הקדמה:

קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם) משולמת עבור בוגרים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום
את התביעה לקצבה ניתן להגיש לאחר שנקבעה נכות רפואית בשיעורים המזכים על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את התביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים יכולים להגיש מבוטחים בביטוח הלאומי העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. עזרה או השגחה - זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
  2. גיל -
   • גילם נע בין 18 שנים ושלושה חודשים ועד גיל הפרישה.
   • מבוטחים אשר הגיעו לגיל הפרישה יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה לאחר גיל הפרישה והם יהיו זכאים לקבלת הקצבה, במידה ורופא המוסד יקבע שהיו זכאים לקבלה בתקופה שלפני הגעתם לגיל זה.
  3. נמצאים בארץ - על מגישי התביעה להימצא בארץ, למעט במקרים הבאים:
   • מגישי תביעה שנמצא בחו"ל יקבל את הקצבה במשך 3 חודשים לאחר יציאתם אם קיבלו את הקצבה במשך חודשיים רצופים לפחות לפני יציאתם את הארץ.
   • מגישי תביעה שיצאו לחו"ל לצורך טיפול רפואי או עבודה (שלהם או של בני זוגם) מטעם מעסיק ישראלי עשויים להיות זכאים לקבלת הקצבה עד 24 חודשים מחודש יציאתם את הארץ בהתאם לשיקול הדעת של המוסד לביטוח לאומי.
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל בשליחות המדינה יהיו זכאים להמשיך לקבל את הקצבה ללא מגבלת זמן בתנאי שהם עומדים בשאר התנאים לזכאות.
  4. עומדים באחד משלושת התנאים הבאים -
   1. מקבלים קצבת נכות כללית ונקבעה להם על ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים).
   2. אינם מקבלים קצבת נכות אך נקבעה להם על ידי המוסד נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), והם עונים על שני התנאים הבאים:
    • אינם מקבלים קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי ואינם מקבלים תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
    • הכנסתם החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע- 45,445 ש"ח החל מיום 01.01.2014 (44,140 ש"ח לפני כן).
   3. אינם מקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם כן ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שהם מרותקים למיטה.
    • בעלי רכב זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים, רק אם היא נקבעה להם בשיעור של 100% לפחות.
 • בנוסף, זכאים להגיש בקשה מי שעונים על אחד מאלה:
 • נכים השוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, אינם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.
 • לפרטים נוספים על הזכאים לגמלה, ראו בערך קצבת שירותים מיוחדים.

שלבי ההליך

מסלול מהיר לאנשים עם מוגבלות קשה

 • כדי להקל על אנשים עם מוגבלות קשה ולזרז את הטיפול בעניינם, נקבע "מסלול ירוק" לאוכלוסיות הבאות:
  • חולים במחלה ממארת העוברים טיפול אקטיבי במחלה או נמצאים במצב סופני.
  • חולי ALS המקבלים טיפול ב- RILUTEK.
  • חולים בשחפת קשה.
  • מושתלי כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם - בשנה הראשונה לאחר ההשתלה.
  • חולים במחלות קשות או זיהומיות המקבלים טיפולים פעילים.
 • לאחר הגשת התביעה, רופא המוסד לביטוח לאומי יחליט אם הטיפול בה ייעשה ב"מסלול ירוק" ואם נוכחותו של מבקש הקצבה נדרשת לצורך קביעת זכאותו.
 • המוסד לביטוח לאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה ב"מסלול ירוק" בתוך 30 ימים מהיום שהתקבלה.

מידע לחולי סרטן

טפסים רפואיים

שחרור מבדיקה רפואית

 • קיימת אפשרות לקבוע לגבי הזכאות לקצבה על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להגיע לבדיקה הרפואית.
 • לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה מכתב הסכמה של החולה להחלטת הרופא במוסד לביטוח לאומי על סמך המסמכים הרפואיים בלבד. ניתן להוריד את טופס ההסכמה מכאן.
 • למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי ימצא לנכון לזמן את החולה לבדיקה.

ערעור

דיון חדש בתביעה

 • תובע שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר 6 חודשים מיום שנדחתה תביעתו או שאושרה לו גמלה חלקית, ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו.
 • במקרים של החמרה, גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים, רשאי רופא המוסד לביטוח לאומי להחליט אם יש מקום לחדש את הדיון בהתאם למסמכים הרפואיים שהוגשו.
 • כמו כן, בעקבות שינויים בהערכת הזכאות לקצבה, נוספו פעולות המעידות על הצורך בעזרה במשק הבית (הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים כגון הליכה לבנק או לקופ"ח). מי שכבר מקבלים את הקצבה וסבורים שהשינויים עשויים להגדיל את זכאותם, יכולים להגיש בקשה לבדיקה מחדש. למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבו הרפואי והתפקודי של התובע.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים