(הוספת מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים במצוקה כלכלית ב"ראו גם")
שורה 194: שורה 194:
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 +
 +
[[ar:تقديم طلب للحصول على مساعدة في دفع أقساط الحضانات اليومية والبيتية]]

גרסה מ־20:42, 31 במרץ 2015

הקדמה:

משרד הכלכלה מסייע להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם לתנאי זכאות שונים
לסרטון הדרכה כיצד למלא את טופס הבקשה באתר משרד הכלכלה
ניתן להתקשר למוקד מידע ושירותים טלפוני: 2969* או 12222-969
למידע נוסף באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, משרד הכלכלה מסייע במימון מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידו.

 • התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע, עד השעה 16:00 לפחות -
  • תינוקות תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה עד 15 חודשים.
  • ילדים תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל- 33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות המתבססות על רמת ההכנסה לנפש במשפחה, מלבד במקרים בהם מצוין אחרת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מוקד שירות טלפוני

 • לרשות ההורים עומד מוקד מידע ושירותים המסייע במילוי הבקשה, במתן מידע לגבי מצב הבקשה בכל שלב, מידע על גובה התמיכה שנקבעה ועוד.
 • מספר הטלפון של המוקד: 2969* או 12222-969
 • השירות במוקד ניתן בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 • המוקד זמין בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 8:00
 • מענה קולי ממוחשב זמין במוקד 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

שלבי ההליך

מילוי שאלון הרשמה

 1. באופן ידני - באמצעות ערכת הרישום שנמסרה להורים ע"י מנהלת המעון.
 2. באופן מקוון - לשאלון ההרשמה המקוון באתר משרד הכלכלה. השאלון נתמך ע"י חלק מהדפדפנים בלבד ודורש התקנת סרגל כלים.
 • את שאלון ההרשמה, כולל הבקשה, יגיש אחד מהורי הילד (או אפוטרופוסו, אם מונה לו).
 • הורה שכמה מילדיו שוהים במעון יום או משפחתון, יגיש בקשה נפרדת ואישור קבלה נפרד עבור כל ילד ויצרף עותק אחד מכל שאר המסמכים הנדרשים (ומפורטים בהמשך).

שליחת שאלון ההרשמה

 • שאלון הרשמה שמולא באופן ידני, יש לשלוח במעטפה המצורפת לערכת הרישום בדואר רשום בלבד, אל: מוקד מידע ושירותים עבור הורים לילדים, ת"ד 15 פתח תקוה 4910001.
 • את שאלון ההרשמה המקוון (הנתמך ע"י חלק מהדפדפנים בלבד) ממלאים ושולחים באופן מקוון.

המסמכים שיש לצרף לבקשה:

 1. צילום תעודת הזהות של האם, כולל הספח בו מופיעים פרטי בן הזוג ופרטי הילדים. במקרה של אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) והילדים נמצאים בחזקתו – יצורף צילום תעודת הזהות של האב. במקרים בהם מונה לילד אפוטרופוס, יצורף אישור בית המשפט בנושא המינוי.
 2. אישור קבלה למעון/משפחתון.

מסמכים נוספים הנדרשים בהתאם למצב המזכה:

 • חשוב לשים לב כי ישנם הורים שעבורם קיימים מספר סעיפים רלוונטיים.
 • המסמכים אותם יש לצרף הם ביחס לשני ההורים (או בני זוג המקיימים משק בית משותף), למעט במקרים של הורה עצמאי (הורה יחיד).

הורים שכירים:

 • תלושי שכר (עבור חודש עבודה מלא) לשלושת החודשים שקדמו לתאריך ההרשמה. הורים שהחלו לעבוד בסמוך להרשמה, יצרפו לפחות תלוש אחד. תלוש שכר שאינו ממוכן או אינו מכיל מספר שעות עבודה שבועיות, מחייב מילוי טופס אישור מעסיק שכירים וכן חתימה וחותמת של המעסיק על תלוש השכר עצמו.
 • הורים העובדים בשני מקומות עבודה או יותר: תלושי שכר כפי שצוינו בסעיף הקודם - עבור כל אחד ממקומות העבודה.
 • עובד/ת משק בית המועסק/ת במקום אחד או שניים: אישור מעסיק שכירים מכל מעסיק בנפרד, אישור מביטוח לאומי ותצלום כל המחאות התשלום לשלושת החודשים שקדמו למועד ההרשמה.
 • הורה המשלם מזונות: אישור עדכני על גובה דמי המזונות בהתאם לקביעת בימ"ש, או הסכם הגירושין.
 • אב חייל בשירות סדיר:
  • 2 תלושי משכורת מהצבא (על שם האב ועל שם האם) עבור שלושת החודשים שקדמו למועד ההרשמה.
  • אב שאינו מקבל תלוש משכורת על שם האם, יצרף אישור כי אינו זכאי לתשלומי משפחה.
 • הורה הנמצא בשנת שבתון במהלך שנת הלימודים עבורה מבוקשת התמיכה:
  • אישור ממקום העבודה על היותו בשנת שבתון
  • תלוש שכר ראשון בשנת הלימודים עבורה מבוקשת התמיכה
  • תלושי שכר של שלושת החודשים שקדמו ליציאה לשבתון
 • הורה הנמצא בשנת שבתון במהלך תקופת ההרשמה (ולא בשנה"ל עצמה): דרגת ההשתתפות תיקבע עם החזרה לעבודה בפועל, לאחר שיימסרו המסמכים הרלוונטים לזכאותו.

הורים עצמאים:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (חד-הוריות):

 1. פסק דין על גובה המזונות (אם נקבע).
 2. אישור מבית משפט כי ההורה פתח הליך על-פי דין על מנת להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנה לפחות.
 • אם עגונה תצרף אישור על כך מהמוסד לביטוח לאומי.

הורים לומדים:

 • תצהיר הורה לומד - חתום ע"י עו"ד (ראו הבהרה בנושא מורשי חתימה על התצהירים), בצירוף המסמכים המפורטים בתצהיר.
 • הורה הלומד באוניברסיטה הפתוחה:
  • עם הגשת הבקשה יצורף אישור הרשמה ל- 3 קורסים לפחות בסמסטר א'. דרגת הסיוע תיקבע עד לחודש מרץ של אותה שנה.
  • להמשך קבלת הדרגה עד לתום שנת הלימודים יידרש אישור על כך שההורה למד בפועל 3 קורסים בסמסטר א' ואישור הרשמה ל- 3 קורסים בסמסטר ב'.
 • הורה המחויב בשעות התנסות מעשית כתנאי לקבלת תואר אקדמי, יצרף אישור המציין את סך שעות העבודה השבועיות, וכי הן נדרשות לקבלת התואר.

אב שאינו עובד וזכאי לקצבת נכות:

הורה המקבל הבטחת הכנסה:

עולה חדש:

 • תעודת עולה.

תושב חוזר מובטל:

 • תעודת תושב חוזר
 • אישור כי הוא רשום כדורש עבודה בשירות התעסוקה, או אישור ממשרד הקליטה כי הוא מובטל

הורה שהוא מובטל:

 • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גובה דמי האבטלה ועל משך תקופת האבטלה.

הורה שהוא פנסיונר:

 • אישור על הכנסותיו מפנסיה.
 • תצהיר המפרט את כל ההכנסות החודשיות להן הוא זכאי.

אמהות הנמצאות בחופשת לידה

 • סמוך ככל הניתן למועד הלידה, האם תעביר הודעה למוקד על יציאתה לחופשת לידה בצירוף:
  • ספח תעודת הזהות - לאחר שעודכן בפרטי הנולד
  • תלוש שכר מהחודש שקדם לחודש הלידה
 • לאם תיקבע דרגת זכאות על בסיס המסמכים שצירפה. דרגה זו תהיה בתוקף למשך 14 שבועות של חופשת הלידה.
 • במקרה שכבר יש לה ילד אחד במסגרת, הדרגה תחול עליו.
 • אם אין לה ילד נוסף, הדרגה הזמנית תחול על הרך הנולד מרגע כניסתו למעון בתום חופשת הלידה.
 • בתום חופשת לידה בת 14 שבועות, על האם להודיע מיידית למוקד על חזרתה לעבודה ולצרף אישור מעסיק המעיד על כך.
 • הדרגה הזמנית עבור הנולד (והילד הנוסף, אם ישנו), תמשיך להיות בתוקף גם בחודש שלאחר החודש בו הסתיימה חופשת הלידה.
 • בתום אותו חודש על האם להציג למוקד תלוש שכר של חודש מלא מעודכן המעיד על חזרתה לעבודה.
 • על בסיס תלוש השכר תחושב הדרגה רטרואקטיבית החל מהחודש שלאחר החודש בו הסתיימה חופשת הלידה - עבור כל ילדיה הנמצאים במסגרת.
 • לאם שלא הציגה את תלוש השכר, או לא הודיעה על כוונתה לחזור לעבודה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תיקבע דרגה 12 (רמת ההשתתפות הנמוכה ביותר מהמדינה) רטרואקטיבית ליום סיום חופשת הלידה עבורה קיבלה דמי לידה (14 שבועות).

הורים הנמצאים בשנת שבתון

 • כאשר שנת השבתון היא במהלך שנת הלימודים עבורה מבוקשת התמיכה, תחושב הכנסתו של ההורה על-פי תלוש השכר בשנת השבתון, בניכוי ההחזר על הלימודים המפורט בתלוש השכר. שעות העבודה ייקבעו לפי תלושי השכר החודשיים שקדמו למועד ההרשמה.
 • כאשר שנת השבתון היא בתקופת ההרשמה ולא במהלך שנת הלימודים עבורה מבוקשת התמיכה, ההורה יגיש את המסמכים הנדרשים רק לאחר תחילת שנת הלימודים.

עדכונים או השלמות

 • אם נדרשים עדכונים או השלמות לבקשה, ניתן לשלוח אותם בדרכים הבאות:
 • חשוב לציין על גבי המסמכים את השם המלא של הילד, מס' ת"ז שלו ושנת לימודים רלוונטית, על מנת שניתן יהיה לצרף את המסמך לבקשה המקורית.

תיקון דרגת השתתפות

 • הורה הסבור כי אושרה לו תמיכה נמוכה מזו שהוא זכאי לה, רשאי לערער עד חודשיים לאחר שנקבעה דרגתו.
 • פנייה שתיעשה לאחר מועד זה, תטופל רק במקרים חריגים בהם יוחלט כי יש הצדקה לאיחור.
 • יש לפנות בכתב, בציון נימוקים ומסמכים לביסוס הטענה, אל:
האגף למעונות יום
מוקד מידע לשירותים עבור הורים לילדים
ת"ד 15
פתח תקוה 4910001
 • אם הטענה תימצא מוצדקת, הדרגה תתוקן רטרואקטיבית.
 • מי שסבור כי אושרה לו תמיכה גבוהה מדי, יודיע על כך מייד למוקד.

תצהירים חתומים ע"י עו"ד

 • במקרים בהם נדרש לצרף תצהיר חתום ע"י עו"ד, רשאים לחתום על התצהיר: שופט, דיין בבית דין רבני, ראש רשות מקומית, עורך דין, רשם וכל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י שר המשפטים.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד-הוריות) השירות ניתן בחינם ע"י עורכי הדין של עמותת ידיד - מרכזי זכויות בקהילה (מוקד טלפוני: 1-700-500-313) או תמורת תשלום סמלי ע"י המחלקות המשפטיות של הארגונים נעמת או ויצו.


חקיקה ונהלים