(נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם)
מ (חדש:האגודה להתנדבות הועבר לחדש:האגודה להתנדבות - ש.ל.מ. שירות לאומי ממלכתי)
(אין הבדלים)

גרסה מ־11:00, 20 בדצמבר 2011

תבנית:ארגון/תחילת טור ימני

האגודה להתנדבות - ש.ל.מ - שירות לאומי ממלכתי היא אגודה שייסדה את השירות הלאומי המתנדב במדינת ישראל. היא פועלת למען העצמת החברה בישראל, באמצעות ההתנדבות בכלל והשירות הלאומי בפרט. כך למשל, קולטת האגודה לשורותיה בעלי פטור משירות צבאי מכל קשת החברה בישראל (דתיים, חילונים, יהודים, ערבים וכדומה). היא מסייעת בשילובם של האחרונים במסגרות לאומיות-אזרחיות בתחומי החינוך, הבריאות, הביטחון, הרווחה וכו'. בכך האגודה מאפשרת להם, למעשה, לתרום לחברה.

תבנית:ארגון/סיום הקדמה

נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם

  • התנדבות
  • שירות לאומיתבנית:ארגון/סיום טור ימני

תבנית:ארגון/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי הארגון

אתר:אתר האגודה להתנדבות - ש.ל.מ
דוא"ל:shalem@sherut-leumi.co.il
כתובת:רח' נורוק 3, ירושלים, ת.ד. 96109
טלפון:1-800-233-133

תבנית:ארגון/סיום טור שמאלי