הקדמה:

ברגע שניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל)), מוטלות על החייב הגבלות שונות
מטרת הטלת ההגבלות היא, בין השאר, למנוע את הגדלת החוב ולוודא שההליכים יתנהלו באופן תקין
ההגבלות כוללות, בין היתר, צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות כלכליות, עסקיות וכו'
ניתן במקרים מסוימים להגיש בקשה להסרת הגבלה (אחת או יותר, באופן מלא או חלקי)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח
הערת עריכה
כרגע השארנו את האזהרה של מעל 10 אלף, אבל הערך הזה אמור להיות מנוסח שבאון שיתאים לשני סוגי החובות. נעדכן אותו תוך כדי תנועה כאשר ניכנס לעומק עם החובות שמתחת ל-150, ואז גם נחליף את האזהרה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:48, 28 בדצמבר 2019 (IST)

על חייב, אשר קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות הגבלות שונות, בין היתר, במטרה למנוע את הגדלת החובות ולהבטיח כי ההליכים יתנהלו בצורה תקינה.

ההגבלות

  • צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל).
  • הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" (לא ניתן לפתוח חשבון בנק, למשוך שיקים וכו').
  • הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס נטען וכו').
  • הגבלה על מעורבות (הקמה או השתתפות) בתאגיד חדש.

בקשה להסרת הגבלה

  • החייב או הנאמן רשאים, במקרים מסוימים, להגיש בקשה להסרת הגבלה (הגבלה אחת או יותר, באופן מלא או חלקי).
  • ככלל, הנושים זכאים, לפני שהממונה יחליט האם להסיר את ההגבלה או לא, להתייחס ולהביע את דעתם בנוגע לבקשה של החייב.
  • הממונה רשאי לקבוע כי ההגבלה תוסר בתנאים מסוימים כגון הפקדת ערבות (סכום כסף).

חשוב לדעת

  • ברגע שניתן הצו, מלבד ההגבלות, על החייב לעמוד בתנאים מסוימים במשך תקופת ניהול ההליכים, כגון: חובת תשלום חודשי, הגשת דוחות תקופתיים על הכנסות והוצאות, שיתוף פעולה עם הנאמן וכו'. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים