תבנית:ארגון/תחילת טור ימני

האגודה הישראלית לסוכרת הינו גוף שהוקם באופן עצמאי אשר פועל לייצוג חולי סוכרת באמצעות מאבקים ציבוריים בפני גורמים ממשלתיים למען השגת זכויותיהם. האגודה מורכבת ממספר החברים בה וממתנדבים וכל אחד יכול להצטרף אליה.

תבנית:ארגון/סיום הקדמה

נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם

endarticle

תבנית:ארגון/סיום טור ימני

תבנית:ארגון/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי הארגון

תבנית:ארגון/סיום טור שמאלי