תבנית:מושג/תחילת טור ימני

תושב חוזר הוא אזרח ישראלי העומד בתנאים הבאים:

 • גיל - בן 17 ומעלה, לצורך סיוע בתחומי המכס -מגיל 18 ומעלה.
 • שהות בחו"ל - שנתיים לפחות. יזם עסקי ומדען יהיו זכאים לסיוע - לאחר שהות בחו"ל של 3 שנים לפחות.
 • ביקור בארץ - ביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות .ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה ייחשב כביקור אחד.
 • שליחות בחו"ל - לא היה מועסק ,הוא או בת זוגו או אחד מהוריו על ידי מדינת ישראל או רשות מרשויותיה כולל חברות ממשלתיות ,ההסתדרות הציונית או רשות מרשויותיה ,הסוכנות היהודית ,קרן קיימת לישראל ,קרן היסוד ,המגבית המאוחדת ,הבונדס, אלא אם עברו חמש שנים מתום השליחות ועד שובו ארצה.

קביעת המעמד תעשה בארץ באחת מלשכות משרד הקליטה באזור המגורים,על פי חותמות כניסה ויציאה בדרכון ובדיקת הרישומים במשרד הפנים. חישוב ההיעדרות מן הארץ יעשה על פי השנתיים שקדמו ליום השיבה לארץ.

ל"מדען" ויזם עסקי - חישוב ההיעדרות מן הארץ ייעשה על פי 3 השנים שקדמו ליום השיבה לארץ.

מי אינו בגדר תושב חוזר במשרד הקליטה

 • מי שנהנה בעבר מסיוע הניתן ל"תושב חוזר".
 • מי שנמצא עדיין בתקופת זכאותו כעולה - יקבל סיוע בהתאם ליתרת זכאותו.
 • מי ששהה בחו"ל בשליחות.

שימו לב!

 • ההגדרה מתייחסת לקבלת סיוע במשרד הקליטה בלבד.
 • לצורך בדיקת זכאות במכס ניתן לפנות ישירות למשרדי המכס.


ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:

דוגמה
טקסט הדוגמה

תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

 • רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג

חוקים ותקנות

 • רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • אתר משרד הקליטה

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי