תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אסור לעקל כלים, מכשירים ובעלי חיים, השייכים לנכה ונחוצים לו בגלל נכותו
לא ניתן לעקל דמי ליווי של עיוור או לקוי ראייה במשך 30 יום ממועד העברתם לחשבון הבנק שלו
במידה שנכסים אלה עוקלו, ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל ולאחר מכן לבית המשפט


תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • חוק ההוצאה לפועל אוסר לעקל נכסים מסויימים השייכים לנכה, והקשורים קשר ישיר לנכותו, גם אם נפתחו נגד אותו נכה הליכים בהוצאה לפועל.
  • החוק אוסר על עיקול כלים, מכשירים ובעלי החיים השייכים לנכה ונחוצים לו בגלל נכותו.
דוגמה
כלב נחייה לעיוור, מכשיר שמיעה של כבד שמיעה, כיסא גלגלים וכיו"ב.
  • בנוסף לא ניתן לעקל כספים המגיעים לעיוור או לקוי ראייה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור. (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • החוק אוסר על עיקול נכסים נוספים גם שאינם קשורים באופן ישיר לנכות, כגון: סכומי כסף עד סכום מסויים, אבזירים הדרושים לפרנסה או למחייה וכו'. למידע נוסף ראו: מיטלטלין שאסור לעקל בהוצאה לפועל

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.
  • לרשימה מקיפה של ארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלויות לחצו כאן (הרשימה מחולקת לארגונים כלליים ולארגונים פרטניים לפי סוג הלקות).

גורמי ממשל

  • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם תבנית:זכות/חדשות תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי