לעובד.
 • את מכתב הבקשה והמסמכים יש להגיש למחלקת אמהות בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (באמצעות הדואר או בתיבת השירות שמחוץ לסניף).
 • ניתן להגיש את הבקשה לא יאוחר מ- 12 חודשים מהיום שבו שולמו ההפרשים על-ידי המעסיק.
 • פקיד התביעות בסניף יבדוק את הבקשה, ויחליט אם קיימת זכאות להפרשים.

עובדת שנמצאת בהכשרה מקצועית

 • מי שמלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי תהיה זכאית לדמי לידה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • היא עבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון.
  • ההכשרה המקצועית היא בבתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות או במקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבמשרד הכלכלה.
  • תכנית הלימודים היא בהיקף של 35 שעות בשבוע ו-6 חודשים רצופים לפחות.

שיעור דמי הלידה לעובדת שהייתה בהכשרה מקצועית

 • לעובדת שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בתוך התקופה שעל-פיה מחושבים עבורה דמי הלידה, יחושבו דמי הלידה באופן הבא:
  • עבור התקופה שהייתה עובדת שכירה או עצמאית יחושבו דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסתה, כפי שפורט למעלה (בסעיף שיעור דמי הלידה).
  • עבור התקופה שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי יחושבו דמי הלידה לפי ההכנסה שעל-פיה חושבו דמי הביטוח - 50% מהשכר הממוצע, כלומר 5,276 ש"ח, נכון לשנת 2021.

מידע נוסף לעובדת עצמאית

 • עובדת עצמאית יכולה לבצע פעולות לתחזוקת העסק במהלך חופשת הלידה, מבלי שתיפגע זכאותה לדמי לידה. בכדי לקבל לכך אישור, עליה לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב. ניתן לפנות גם באמצעות הדוא"ל או הפקס של הסניף.
 • במקרה שישנו חוב בחשבון דמי הביטוח של עובדת עצמאית, המוסד לביטוח לאומי רשאי לזקוף על חשבון החוב את דמי הלידה המגיעים לה.
 • עובדת עצמאית שתביעתה לדמי לידה נדחתה בשל פיגור בתשלום דמי הביטוח הלאומי עשויה להיות זכאית להענקה מטעמי צדק במקום דמי הלידה. למידע נוסף ראו הענקה מטעמי צדק למי שתביעתם לגמלה נדחתה.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.
 • במקרים שבהם דמי הלידה משולמים באופן אוטומטי והיולדת מעוניינת שבן זוגה יחליף אותה בחופשת הלידה, חשוב שתודיע על כך לסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריה לפני הלידה, כדי למנוע יצירת חוב וקיזוזים מדמי הלידה של בן הזוג.
 • נסיעה לחו"ל במהלך חופשת הלידה -
  • לגבי היולדת - אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאותה לדמי לידה.
  • לגבי בן הזוג של היולדת - נסיעה לחו"ל מפסיקה את תקופת ההורות המזכה בדמי לידה לבן זוג של יולדת, הן במקרה שבן הזוג יוצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא חוזרת לעבודה מוקדם יותר. (אם בן הזוג יצא לחו"ל לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ).
הערת עריכה
מייל מבלהה 9.11.2016 + מייל מבלהה ומאתי מביטוח לאומי 28.5.2017 + פס"ד שמוזכר שם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים