מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 150: שורה 150:
 
|עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים ל[http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/FinancialAssistance/Pages/TableIncomeInsurance.aspx סיוע בהבטחת הכנסה].
 
|עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים ל[http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/FinancialAssistance/Pages/TableIncomeInsurance.aspx סיוע בהבטחת הכנסה].
 
|-
 
|-
|'''משרד הבינוי, משרד התחבורה, הרשויות המקומיות ורשות השידור'''
+
|'''משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, הרשויות המקומיות ורשות השידור'''
 
|גורמי הממשל הנ"ל מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה.
 
|גורמי הממשל הנ"ל מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה.
 
|הטבות למקבלי גמלת הבטחת הכנסה.
 
|הטבות למקבלי גמלת הבטחת הכנסה.

גרסה מ־16:26, 12 באוקטובר 2015

הפורטל מכיל מידע רב בנושא הבטחת הכנסה, לה זכאי כל תושב ישראל שאין באפשרותו להבטיח לעצמו הכנסה ראויה למחיה.


תוכלו לקרוא כאן על הזכויות וההטבות שלהן זכאים מקבלי גמלת הבטחת הכנסה, ללמוד על התהליכים שיש לעבור על מנת להיות זכאי לגמלה ואף לעיין בפסקי דין הקשורים לנושא.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיות מיוחדות וזכויות המשיקות לנושא הבטחת הכנסה

אוכלוסיה מיוחדת זכות או מושג רלוונטיות לנושא הבטחת הכנסה
משפחות חד הוריות
 1. הכשרה מקצועית להורים יחידים
 2. סיוע להורים יחידים במימון צהרונים, מסגרות משלימות נוספות וקייטנות.
 1. תכנית נסיונית שמטרתה שילוב בשוק התעסוקה הישראלי של הורים יחידים מקבלי גמלת הבטחת הכנסה או מקבלי תשלום מזונות.
 2. הורים יחידים מקבלי הבטחת הכנסה העומדים בקריטריונים יכולים להסתייע במימון מטעם משרד הכלכלה לפתרונות לשהות ילדיהם בחופשות ולאחר שעות הלימודים.
קשישים
 1. פטור מלא מאגרת טלויזיה
 2. תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
 1. מוענק לאזרחים ותיקים, לניצולי שואה ולמקבלי גמלת הבטחת הכנסה.
 2. משולמת למקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות, או שהכנסתם נמוכה
חולים ונכים טיפולים פרא רפואיים לילדים חבר קופת חולים הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה פטור מתשלום השתתפות עצמית בטיפולים פרא רפואיים לילדים בקופות חולים.
ניצולי שואה
 1. פטור מלא מאגרת טלויזיה
 2. ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר
 3. ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות
 4. מכתב בקשה להבטחת הכנסה למקבלי קצבת יוצאי מחנות וגטאות
 5. מכתב הודעה על קבלת תשלום מקרן סעיף 2 לניצולי שואה שאינו נחשב כהכנסה
 1. מוענק לאזרחים ותיקים, לניצולי שואה ולמקבלי גמלת הבטחת הכנסה.
 2. קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי ולכן מקבלי הקצבה שהנם בעלי הכנסה נמוכה זכאים גם לגמלת הבטחת הכנסה.
 3. קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי ולכן מקבלי הקצבה שהנם בעלי הכנסה נמוכה זכאים גם לגמלת הבטחת הכנסה.
 4. זכאי העומד בתנאים צריך להעביר מכתב זה למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל גמלת הבטחת הכנסה.
 5. זכאי העומד בתנאים צריך להעביר מכתב זה למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל גמלת הבטחת הכנסה.
ותיקי מלחמת העולם השניה זכויות והטבות לותיק המלחמה נזקק ותיק מלחמת העולם השניה נזקק הוא מי שמשרד הבטחון הכיר בו כותיק המלחמה ובנוסף לכך זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או לקצבת זקנה עם השלמת הכנסה. ותיקי המלחמה הנזקקים זכאים לזכויות והטבות שונות.
אסירים משוחררים הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים אדם ששהה בכלא למעלה מחצי שנה זכאי לקבל גמלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים לאחר שחרורו, כסכום ראשוני לקיום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. הכשרה מקצועית לדורשי עבודה, כל התחומים שבאחריות שירות התעסוקה, ידיעון זכויות עובדים באתר משרד הכלכלה.
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), סיוע בהענקת ההטבות למקבלי הבטחת הכנסה.
שירות התעסוקה שירות התעסוקה הוא גוף במשרד הכלכלה האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל, בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. איתור לשכות התעסוקה, התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה.
משרד העלייה והקליטה משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור. עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה.
משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, הרשויות המקומיות ורשות השידור גורמי הממשל הנ"ל מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה. הטבות למקבלי גמלת הבטחת הכנסה.

פסקי דין

לעתים נוצר צורך בנקיטת הליך משפטי על מנת לממש את הזכויות הנוגעות להבטחת הכנסה או לברר את הזכאות להן. בדרך זו נוצרו תקדימים, תוקנו חוקים וניתנו פסקי-דין, העשויים לסייע בידכם להבין טוב יותר את מצבכם המשפטי מול המוסדות המטפלים בעניינכם.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח