ניסוי11 (שיחה | תרומות)
שורה 73: שורה 73:
 
[[קטגוריה:קצבאות]]
 
[[קטגוריה:קצבאות]]
  
 +
[[ar:تقديم طلب لمخصصات التنقّل]]
 
[[en:Submitting a Mobility Benefit Claim]]
 
[[en:Submitting a Mobility Benefit Claim]]

גרסה מ־03:05, 12 בינואר 2015

הקדמה:

לאחר שנתקבלה החלטתה של הוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות, יש להגיש תביעה על מנת לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות
ניתן להגיש תביעה חוזרת, במידה וחלה החמרה במצב הבריאות, או אם בקשה נדחתה בעבר בשל קרבת מגוריו של מורשה הנהיגה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מוגבלים בניידות העומדים בתנאי הזכאות צריכים להגיש תביעה לצורך קבלת הקצבה וההטבות השונות הניתנות במסגרת גמלת ניידות.

 • מי שהגיש בקשה בעבר ונדחה, רשאי להגיש תביעה חוזרת, במידה וחלה החמרה במצב בריאותו.
 • כמו כן מי שבקשתו נדחתה בעבר בשל קרבת מגוריו של מורשה הנהיגה, יכול להגיש תביעה חוזרת, בעקבות שינוי הכללים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושבי ישראל המוגדרים כ"מוגבלי ניידות". לפירוט המלא של תנאי הזכאות, ראו תנאי זכאות לגמלת ניידות
 • מוגבלי ניידות שחלה החמרה במצב בריאותם
 • מי שבקשתם נדחתה בשל קרבת מגוריו של מורשה הנהיגה (החל מאוגוסט 2013 נקבעה זכאות למרחק גדול יותר)

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר שוועדה רפואית מחוזית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בגמלה, יש למלא טופס 8200 - תביעה להטבות עפ"י הסכם ניידות.
 • יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • מסמכים רפואיים שהוגשו לוועדה הרפואית בלשכת הבריאות ו/או בוועדה הרפואית לעררים.
  • סיכומי מחלה - אם מגיש הבקשה אושפז לאחר הבדיקה האחרונה בלשכת הבריאות או בוועדה לעררים.
  • אישור רפואי עדכני - אם חלפה שנה מאז נבדק בוועדה הרפואית, למעט אם נקבע לו ליקוי לצמיתות והוא מקבל הטבות בניידות.
  • צילום רישיון הרכב שברשותו ובשימושו.
  • צילום של רישיון הנהיגה שלו ו/או של מי שהוא מבקש שינהג ברכב.
  • צילום פוליסת ביטוח:
   • מקיף - לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת, התקפה למועד הגשת התביעה.
   • חובה - לרכב שנרכש ללא הלוואה עומדת, התקפה למועד הגשת התביעה.
  • אישור בית ספר/מוסד על לימודים - לגילאי 3-21 שאינם נוהגים.
  • צילום צו אפוטרופסות - לתובע שמונה לו אפוטרופוס.
 • מגיש התביעה חייב לחתום על טופס התביעה
 • את הטופס והמסמכים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף (לאיתור סניפים וערוצי שירות).

ערעור

חשוב לדעת

 • מי שבקשתו לבדיקה רפואית הוגשה עוד לפני הגיעו לגיל פרישה, ייחשב כמי שטרם הגיע לגיל הפרישה, ובלבד שאת התביעה להטבות הגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך חודשיים מהיום שבו החליטה הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים בדבר אחוזי המוגבלות בניידות המזכים אותו בהטבות לפי ההסכם.
 • אם מסיבה רפואית או מבחינה גופנית או בשל הגבלות בנהיגה מגיש הבקשה זקוק לרכב מיוחד, יש לבקש להיבדק לעניין רכב מיוחד. (יש למלא נספח הנמצא בטופס התביעה למוסד לביטוח לאומי).
 • אין להזמין רכב לפני קבלת האישור בדבר הלוואה עומדת, שכן המוסד לביטוח לאומי לא יאשר הלוואות לרכבים שנרכשו לפני אישור ההלוואה.