תבנית:זכות/תחילת טור ימני

יש פרק זמן המוגבל למספר דקות לצופר אזעקה לפעול
בעל הנכס יחויב בהוצאות הליך הפסקת אזעקה ע"י שוטר

ניתן להפסיק צופר אזעקה הבוקע מנכס פרטי ומהווה מטרד קולי, בפרק זמן של יותר 30 דקות, באמצעות שוטר, שיש להזעיק למקום. בעל הנכס יחויב בעלות הטיפול בהפסקת האזעקה.התקנת אזעקה תקינה בנכס מוגדרת בחוק, זאת לשם הפחתת מספר המקרים בהם השקט מופר:

  • הצופר יופעל במשך לא יותר מ- 6 דקות.
  • במרחק מטר מהצופר - עוצמת קול האזעקה לא תעלה על 87 דציבלים.
  • בעל הנכס אחראי לתקינות האזעקה. לא יעשה שימוש באזעקה לא תקינה.
  • יש לשים שלט בולט בקרבת האזעקה עם פרטי האדם המוסמך לטפל באזעקה.
  • יש לטפל באזעקה פועלת תוך 30 דקות.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • כל אזרח ששלוותו מופרת ע"י רעש אזעקה בלתי פוסק יותר מ- 30 דקות, רשאי לזמן שוטר שיפסיק מטרד קולי זה באמצעים המתאימים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למשטרה בכל מקרה של אזעקה הפועלת ללא הפסק.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי