מ (רווחים)
שורה 2: שורה 2:
  
 
משפחה חד-הורית היא משפחה בה, בנוסף לילד אחד לפחות, ישנו רק הורה אחד (ולא שניים).  
 
משפחה חד-הורית היא משפחה בה, בנוסף לילד אחד לפחות, ישנו רק הורה אחד (ולא שניים).  
 +
 
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2009 היו בישראל 147,600 משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל 17, ועוד 43,300 משפחות חד הוריות עם בהן הילד הצעיר בתווך הגילאים 18-24.
 
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2009 היו בישראל 147,600 משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל 17, ועוד 43,300 משפחות חד הוריות עם בהן הילד הצעיר בתווך הגילאים 18-24.
 +
 
ברוב המשפחות החד הוריות הילדים נמצאים בחזקת האם, המכונה "אם חד הוריות" או "אם יחידנית" ובמיעוט המקרים הילדים נמצאים בחזקת האב, המכונה "אב חד הורי" או "אב יחידני".
 
ברוב המשפחות החד הוריות הילדים נמצאים בחזקת האם, המכונה "אם חד הוריות" או "אם יחידנית" ובמיעוט המקרים הילדים נמצאים בחזקת האב, המכונה "אב חד הורי" או "אב יחידני".
 +
 
ההגדרה הכללית, מבלי לנקוב במין ההורה היא "הורה יחיד".  
 
ההגדרה הכללית, מבלי לנקוב במין ההורה היא "הורה יחיד".  
  

גרסה מ־23:54, 6 במרץ 2011

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

משפחה חד-הורית היא משפחה בה, בנוסף לילד אחד לפחות, ישנו רק הורה אחד (ולא שניים).

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2009 היו בישראל 147,600 משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל 17, ועוד 43,300 משפחות חד הוריות עם בהן הילד הצעיר בתווך הגילאים 18-24.

ברוב המשפחות החד הוריות הילדים נמצאים בחזקת האם, המכונה "אם חד הוריות" או "אם יחידנית" ובמיעוט המקרים הילדים נמצאים בחזקת האב, המכונה "אב חד הורי" או "אב יחידני".

ההגדרה הכללית, מבלי לנקוב במין ההורה היא "הורה יחיד".


בשנת 1992 חוקק חוק משפחות חד הוריות הקובע שורה של זכויות והטבות המוענקות להורה יחיד על ידי מוסדות ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים. על פי חוק זה, "הורה יחיד" מוגדר כתושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

  • הורה שאינו נשוי ואין לו בן זוג ידוע בציבור.
  • הורה נשוי, שאין לו בן זוג ידוע בציבור ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
  • הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
  • אשה עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
  • אשה החיה בנפרד מבן זוגה, אשר שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.
  • הורה שהוא עולה חדש, הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה, ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.


תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי