תבנית:הליך/תחילת טור ימני


הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות אשר הנפגע מהן רשאי להגיש בגינן תביעה לפיצוי כספי. החוק קובע כי לבתי הדין לעבודה סמכות יחודית לדון בתביעות בעניין הטרדה מינית המתרכשת במקום העבודה ובתביעות שאינן קשורות ליחסי העבודה נתונה סמכות לבית משפט השלום (הטרדה ברחוב, הטרדה על ידי שכן, הטרדה בין בני זוג, הטרדה במסגרת יחסי רופא ומטופל וכו')


בית המשפט רשאי לפסוק בסיום ההליכים פיצוי בגין נזקיו המוכחים (אובדן ימי עבודה, נזקים נפשיים, הוצאות משפטיות, טיפול נפשי) של התובע או פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 50,000 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה ממרץ 1998 (נכון לשנת 2011 כ 70,000 ש"ח). ראה הרחבה חדש:פיצויי ללא הוכחת נזק בתביעה בגין הטרדה מינית

  • יש לשים לב לתקופת התיישנות
  • התובע או נתבע רשאים לבקש איסור פירסום לתקופת ניהול ההליך. ראו הרחבה.

מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני הגשת תביעה. זכאי סיוע אזרחי יכולים לפנות לסיוע משפטי של האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

בית המשפט עשוי לברר שאלת התקיימות של הטרדה מינית גם במסגרת תביעה של אדם בדבר הוצאת דיבה (לשון הרע) כנגד מי שטען שהוטרד מינית על ידו.


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי