שורה 1: שורה 1:
 
{{ס:תהליך}}
 
{{ס:תהליך}}
 +
על מנת לקבל תגמול במסגרת חוק נכי המלחמה בנאצים יש למלא טופס בקשה תביעה לתגמול שניתן לקבל במשרד הלשכה לשיקום הנכים. את הטופס ניתן לקבל במשרד הלשכה לשיקום הנכים במספר טלפון: 03-5682651, 02-5018465, 02-5018466, 04-8640838/9, או באתר האינטרנט של הלשכה לשיקום נכים שכתובתו www.mof.gov.il/lishka. לטופס יש לצרף ראיות להוכחת התביעה כגון, תעודות רפואיות, הוכחות על שירות הצבאי, עדות מעדי ראיה לפגיעה.
 +
את הבקשה יש להגיש ל:
 +
לשכה לשיקום נכים
 +
רח' יצחק שדה 17
 +
ת"ד 57380
 +
תל אביב 61572
 +
הלשכה לשיקום נכים תדון בבקשה, תוך חודשים ספורים, והודעה על החלטתה תישלח לתובע בדואר רשום. אם הבקשה תענה בשלילה, התשובה תלווה בנימוק לסירוב ויהיה ניתן לערער על החלטה זו כמפורט בסעיף 2.3.2.1.
 +
עם קבלת ההחלטה של הלשכה לשיקום נכים, להכיר במגיש הבקשה כנכה המלחמה בנאצים, תעביר הוועדה החלטה זו, תוך 30 יום, לוועדה רפואית, לשם קביעת דרגת הנכות.

גרסה מ־09:28, 19 ביולי 2010

{{ס:תהליך}} על מנת לקבל תגמול במסגרת חוק נכי המלחמה בנאצים יש למלא טופס בקשה תביעה לתגמול שניתן לקבל במשרד הלשכה לשיקום הנכים. את הטופס ניתן לקבל במשרד הלשכה לשיקום הנכים במספר טלפון: 03-5682651, 02-5018465, 02-5018466, 04-8640838/9, או באתר האינטרנט של הלשכה לשיקום נכים שכתובתו www.mof.gov.il/lishka. לטופס יש לצרף ראיות להוכחת התביעה כגון, תעודות רפואיות, הוכחות על שירות הצבאי, עדות מעדי ראיה לפגיעה. את הבקשה יש להגיש ל: לשכה לשיקום נכים רח' יצחק שדה 17 ת"ד 57380 תל אביב 61572 הלשכה לשיקום נכים תדון בבקשה, תוך חודשים ספורים, והודעה על החלטתה תישלח לתובע בדואר רשום. אם הבקשה תענה בשלילה, התשובה תלווה בנימוק לסירוב ויהיה ניתן לערער על החלטה זו כמפורט בסעיף 2.3.2.1. עם קבלת ההחלטה של הלשכה לשיקום נכים, להכיר במגיש הבקשה כנכה המלחמה בנאצים, תעביר הוועדה החלטה זו, תוך 30 יום, לוועדה רפואית, לשם קביעת דרגת הנכות.