הקדמה:

חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נדרש, בין היתר, להגיש דוח דו חודשי על הכנסותיו והוצאותיו
למידע נוסף ראו הגשת דו"ח דו חודשי על הכנסות והוצאות בהליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליאוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

למי ואיך פונים

 • את הדוח יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות טופס פנייה מקוון (אינטרנטי).
 • יש להגיש את הדוח המלא (בצירוף כל המסמכים הנדרשים) כל חודשיים (עד ה-10 בחודש) החל ממועד קבלת הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
שימו לב
 • חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הדוח גם באופן ידני (חייב מיוצג נדרש להגיש את הדוח באופן מקוון).
 • יש להגיש 2 העתקים מהדוח המלא (בצירוף כל המסמכים הנדרשים) בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו מתנהל התיק. העתק אחד יישאר אצל הממונה והשני יימסר לחייב עם חותמת אישור הגשה.
הערת עריכה
לא מצוין האם צריך להגיש 2 העתקים (כמו בהגשת תביעת חוב ידנית או בקשה לצו), ההגיון אומר שצריך להביא שני עותקים, שאחד יישאר אצל החייב. כרגע השארתי את זה כשני העתקים- לבדוק עם שני/הילה. ומה אם החייב רוצה להשלים מסמכים לדוח? או בקשה להארכת מועד הגשה? עד מתי צריך להגיש את הדוחות?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:01, 14 בנובמבר 2019 (IST)

מילוי הדוח והגשתו

 • יש להוריד טופס דוח הכנסות והוצאות ולשמור אותו במחשב.
 • כעת יש לפתוח את הטופס השמור במחשב, למלא אותו בהתאם להנחיות ולספק, בין השאר, את הפרטים והמידע הבאים, כשהם נכונים לחודשיים שקדמו להגשת הדוח:
  • מספר תיק: מספר תיק חדלות הפירעון המתנהל אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • פרטי התקשרות: כתובת המגורים העדכנית ומספר הטלפון של החייב.
  • תלושי שכר: תלושי השכר של החייב, בן זוגו והילדים הבגירים (מעל גיל 18) המתגוררים עם החייב.
  • פירוט ההכנסות, כגון: הכנסה מפנסיה, הכנסה משכר דירה, קצבה מהמוסד לביטוח לאומי (של החייב ושל בני המשפחה המתגוררים עמו) וכו'.
  • פירוט ההוצאות, כגון: שכירות, תשלום משכנתא, הוצאות אחזקת בית (הוצאות חשמל, מים, ארנונה, טלפון, כבלים, חינוך, מוצרי מזון, הוצאות רכב וכו').
  • חייב שעובד כעצמאי-נדרש לצרף לדוח גם את דיווחיו לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה).
 • לאחר סיום מילוי כל הפרטים הנדרשים בדוח, יש לשמור אותו במחשב ולאחר מכן להדפיס אותו.
 • לדוח המודפס יש לצרף העתקים של המסמכים המעידים על ההכנסות וההוצאות ולסרוק את הדוח והמסמכים לקובץ אחד בפורמט PDF (פי.די.אפ).
 • יש להכנס לטופס הפנייה המקוון (אינטרנטי), למלא את פרטי החייב והתיק ולבחור ב"הגשת דוחות" ולאחר מכן ב"דוח הכנסות והוצאות דו חודשי/דוחות מפרק".
 • בסיום, יש לצרף את הקובץ השמור במחשב (הדוח הדוח חודשי יחד עם המסמכים) וללחוץ על "שליחה".
הערת עריכה
בתלושי שכר לא רשום שצריך לצרף אותם, אז לא ברור מה הכוונה (למה זה לא כחלק מההכנסות?)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:09, 14 בנובמבר 2019 (IST)
הערת עריכה
הקובץ עם סיומת FDF והוא לא נפתח/כולל טקסט בג'יבריש, ליידע את שני, לא הבנתי גם איך ממלאים אותו? זה טופס PDF "ממוחשב"? כזה שאפשר למלא במחשב? כי אם כן לא ברור לי מה הכוונה בהוראות בגוב של במעמד המילוי אין לבחור ב "צרף מסמך"
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:52, 14 בנובמבר 2019 (IST)

שלבי ההליך

 • לאחר השליחה, הדוח יועבר לבדיקת הנאמן.
  • הנאמן וכן הממונה על הליכי חדלות פירעון רשאים לפנות לחייב בדרישה להשלמת מסמכים או למסירת פרטים ומידע נוספים.
הערת עריכה
ומה כוללת הבדיקה? איך החייב יכול לעקוב אחרי זה? מה יכולה להיות בעיה בבדיקה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:52, 14 בנובמבר 2019 (IST)

ערעור

חשוב לדעת

 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך במילוי והגשת הדוח.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים