(מצב הבקשה)
תגית: ערבית
שורה 110: שורה 110:
 
==  מוקד מידע == <!-- מוטמע בערך "מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)" -->
 
==  מוקד מידע == <!-- מוטמע בערך "מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)" -->
 
*ניתן לברר את מצב הבקשה [https://www.misim.gov.il/gmmhsberur/firstpage.aspx באתר רשות המיסים].
 
*ניתן לברר את מצב הבקשה [https://www.misim.gov.il/gmmhsberur/firstpage.aspx באתר רשות המיסים].
*ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
+
*ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
 
** בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
 
** בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
 
** בדוא"ל: [mailto:maanak@taxes.gov.il maanak@taxes.gov.il]
 
** בדוא"ל: [mailto:maanak@taxes.gov.il maanak@taxes.gov.il]

גרסה מ־19:39, 19 ביוני 2020

הקדמה:

הזכאות לקבלת מענק עבודה היא שנתית ויש צורך להגיש תביעה חדשה בכל שנה
מי שעונה על תנאי הזכאות יכול להגיש את התביעה עבור שנת המס 2019 בסניפי הדואר עד ל-30.11.2020
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת (ניתן להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2020 עבור שנת המס 2018, ועד סוף 2021 עבור שנת המס 2019)
האפשרות להגיש תביעה לא מקוונת למענק עבור שנת המס 2018 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2020
אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
בשאלות ובירורים לפנות למוקד המידע של רשות המסים 4954*

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • הזכאות לקבלת מענק עבודה היא שנתית ויש צורך להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • קיימות 2 דרכים להגשת התביעה: באופן מקוון או בסניפי הדואר.
  • הגשת תביעה באופן מקוון אפשרית רק עבור מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה. ניתן להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
  • הגשה תביעה באמצעות סניף הדואר אפשרית לכל אחד, בלי קשר לשאלה אם בעבר הוא הגיש תביעה למענק עבודה. ניתן להגיש תביעה באמצעות הדואר רק עד התאריכים שמפרסמת רשות המסים.
דוגמה
הגשת תביעה למענק עבודה לשנת המס 2019
 • מי שהגישו תביעות למענק עבודה עבור השנים 2017 או 2018:
  • יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור שנת 2019. הם יוכלו להגיש את התביעה עד ה-31.12.2021.
  • אם הם רוצים להגיש את התביעה באמצעות הדואר, הם יכולים לעשות זאת עד ה- 30.11.2020.
 • מי שלא הגישו בשנים 2017 או 2018 תביעה למענק עבודה:
  • יכולים להגיש את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2019 אך ורק בסניף הדואר וזאת עד ה- 30.11.2020.
  • הם אינם יכולים להגיש תביעה מקוונת.
 • הגשת התביעה פשוטה, אינה כרוכה בתשלום ואינה מצריכה ייעוץ מקצועי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שכירים ועצמאים העונים על כל תנאי הזכאות. למידע נוסף, ראו מענק עבודה (סעיף "מי זכאי").
 • יש לוודא כי הדוחות השנתיים למס הכנסה יוגשו במועד:
  • אם מבקש המענק הוא עצמאי או שכיר החייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן זוגו חייב בהגשת הדו"ח:
   • יש להגיש את הדו"ח השנתי עד ליום 30.04.2020.
   • אם ניתנת אורכה להגשת הדו"ח, ניתן להגישו עד לתום מועד האורכה שנקבעה.
  • אם מבקש המענק הוא שכיר שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, על המעסיק להעביר באופן מקוון דו"ח 856 / 126 לשנת המס 2019 עד ליום 30.04.2020.

שלבי ההליך

 • קיימות 2 דרכים להגשת תביעה למענק עבודה: האחת באמצעות הדואר, והשנייה באמצעות תביעה מקוונת.
 • מי שמגיש תביעה למענק עבודה בפעם הראשונה בחייו וכל מי שלא הגיש תביעה למענק עבודה בשנתיים האחרונות צריך להגיש את התביעה באמצעות הדואר בלבד.
 • מי שהגיש תביעה למענק עבודה בשנתיים האחרונות, יכול להגיש את התביעה באחת מ-2 הדרכים (הגשה ידנית בדואר או הגשת תביעה מקוונת) לפי בחירתו.
טיפ
לצורך הגשת התביעה למענק עבודה, אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק.

הגשת תביעה באופן מקוון

 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים:
  • יש למלא בטופס המקוון את הפרטים האישיים.
  • לאחר מכן עונים על שאלות זיהוי.
  • בסיום, יש לאשר את התצהיר.
 • נתוני הבקשה שהוגשה יוצגו על המסך. מומלץ להדפיס ולשמור את הטופס.
 • את התביעה המקוונת ניתן להגיש עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
דוגמה
 • עד סוף דצמבר 2020 ניתן להגיש תביעה מקוונת עבור שנת המס 2018 ועבור שנת המס 2019 (למי שהגישו תביעה קודמת במהלך שנתיים אלה).
 • עד סוף דצמבר 2021 ניתן להגיש תביעה מקוונת עבור שנת המס 2019 ועבור שנת המס 2020 (למי שהגישו תביעה קודמת במהלך שנתיים אלה).

הגשת תביעה בסניפי הדואר

 • בסניפי הדואר ניתן להגיש את התביעה עבור שנת המס 2019 עד ליום 30.11.2020.
 • יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי דואר ישראל (לא ניתן להגיש תביעה למענק עבודה באמצעות ייפוי כוח), עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • המחאה (צ'ק) מקורית מחשבון הבנק האישי אליו מעוניינים שיועבר המענק, או אישור רשמי אחר מסניף הבנק בו מתנהל החשבון.
 • בסניף הדואר יש להזדהות בפני פקיד הדואר באמצעות תעודת הזהות ולמלא מספר פרטים כגון:
  • מספר מעסיקים (כולל מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו למגיש/ת התביעה ולבן/בת הזוג בשנת המס הקודמת.
  • האם מגיש/ת התביעה עבד/ה כעצמאי/ת בשנת המס הקודמת.
  • כתובת למשלוח דואר.
  • פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.
 • התביעה מוגשת על-גבי טופס תביעה ממוחשב.
 • פקיד הדואר ישאל את הפונה את השאלות המופיעות בטופס ויקליד את התשובות.
 • מגיש הבקשה יקבל לידיו העתק מטופס התביעה למענק.
טיפ
חשוב לשמור את טופס התביעה לשם קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו: 4954* (כוכבית מסים), 1-222-4954 או 02-5656400, או לשם קבלת מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד השירות הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.
 • לאחר הגשת התביעה, בודקת רשות המסים אם העובד עומד בתנאי הזכאות בהתאם להכנסתו בתקופה הרלוונטית לתביעה, מצבו האישי (גיל + מס' ילדים) ומספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי.
 • אם מגיש/ת התביעה עומד/ת בתנאי הזכאות, יחושב גובה מענק העבודה המגיע לו.
 • הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם הדו"חות שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
 • רשות המסים תקבל החלטה לגבי הזכאות ושיעור המענק בתוך 90 ימים ממועד הגשת התביעה, או עד ה-15.07.2019, לפי המאוחר מביניהם.
 • מועד הגשת התביעה ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה במלואה, כולל הגשת מסמכים נוספים, אם נדרשו.
דוגמה
שכיר שמעסיקו לא הגיש למס הכנסה דוח 126, יקבל פנייה להשלמת הפרטים. המועד שבו יוגש הדו"ח ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה.

קבלת מענק עבודה עבור שנת 2019

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובד במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.06.2020, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2020, 15.10.2020, 15.12.2020 ו-15.02.2021.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.09.2020, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2020, 15.12.2020 ו-15.02.2021.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.11.2020, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2020 ו-15.02.2021.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 810 ש"ח, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.

ערעור על גובה המענק

 • עובדים המעוניינים לערער על סכום המענק שנקבע להם, יכולים לעשות זאת באמצעות הגשת פנייה מנומקת בכתב, המפרטת את הסיבות בגינן אינם מסכימים עם הקביעה.
 • יש להגיש את הערעור לפקיד השומה במקום המגורים בתוך 30 יום ממועד קבלת הקביעה.
 • עובדים המעוניינים לערער על ההחלטה בעניין הערעור שהגישו, יכולים לערער על הקביעה בבית המשפט המחוזי באיזור מגוריהם.

הגשת תביעה באיחור

מוקד מידע

 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: maanak@taxes.gov.il

חשוב לדעת

 • רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישת מגיש/ת התביעה לתקן את קביעתה, בתוך 3 שנים מיום שניתנה, אם התגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.
 • מסירת מידע כוזב בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאות למענק עבודה הינה עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר.
 • מי שמסר מידע כוזב בטופס התביעה למענק עבודה, לא יהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבה הגיש את המידע הכוזב ובשנתיים שלאחר מכן.
 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שניתן לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

תודות