הקדמה:

אם נושאת הנמצאת בחופשת לידה זכאית לדמי לידה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • אם נושאת הנמצאת בחופשת לידה זכאית לקבל דמי לידה במהלך חופשתה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.