(חשוב לדעת)
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
שורה 126: שורה 126:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
[[קטגוריה: ינואר]]
 
[[קטגוריה: ינואר]]
 
[[קטגוריה: הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
[[קטגוריה: הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]

גרסה מ־21:10, 19 בינואר 2020

הקדמה:

חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי)
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה), חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני או באופן מקוון
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1,600 ש"ח ומי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם, בשלב זה, את האגרה
בקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח

חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב זה, רשאי להגיש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון- השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל.

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה). חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.
שימו לב
דף זה מתייחס לפתיחת הליכים על-ידי החייב (או מייצג מטעמו) כשסכום החוב הוא לפחות 150,000 ש"ח.
 • למידע על פתיחת הליכים על ידי נושה ראו בקשת נושה לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד חייב.
 • למידע על הגשת הבקשה כאשר סכום החוב נמוך מ- 150,000 ש"ח:
  • הגשת בקשה מקוונת (מייצג או חייב) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח.
  • הגשת בקשה ידנית (חייב בלבד) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. חובותיו עולים על 150,000 ש"ח.
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שלפני הגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה).
 • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני בסניף המחוז של הממונה, לפי הכתובת עליה הצהיר החייב בבקשה.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019).
שימו לב
מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה.
האגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כאשר יחולקו הכספים שנצברו בקופת הנשייה.
 • תשלום מקוון בכרטיס אשראי- בעת מילוי טופס הבקשה, תועברו לביצוע התשלום באתר התשלומים הממשלתי כתנאי להמשך מילוי הבקשה והגשתה.
 • תשלום במזומן - ניתן לשלם את האגרה בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שהוזן בטופס הבקשה הממוחשב (אם לא תהיה התאמה, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל" (אם יוקלד קוד אחר, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להקליד במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא כדי שיהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה.
 • כאשר האגרה משולמת במזומן- יהיה ניתן להוריד ולמלא את טופס הבקשה רק יום לאחר ביצוע התשלום.
הערת עריכה
להבנתי, חייב שאינו מיוצג, גם לא מיוצג על-ידי הסיוע המשפטי, אבל בדוח הידני רשום כי מי שזכאי לסיוע משפטי רשאי להגיש את הבקשה ללא תשלום. אז השארתי את ה"שימו לב" ובדגש בשלב זה בכל זאת
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:37, 2 בינואר 2020 (IST)

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "הורדת טופס בקשת יחיד".
 • יש למלא את טופס הבקשה (דוח על מצב כלכלי) על-פי ההנחיות המופיעות בו, להסדיר את תשלום האגרה ולוודא כי כל הנתונים והמידע שנמסרו נכונים ומדויקים (מספר זהות, דוא"ל, מספר טלפון נייד וכו').
 • לאחר מילוי טופס הבקשה, יש לשמור אותו במחשב, בפורמט PDF.
 • יש לפתוח את טופס הבקשה השמור במחשב ולמלא אותו בהתאם להנחיות ולדרישות שבטופס, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הבקשה ממולאת באופן מפורט, נכון ומדויק.
 • לאחר מכן, יש לשמור במחשב את טופס הבקשה המלא, בפורמט PDF.
 • לאחר שמירת טופס הבקשה המלא במחשב, יש להיכנס בשנית לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "העלאת טופס והגשת בקשת יחיד".
 • בסיום, בדף שנפתח, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100%) וללחוץ על "שלח".
טיפ
 • לאחר החתימה, הטופס ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים. לכן, מומלץ לשמור גרסה של טופס הבקשה לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הבקשה.
 • על מנת להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר העלאת טופס הבקשה המלא באתר הממונה ושליחתו:
  • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הבקשה. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שצויינה בבקשה.
  • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות טופס הבקשה באופן אוטומטי.
  • אם טופס הבקשה עבר את בדיקות התקינות האוטומטיות בהצלחה:
  1. תישלח בדוא"ל הודעת אישור על קליטת הבקשה בציון מספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.
  2. הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
  3. בסיום הבדיקה המהותית, יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכים או שלא לאשר אותה. ההחלטה תשלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
  • אם טופס הבקשה לא עבר את בדיקות התקינות בהצלחה - תישלח בדוא"ל הודעת שגיאה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הבקשה.
שימו לב
 • הממונה רשאי לשלוח דרישה להשלמת פרטים וכן לזמן את מגיש הבקשה לבירור, לפני קבלת ההחלטה.
 • את השלמת המסמכים יש לבצע במועד שנקבע בדרישת ההשלמה באמצעות קישור לטופס פנייה מקוון שיופיע במכתב הדרישה.
 • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
 • אם ניתן צו:
  • הממונה ישלח בדואר העתק ממנו לחייב ולנושים שפרטיהם ידועים ועל הנאמן לוודא את קבלת ההעתק (ככלל, באמצעות הטלפון או דוא"ל).
  • על החייב לשלוח העתק מהצו בדואר רשום עם אישור מסירה לנושים שפרטיהם לא ידועים לממונה.

ערעור

 • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נדחתה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • ברגע שניתן הצו, על החייב לעמוד בחובת תשלום חודשי, להגיש דוחות על הכנסות והוצאות ומוטלות עליו הגבלות שונות. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).
 • כל ההודעות והחלטות הממונה ישלחו הן לחייב והן למי שהגיש את הבקשה מטעמו (המייצג או האפוטרופוס), לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
 • בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים