(מידע וקישורים לחוקי עזר עירוניים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = חל איסור להפעיל באזור מגורים מכשירי קול (כמו טלוויזיה, מקלט רדיו, שירה, נגינה, צעקות), להפעיל מזגנים הגורמים לרעש חזק או [[רעש בלתי סביר]] ולחבוט בשטיחים, בשעות מסוימות
+
| מידע = באזור מגורים חל איסור להרעיש באמצעות מכשירי קול (כגון טלוויזיה או מקלט רדיו), שירה, נגינה, צעקות, או מזגנים הגורמים לרעש חזק או [[רעש בלתי סביר]] בשעות מסוימות
| חשוב  = במקרה שהרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים, אין להפעיל מכשירי קול ולחבוט בשטיחים גם מחוץ לאזור מגורים
+
| חשוב  = האיסור להרעיש חל גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם להפרעה או מטרד באזור המגורים
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| מידע2 = אין לחבוט בחפצים כגון שטיחים ומזרנים בין השעות 14:00 ל-16:00 ובין השעות 19:00 ל-07:00 למחרת
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
שורה 16: שורה 16:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
 
| [[מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
| [[הגשת תביעה אזרחית בגין מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
+
| [[הגבלת רעש בעלי חיים]]
| [[הגשת תביעה פלילית בגין מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
 
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
[[תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)]] קובעות כי אין להרעיש באמצעות קולות (טלוויזיה, מקלט רדיו, שירה, נגינה, צעקות, רמקול וכד'), מזגנים, מדחסים וחבטת שטיחים ומזרונים.
+
[[תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)]] קובעות כי בשעות מסויימות אין להרעיש באמצעות קולות (טלוויזיה, מקלט רדיו, שירה, נגינה, צעקות, רמקול וכד'), מזגנים, מדחסים וחבטת שטיחים ומזרונים.
  
 
== רעש מכשירי קול ==
 
== רעש מכשירי קול ==
 
* בין מכשירי קול נכללים: שירת אדם, צעקות, כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה, פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול בדומה לאלה.
 
* בין מכשירי קול נכללים: שירת אדם, צעקות, כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה, פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול בדומה לאלה.
* אסור להפעיל מכשירי קול בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 23.00 ל-07.00 למחרת באזור מגורים הנמצא (באחד מהמקומות הבאים):
+
* באזור מגורים אסור להפעיל מכשירי קול בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 23.00 ל-07.00 למחרת, בכל אחד מהמקומות הבאים:
 
** תחת כיפת השמים.
 
** תחת כיפת השמים.
 
** במקום שאינו תחת כיפת השמים ואינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ.
 
** במקום שאינו תחת כיפת השמים ואינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ.
שורה 36: שורה 35:
 
*** ליהודים - שבת ומועדי ישראל (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות).  
 
*** ליהודים - שבת ומועדי ישראל (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות).  
 
*** ל[[חגים נוצריים |נוצרים]], [[חגים מוסלמיים | מוסלמים]] ו[[חגים דרוזיים |דרוזים]] - שבתם וחגיהם.  
 
*** ל[[חגים נוצריים |נוצרים]], [[חגים מוסלמיים | מוסלמים]] ו[[חגים דרוזיים |דרוזים]] - שבתם וחגיהם.  
 +
* האיסור להרעיש חל גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.
 
* חוקי העזר של הרשויות המקומיות עשויים לקבוע תנאים וכללים נוספים (כגון הגבלת הרעש בחגיגות במועדים שצויינו לעיל ל- 80DB, או הוספת מועדים נוספים לרשימה). ראו לדוגמה:  
 
* חוקי העזר של הרשויות המקומיות עשויים לקבוע תנאים וכללים נוספים (כגון הגבלת הרעש בחגיגות במועדים שצויינו לעיל ל- 80DB, או הוספת מועדים נוספים לרשימה). ראו לדוגמה:  
 
** [http://www.tel-aviv.gov.il/Download/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%20(%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A8%D7%A2%D7%A9),%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9E%D7%92%20-%201982.pdf חוק עזר לתל-אביב-יפו (מניעת רעש), התשמ"ג – 1982]
 
** [http://www.tel-aviv.gov.il/Download/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%20(%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A8%D7%A2%D7%A9),%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9E%D7%92%20-%201982.pdf חוק עזר לתל-אביב-יפו (מניעת רעש), התשמ"ג – 1982]
שורה 56: שורה 56:
 
* כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט בצעדים הבאים:
 
* כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט בצעדים הבאים:
 
** פניה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
 
** פניה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
** פניה ל[[משטרת ישראל]] בבקשה להפסיק את מטרד הרעש. המשטרה מוסמכת לקנוס את גורם הרעש על פי [http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/רעש/raash08.pdf צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), תש"ס-2000].  
+
** פניה ל[[משטרת ישראל]] בבקשה להפסיק את מטרד הרעש. המשטרה מוסמכת לקנוס את גורם הרעש על פי [http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/רעש/raash08.pdf צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), תש"ס-2000]. אם מדובר ברעש הנגרם מחבטת שטיחים או הזזת רהיטים, אין למשטרה סמכות לקנוס את גורם הרעש, אך ניתן להגיש תלונה למשטרה אם הרעש מתבצע בשעות האסורות על פי החוק.
** '''במקרה של רעש הנגרם מחבטת שטיחים או הזזת רהיטים אין למשטרה סמכות לקנוס את גורם הרעש, אך ניתן להגיש תלונה למשטרה אם הרעש מתבצע בשעות האסורות על פי החוק.
 
** הגשת תלונה במשטרה בגין קיומו של מפגע רעש המהווה עבירה פלילית על החוק.
 
 
** [[הגשת תביעה אזרחית בגין מפגעי רעש ומטרדי רעש]].
 
** [[הגשת תביעה אזרחית בגין מפגעי רעש ומטרדי רעש]].
 
** [[הגשת תביעה פלילית בגין מפגעי רעש ומטרדי רעש]].
 
** [[הגשת תביעה פלילית בגין מפגעי רעש ומטרדי רעש]].
** אם מדובר במטרד רעש הנובע ממערכת קירור או איוורור של שכן בבית משותף '''גם''':
+
** כאשר מדובר במטרד רעש הנובע ממערכת קירור או איוורור של שכן בבית משותף, ניתן לפנות לרשות המקומית- אם קיים חוק עזר בעניין. ניתן לאתר את חוקי העזר על-פי שם הרשות ב[http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m אתר משרד הפנים] (יש לבחור את שם הרשות מתוך הרשימה הנפתחת בחלון "בחר רשות" ולאחר מכן לבחור בתפריט שמימין ב"חוקי עזר").
*** פניה אל הרשות המקומית, אם קיים חוק עזר.  
 
**** הגשת תביעה למפקח על על רישום המקרקעין:
 
**** רק בעל דירה או נציגות הבית המשותף רשאים להגיש תביעה למפקח.
 
**** כבעל דירה נחשב גם מי שמחזיק בדירה מטעם בעל הדירה, כגון חוכר או שוכר.
 
**** הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה.
 
**** למדריך להגשת תביעות בפני המפקח על הבתים המשותפים באתר משרד המשפטים [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HagafLrishomMekakein/LeskotHpikamekarkein/Hadraha לחצו כאן].
 
  
 +
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* אסור להפעיל מכשירי קול ולחבוט בשטיחים גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.
 
<!--
 
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* [http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=0 אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה]
+
*המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום בישראל (מלר"ז)- [http://www.malraz.org.il/?CategoryID=162&ArticleID=1823 המוקד לטיפול בבעיות רעש]
* [http://www.malraz.org.il/?CategoryID=162 המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום בישראל - מלר"ז]
+
* האגודה לתרבות הדיור- [http://www.tarbut-hadiur.gov.il/content/28 ייעוץ רעש ואקוסטיקה]
* [http://www.tarbut-hadiur.gov.il/Default.aspx?set=3:2&id=99 האגודה לתרבות הדיור]
 
 
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[משטרת ישראל]]
 
* [[משטרת ישראל]]
* [http://index.justice.gov.il/Units/LandRegistration/forms/Pages/FormsLeshacot.aspx המפקח על רישום המקרקעין] באתר משרד המשפטים.
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==

גרסה מ־14:03, 26 במאי 2015

הקדמה:

באזור מגורים חל איסור להרעיש באמצעות מכשירי קול (כגון טלוויזיה או מקלט רדיו), שירה, נגינה, צעקות, או מזגנים הגורמים לרעש חזק או רעש בלתי סביר בשעות מסוימות
האיסור להרעיש חל גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם להפרעה או מטרד באזור המגורים
אין לחבוט בחפצים כגון שטיחים ומזרנים בין השעות 14:00 ל-16:00 ובין השעות 19:00 ל-07:00 למחרת
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) קובעות כי בשעות מסויימות אין להרעיש באמצעות קולות (טלוויזיה, מקלט רדיו, שירה, נגינה, צעקות, רמקול וכד'), מזגנים, מדחסים וחבטת שטיחים ומזרונים.

רעש מכשירי קול

 • בין מכשירי קול נכללים: שירת אדם, צעקות, כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה, פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול בדומה לאלה.
 • באזור מגורים אסור להפעיל מכשירי קול בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 23.00 ל-07.00 למחרת, בכל אחד מהמקומות הבאים:
  • תחת כיפת השמים.
  • במקום שאינו תחת כיפת השמים ואינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ.
  • בניין מגורים.
 • האיסור לא יחול לגבי חגיגה או שמחה הנערכות באחד מהמועדים הבאים:
  • ערב יום העצמאות.
  • ערב פורים.
  • ערב יום ירושלים.
  • ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה - עד חצות. ימי מנוחה הם:
   • ליהודים - שבת ומועדי ישראל (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות).
   • לנוצרים, מוסלמים ודרוזים - שבתם וחגיהם.
 • האיסור להרעיש חל גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.
 • חוקי העזר של הרשויות המקומיות עשויים לקבוע תנאים וכללים נוספים (כגון הגבלת הרעש בחגיגות במועדים שצויינו לעיל ל- 80DB, או הוספת מועדים נוספים לרשימה). ראו לדוגמה:
 • ניתן לאתר את חוקי העזר על-פי שם הרשות באתר משרד הפנים (יש לבחור את שם הרשות מתוך הרשימה הנפתחת בחלון "בחר רשות" ולאחר מכן לבחור בתפריט שמימין ב"חוקי עזר").

רעש חבטת שטיחים

 • אסור לחבוט בשטיחים, מזרנים וכד' בין השעות 16:00-14:00 ובין השעות 19.00 ל-07.00 למחרת.

רעש מזגנים

 • אסור להפעיל ולהרשות לאחר להפעיל מזגן, מדחס וכד' במקרים הבאים:
  • באופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר.
  • באופן הגורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר.

מי זכאי?

 • אדם שנפגע ממטרד הרעש או עלול להיפגע ממנו.

תהליך מימוש הזכות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

endarticle