•נכה המלחמה בנאצים הוא אדם ששירת באחד מצבאות מעצמות הברית (כולל הצבא האדום) בתקופה שבין 1/9/1939 ל - 2/9/1945, או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד גרמניה ובני בריתה, ואשר עקב פעילות זו איבד, או הופחת אצלו כושר פעילותו הרגילה, גופנית או שכלית.