תבנית:מושג/תחילת טור ימני


| מידע = נפגע העבירה הינו אדם שנפגע ישירות ממעשה העבירה | חשוב = במידה שהעבירה גרמה למותו של אדם - בני משפחתו ייחשבו לנפגעי העבירה

נפגע עבירה מוגדר בחוק זכויות נפגעי עבירה כאדם שנפגע באופן ישיר ממעשה עבירה.

במידה שהעבירה גרמה למותו של אדם, ייחשבו בני משפחתו של המנוח כנפגעי העבירה - נפגע עבירת המתה.

לפי החוק, הזכויות יוענקו לבני משפחתו של נפגע העבירה, לפי סדר הקדימויות שלהלן:

(1) למי שהיה בן זוגו בעת מותו
(2) לילדיו
(3) להוריו
(4) לאחיו

בהעדרם של כל אלה - למי שהיה אפוטרופסו בעת מותו.

החוק מתייחס לשני סוגי עבירות:

  • עבירות מסוג עוון, כגון: תקיפה, גניבה והונאה, שהעונש המקסימלי עליהן הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים.
  • עבירות מסוג פשע, כגון: רצח, הריגה, תקיפה הגורמת חבלה חמורה, עבירות מין כגון: אונס, מעשים מגונים ועוד. דינן של עבירות אלה מעל ל- 3 שנות מאסר.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

חוק זכויות נפגעי עבירה

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי