הקדמה:


במקרים שבהם נפגע תאונת דרכים בוחר להיות מיוצג על-ידי עורך דין בתביעה לקבלת פיצויים, עורך הדין רשאי לגבות שכר טרחה המחושב כאחוז מסוים מסכום הפיצוי הסופי שישולם לנפגע.

מי זכאי?

השיעורים המירביים של שכר הטרחה

  • שכר הטרחה, שנקבע בהתאם לתוצאת ההליך המשפטי, לא יעלה על השיעורים הבאים:
    • 8% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע - אם הושגה פשרה מחוץ לבית המשפט, טרם הגשת תביעה.
    • 11% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע - אם הושגה פשרה לאחר הגשת תביעה וטרם מתן פסק דין.
    • 13% (+ מע"מ) מהסכום שנפסק לטובת הנפגע - אם ניתנה החלטת שופט לגבי גובה הפיצוי.
  • שכר הטרחה מחושב מתוך מלוא הסכום שקיבל הנפגע (כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שנפסקו לטובתו בפסק דין).
  • עורך הדין אינו רשאי לדרוש תשלום מעבר לקבוע בחוק, למעט אגרת בית משפט והוצאות הדרושות לניהול התיק.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים