הקדמה:

משרד הכלכלה מסייע להורים העונים על תנאי הזכאות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם
הסיוע ניתן בהתאם למספר דרגות השתתפות
ניתן לחשב את דרגת ההשתתפות בהתאם לנתונים האישיים באמצעות סימולטור של אתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכדי לסייע בשילובם של הורים לתינוקות ופעוטות בשוק העבודה, משרד הכלכלה מסייע במימון מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידו.

 • קיימות מספר דרגות לתמיכה הממשלתית. ככלל, קביעת דרגת ההשתתפות מבוססת על רמת ההכנסה לנפש במשפחה ובנוסף עשויה להיות מושפעת ממספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או משפחתון.
 • במקרים מסוימים אין התניה במבחן ההכנסה (המקרים מפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות).
 • הורים אשר מתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • באתר משרד הכלכלה ניתן להיעזר בסימולטור המחשב איזו דרגת השתתפות מתקבלת בהתאם לנתוני השכר, שעות העבודה ומספר הילדים.
 • לאחר שההרשמה למעון ובקשת הסיוע נקלטו במערכת, ניתן לברר מהי דרגת התמיכה שאושרה למשפחה - באמצעות אתר משרד הכלכלה.
 • במהלך שנת הלימודים עשויים לחול שינויים בגובה ההשתתפות הממשלתית (כלפי מעלה או מטה).

גובה שכר הלימוד

 • סכומי השתתפות המדינה והסכומים אותם משלימים ההורים עבור כל אחת מהדרגות, מפורטים בטבלאות שכר לימוד.
 • הטבלאות מחולקות לפי תעריפים לילדים ותעריפים לתינוקות:
  • תינוקות הם מי שגילם היה עד 15 חודשים ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו.
  • ילדים הם מי שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל- 33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ה (ספטמבר 2014)

 • להלן טבלאות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ה (ספטמבר 2014), מתוך אתר משרד הכלכלה:
 • הדרגות המופיעות בטבלאות מותאמות לגובה ההכנסה לנפש במשפחה.
 • ככל שדרגה בין 12 - 3 גבוהה יותר, כך מופחתת השתתפות המדינה בתשלום והשתתפות ההורים גדלה.
 • עבור רמות ההשתתפות המותאמות לגובה ההכנסות, יש להוסיף או להפחית דרגות, על-פי מספר שעות העבודה השבועיות ומספר הילדים השוהים במעון או במשפחתון -
  • ככל שההורה עובד/ת פחות שעות בשבוע, מ- 36 שעות ומטה, תופחת רמת השתתפות המדינה (תיקבע דרגה גבוהה יותר בין הדרגות 12 - 3).
  • למשפחה עם כמה ילדים השוהים במעון או במשפחתון, תוגדל רמת השתתפות המדינה עבור כל אחד מהילדים (תיקבע דרגה נמוכה יותר בין הדרגות 12 - 3).

השפעת מספר שעות העבודה השבועיות על דרגת ההשתתפות

 • שעות "משרת אם" יחושבו כשעות עבודה בפועל, אם הן מוכרות על-ידי המעסיק ולא יותר משעת משרת אם ליום עבודה ("משרת אם" מוגדרת בחלק ממקומות העבודה בחוזים או בהסכם קיבוציים ומאפשרת לאמהות לעבוד פחות שעות ביום, מבלי שייפגע שכרן).
מספר שעות העבודה השבועיות של ההורה גובה השתתפות המדינה
36 שעות ומעלה ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
35 - 32 שעות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + דרגה אחת
31 - 28 שעות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + שתי דרגות
27 - 24 ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + 3 דרגות
24 שעות - לאמהות באוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזית וצ'רקסית ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
20 שעות ומעלה - עם 3 ילדים או יותר במעון/משפחתון ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה - עד לדרגה 5
20 שעות ומעלה - למשפחות חד-הוריות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
דוגמה
אם לתינוק השוהה במשפחתון, אשר לפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 4, עובדת 30 שעות בשבוע. הדרגה הסופית שעל פיה תשלם למשפחתון, תהיה דרגה 6.

השפעת מספר הילדים השוהים במעון/משפחתון על דרגת ההשתתפות

 • משפחה עם שני ילדים או יותר בגיל הזכאות, הרשומים במעון או במשפחתון (או בשניהם), זכאית להשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה פחות דרגה אחת.
דוגמה
אם לתאומים הרשומים במעון אשר לפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 5, תשלם למעון על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 4 ביחס לכל אחד מהתאומים.
דוגמה
אם לתינוקת במשפחתון ופעוט במעון עובדת 25 שעות בשבוע ולפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 7. היא תשלם עבור כל אחד מילדיה על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 9: 7 פחות דרגה אחת בשל מספר הילדים ועוד 3 דרגות בשל מספר שעות העבודה השבועיות.

דרגות מיוחדות הנקבעות על-פי מספר הילדים הזכאים במשפחה:

דרגה בהתאם לרמת הכנסה

ומספר שעות עבודה

מספר הילדים

הזכאים במשפחה

הדרגה הסופית

המותאמת

3 2 14
3 3 15
4 2 16
4 3 17

השפעות נוספות על דרגת ההשתתפות

 • לאם עובדת או לומדת תיקבע דרגה 12 (רמת ההשתתפות הנמוכה ביותר מהמדינה), אם בן זוגה אינו אחד מאלה:
 • למשפחה בה נקבעה לאב נכות הנמוכה מ- 50% והוא אינו עובד, תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת האם וקצבת הנכות של האב, בתוספת של דרגה אחת.
 • לאם הלומדת במסלול לתואר שני או תואר מתקדם יותר (בהתאם למפורט כאן בסעיף 4), תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת האם מעבודה ו/או ממלגה והכנסת האב, בתוספת של שתי דרגות.

חקיקה ונהלים