הקדמה:

עובדת שכירה או עצמאית שיצאה לחופשת לידה זכאית לתשלום דמי לידה, המחליפים את שכרה הרגיל בתקופת החופשה (ראו פרטים נוספים על חופשת לידה לעובדות שכירות)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דמי לידה משולמים כגמלה מחליפת שכר לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה ("תקופת לידה והורות"), במטרה לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שבו היא אינה עובדת.

מי זכאי?

יולדות

 • עובדת לקראת לידה ולאחריה המבוטחת בביטוח הלאומי, היתה מבוטחת בביטוח לאומי לפחות במשך התקופות המפורטות בטבלה שבהמשך, ועונה על אחד מאלה:
  • היא עובדת כעצמאית או כשכירה המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל, למשל עובדת זרה).
  • עובדת שכירה המועסקת בחו"ל תהיה זכאית במקרים הבאים:
   • היא תושבת ישראל המועסקת בחו"ל על-ידי תושב ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל.
   • היא אזרחית ישראלית המועסקת בנציגות ממשלתית של ישראל בחו"ל במעמד ארעי ואין לה בן זוג שהוא אזרח חוץ או מועסק על-ידי תושב חוץ.
  • מלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (ראו פרטים בהמשך), בתנאי שעבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון.
 • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של הריון. לכן יולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להריון ולד מת, או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית לדמי לידה.
 • ניתן לבדוק את הזכאות באמצעות מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי.

בני זוג של יולדות

בני זוג מאותו מין

 • במקרה של זוג נשים - היולדת זכאית לדמי הלידה אם יצאה לחופשת לידה והיתה מבוטחת בביטוח לאומי. בת זוגה של היולדת יכולה לחלוק איתה את חופשת הלידה בהתאם לתנאים שנקבעו לגבי זכאותם של גברים.
 • במקרה של זוג גברים -
  • ישולמו דמי הלידה לאב הביולוגי שיצא לחופשת לידה, ובתנאי שהיה מבוטח בביטוח לאומי (ובהנחה שהיולדת אינה זכאית לדמי הלידה) ובן זוגו יוכל לחלוק אותו איתו את חופשת הלידה בהתאם לתנאים שנקבעו לגבי זכאותם של גברים.
  • כאשר בני זוג מאותו מין מביאים לעולם זוג תאומים בפונדקאות בחו"ל, זכאי רק אחד מהם לדמי לידה, גם אם כל אחד מבני הזוג הוא הורה ביולוגי של אחד מהילדים. בני הזוג יבחרו מי מהם יקבל את דמי הלידה ויוכלו לחלוק ביניהם את תקופת החופשה שבה מקבלים דמי הלידה ללא חפיפה בין שניהם.
 • למידע נוסף ראו דמי לידה לבני זוג מאותו מין.

הורים מיועדים בהליך פונדקאות

הורים מאמצים

הורים אומנים

תקופת תשלום דמי הלידה

 • תקופת תשלום דמי הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי ("תקופת האכשרה").
 • לפרטים על התקופות שנכללות בחישוב תקופת האכשרה, ראו בהמשך.
 • בלידות שאירעו מיום 01.01.2017 ואילך, תקופת תשלום דמי הלידה הוארכה בשבוע (התשלום עבור השבוע הנוסף יועבר החל מיום 01.06.2017 ואילך).
תקופת תשלום דמי הלידה התקופה ששולמו דמי ביטוח לאומי
15 שבועות

(14 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017)

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
8 שבועות

(7 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017)

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.

תקופות שנכללות בחישוב תקופת האכשרה לדמי לידה

 • התקופות הבאות נלקחות בחשבון לצורך צבירת תקופת האכשרה של העובדת לדמי לידה:
  • חודשים שבהם העובדת עבדה בישראל כשכירה או כעצמאית (גם אם אינה תושבת ישראל)
  • חודשים שבהם העובדת עבדה כשכירה מחוץ לישראל, בתנאי שהעובדת והמעסיק הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בישראל.
  • חודשים שבהם העובדת עבדה כאזרחית ישראלית בנציגות של ישראל בחו"ל (שלוחה של משרד ממשלה), במעמד ארעי על-פי כללי הההעסקה של נציבות שירות המדינה (לא כולל מי שבן זוגה הוא אזרח חוץ, או מי שבן זוגה מועסק אצל מעסיק תושב חוץ).
  • חודשים שבהם העובדת קיבלה מהמעסיק תשלום דמי חופשה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
  • חודשים שבהם העובדת קיבלה מהמעסיק דמי מחלה.
  • לעובדת שלקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה - שני החודשים הראשונים של החל"ת, שבהם המעסיק חייב בתשלום דמי הביטוח עבור העובדת.
  • חודשים שבהם העובדת קיבלה אחד מהתשלומים או הקצבאות הבאים: דמי פגיעה לנפגע עבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות, דמי לידה (עבור לידה קודמת), גמלה לשמירת הריון (עבור לידה קודמת) או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100%.
  • חודשים שבהם העובדת היתה בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, בתנאי שהיא עבדה 30 ימים רצופים לפחות לפני היום שבו הפסיקה לעבוד לפני הלידה.
  • חודשים שבהם העובדת שירתה בשירות חובה בצה"ל - למי שהחלה לעבוד לאחר שסיימה את השירות הצבאי ולפני שיצאה לחופשת לידה.
  • חודשים שבהם העובדת שירתה בשירות לאומי-אזרחי - למי שהחלה לעבוד לאחר שהתנדבה לפחות 12 חודשים בשירות הלאומי ולפני שיצאה לחופשת לידה (בלידות שהתרחשו החל מה-01.05.2018).

שיעור דמי הלידה

 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובד/ת, ועד לסכום המקסימלי של 1,485.83 ש"ח ליום, נכון לשנת 2020. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד/ת שכיר/ה:
  • דמי הלידה ליום מחושבים על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90, או על-פי מלוא ההכנסה ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
  • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובד/ת.
 • לעובד/ת עצמאי/ת:
  • דמי הלידה מחושבים על פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן.
  • תחילה ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות שהעובד/ת שילמ/ה למוסד לביטוח לאומי, ועם קבלת השומה יחושבו דמי הלידה שוב על בסיס ההכנסה הגבוהה מבין שתי האפשרויות.
 • למי שהם גם שכירים וגם עצמאים ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם כפי שפורט לפני כן (עד לסכום המקסימלי ליום), בתנאי שצברו בנפרד תקופות זכאות מעבודתם כשכירים ומעבודתם כעצמאים.
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה ובנוסף החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.
 • לעובדת שהיתה בשמירת הריון:
  • דמי הלידה מחושבים על-פי שכרה/הכנסתה של העובדת לפני שהפסיקה את העבודה בשל שמירת ההריון.
  • אם לפני שמירת ההריון העובדת לא צברה די חודשי עבודה לצורך הזכאות לדמי לידה, והתקופה של שמירת ההריון צורפה לצורך חישוב הזכאות, דמי הלידה יחושבו בהתאם לסכומי הגמלה לשמירת הריון שקיבלה בתקופה זו.

תשלום הפרשים לדמי לידה

תהליך מימוש הזכות

תשלום אוטומטי

 • במקרים הבאים (מלבד במקרה של לידת בית) משולמים דמי הלידה אוטומטית, מבלי שהיולדת נדרשת להגיש את התביעה:
  • עובדת עצמאית. דמי הלידה ישולמו ליולדת בשלב ראשון לפי המקדמות, וכאשר תתקבל שומה סופית שלפיה חלו שינויים בהכנסה, יחושבו דמי הלידה שוב בהתאם לגובה השומה.
  • עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, והוא מגיש את התביעה עבורה.
  • מי שקיבלה גמלה לשמירת הריון עד ללידה. דמי הלידה ישולמו באופן אוטומטי לחשבון הבנק של היולדת, בהתאם לנתונים שנרשמו בטופס התביעה לגמלה לשמירת הריון.
  • מי שקיבלה דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה.

הגשת תביעה על-ידי היולדת

 • יולדות שלא עונות על המקרים שצוינו לגבי התשלום האוטומטי, צריכות להגיש טופס תביעה לדמי לידה (כולל יולדת שילדה בבית, גם אם היא עובדת עצמאית או עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, או אם קיבלה גמלה לשמירת הריון עד הלידה).
 • יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער. מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס. הטופס יוגש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.
 • כמו כן, לאחר הלידה בלבד, ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים באופן מקוון.
 • אישורים שיש לצרף לתביעה:
  • במקרים שבהם הלידה התרחשה בחו"ל, יש לצרף לטופס התביעה אישור מבית החולים (שבו התרחשה הלידה) על הלידה.
  • במקרים שבהם הלידה התרחשה בבית (ולא בבית חולים), יש לצרף לטופס התביעה העתק מרישום הילוד במשרד הפנים.
  • עובדת שכירה תבקש מהמעסיק לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי עבודתה ועל שכרה ב-10 החודשים שקדמו להפסקת עבודתה.
   • מי שעבדה אצל כמה מעסיקים תצרף טופס מכל אחד מהם.
   • אם בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה לא קיבלה העובדת שכר מלא (בגלל מחלה, תאונה, שביתה או מסיבות שאינן תלויות בה), תפרט במכתב מיוחד מתי ומדוע לא קיבלה שכר מלא ותצרף אישורים מתאימים מרופא או מהמעסיק.
  • מי שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שהפסיקה את עבודתה (השכירה או העצמאית), תציג לפני פקיד התביעות אישור ממשרד הבריאות או ממשרד הכלכלה על מקום ההכשרה או השיקום ועל זמן ההכשרה או השיקום.
  • חיילת שסיימה את השירות הצבאי לפני שהחלה לעבוד תצרף צילום של תעודת השחרור או פנקס מילואים.
  • מתנדבת שסיימה שירות לאומי-אזרחי לפני שהחלה לעבוד תצרף אישור על תקופת השירות.
  • עובדות זרות ועובדות בעלות דרכון זר שאין להן תעודת זהות ישראלית יצרפו לתביעה אישור על ניהול חשבון בנק.

מועד התשלום

 • דמי הלידה ישולמו בתשלום חד-פעמי באמצע תקופת חופשת הלידה, לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים (בלידה ראשונה), או לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.
הערת עריכה
על פי מייל מבלהה 4.12.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:22, 4 בדצמבר 2016 (IST)
 • בלידות שאירעו החל מיום 01.01.2017, התשלום עבור השבוע שנוסף לתקופת הזכאות יועבר מיום 01.06.2017 ואילך.

דמי לידה במקרה של הארכת חופשת הלידה

 • יולדת או אם מאמצת זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים עבור זמן ההארכה, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:

לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד)

 • מי שזכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות - זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות לגבי כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. לדוגמה, מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 18 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 21 שבועות.
 • מי שזכאית לדמי לידה עבור 8 שבועות - זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים לגבי כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. לדוגמה, מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 10 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 12 שבועות.

אשפוז של היולדת או של הנולד

 • במקרה שיולדת זכאית לתשלום דמי לידה והיא או התינוק צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל-15 יום לפחות במהלך חופשת הלידה, היולדת תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז ולקבל דמי לידה עבור התקופה הנוספת.
 • אם גם היולדת וגם התינוק היו מאושפזים במהלך חופשת הלידה לתקופות הקצרות מ- 15 יום, ניתן לצרף את תקופות האשפוז של שניהם, כך שתיתכן השלמה לתקופת זכאות אחת, בתנאי שתקופות האשפוז שלהם אינן חופפות.
 • לפרטים נוספים, ראו הארכת חופשת לידה בשל אשפוז של היולדת או של התינוק.

פיצול תשלום דמי לידה במקרה של פיצול חופשת לידה

 • במקרים שבהם היולדת או הוולד שלה צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה, ל-15 ימים לכל הפחות, רשאית היולדת לפצל את חופשת הלידה באופן הבא:
  • לאחר 3 שבועות לפחות מיום הלידה תוכל היולדת לשוב לעבודתה (כלומר על היולדת לשהות בחופשת לידה לפחות שלושה שבועות מיום הלידה);
  • לאחר השחרור מבית החולים (של הילד או היולדת), תוכל היולדת להמשיך את יתרת חופשת הלידה.
 • עם שובה של היולדת לעבודתה (בתום 3 שבועות לפחות מיום הלידה), ייפסק תשלום דמי הלידה, ויתרת דמי הלידה תשולם עם חידוש חופשת הלידה.
 • על היולדת למלא טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה.
 • את הטופס יש להגיש רק לאחר הגשת תביעה לדמי לידה.
 • לטופס התביעה יש לצרף אישור מבית החולים, שיירשמו בו הפרטים של היולדת ושל הילד וזמן האשפוז.
 • כמו כן, יש לצרף אישור מן המעסיק על הפיצול של חופשת הלידה. עובדת עצמאית צריכה לצרף הצהרה בכתב.

עובדת שנמצאת בהכשרה מקצועית

 • מי שמלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי תהיה זכאית לדמי לידה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • היא עבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון.
  • ההכשרה המקצועית היא בבתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות או במקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבמשרד העבודה והרווחה.
  • תכנית הלימודים היא בהיקף של 35 שעות בשבוע ו-6 חודשים רצופים לפחות.

שיעור דמי הלידה לעובדת שהייתה בהכשרה מקצועית

 • לעובדת שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בתוך התקופה שעל-פיה מחושבים עבורה דמי הלידה, יחושבו דמי הלידה באופן הבא:
  • עבור התקופה שהייתה עובדת שכירה או עצמאית יחושבו דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסתה, כפי שפורט למעלה (בסעיף שיעור דמי הלידה).
  • עבור התקופה שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי יחושבו דמי הלידה לפי ההכנסה שעל-פיה חושבו דמי הביטוח - 50% מהשכר הממוצע, כלומר 5,276 ש"ח, נכון לשנת 2020.

מידע נוסף לעובדת עצמאית

 • עובדת עצמאית יכולה לבצע פעולות לתחזוקת העסק במהלך חופשת הלידה, מבלי שתיפגע זכאותה לדמי לידה. בכדי לקבל לכך אישור, עליה לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב. ניתן לפנות גם באמצעות הדוא"ל או הפקס של הסניף.
 • במקרה שישנו חוב בחשבון דמי הביטוח של עובדת עצמאית, המוסד לביטוח לאומי רשאי לזקוף על חשבון החוב את דמי הלידה המגיעים לה.
 • עובדת עצמאית שתביעתה לדמי לידה נדחתה בשל פיגור בתשלום דמי הביטוח הלאומי עשויה להיות זכאית להענקה מטעמי צדק במקום דמי הלידה. למידע נוסף ראו הענקה מטעמי צדק למי שתביעתם לגמלה נדחתה.

הרחבות

עובדות הוראה
 • עובדת הוראה שיצאה לחופשת לידה במהלך חופשת סוכות, חנוכה או פסח תקבל שכר עבור תקופת הפגרה בנוסף לדמי הלידה.
 • עובדת הוראה שיצאה לחופשת לידה במהלך פגרת הקיץ זכאית להשלמת סכום דמי הלידה עד לסכום משכורתה בשני חודשי עבודה, וזאת בנוסף לתשלום שכרה בתקופת הפגרה
למידע נוסף ראו תשלום במהלך פגרה מהלימודים לעובדות הוראה הנמצאות בחופשת לידה

חשוב לדעת

 • מי שצברה תקופות ביטוח חלקיות לצורך הזכאות לדמי לידה בישראל ובמדינה החתומה עם ישראל על אמנה לביטחון סוציאלי, עשויה להיות זכאית לדמי לידה בהתאם לתקופות הביטוח שצברה בשתי המדינות. למידע נוסף, ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.
 • במקרים שבהם דמי הלידה משולמים באופן אוטומטי והיולדת מעוניינת שבן זוגה יחליף אותה בחופשת הלידה, חשוב שתודיע על כך לסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריה לפני הלידה, כדי למנוע יצירת חוב וקיזוזים מדמי הלידה של בן הזוג.
 • נסיעה לחו"ל במהלך חופשת הלידה -
  • לגבי היולדת - אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאותה לדמי לידה.
  • לגבי בן הזוג של היולדת - נסיעה לחו"ל מפסיקה את תקופת ההורות המזכה בדמי לידה לבן זוג של יולדת, הן במקרה שבן הזוג יוצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא חוזרת לעבודה מוקדם יותר. (אם בן הזוג יצא לחו"ל לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ).
הערת עריכה
מייל מבלהה 9.11.2016 + מייל מבלהה ומאתי מביטוח לאומי 28.5.2017 + פס"ד שמוזכר שם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)
 • דמי הלידה משולמים בנוסף למענק הלידה המשולם בסמוך ללידה.
 • מי שהפך להורה ל-3 ילדים או יותר בו זמנית (יולדת שילדה 3 ילדים ויותר בלידה אחת, מי שאימצו 3 ילדים או יותר בו זמנית, ומי שהפך להורה בהליך פונדקאות שבו נולדו 3 ילדים, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה חודשית מיוחדת במשך 20 חודשים, זאת בנוסף על קצבת הילדים ודמי הלידה. למידע נוסף ראו קצבת לידה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים